Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT01KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14KZŠT15KZŠT16KZŠT17KZŠT18KZŠT19KZŠT20KZŠT21KZŠT22

Oznamy

MÁJ

- v dňoch od 18. do 25. mája budú žiaci 4.A a 4.B na pobyte ŠvP v Hronci

- v utorok 22. mája 2018 sa uskutoční Chemická show pre žiakov 6. a 7. ročníka

- v dňoch od 23. - 26. mája 2018 sa uskutoční exkurzia do CERNu

- v piatok 25. mája 2018 bude prebiehať obvodné kolo Biologickej olympiády kategórie F

- v dňoch 28. až 31. mája 2018 sa umiestnení žiaci z projektu Petržalská superškola zúčastnia pobytu v Starej Lesnej

- v dňoch 27. mája až 2. júna 2018 sa uskutoční ŠvP pre žiakov 6.C triedy v Revišti

  

Akcie žiackeho parlamentu

- priebežne počas celého mesiaca sa bude bodovať čistota a poriadok v šatniach.

  

Oznam školskej jedálne

Od  pondelka 26. marca 2018 nastáva zmena čísla účtu pre platby stravného!

Platby už zaplatené na apríl, ešte na starý účet, budú akceptované a spárované.

nový účet:     SK35 5600 0000 0094 0110 2009

VS:            má každý stravník osobitné

text:           meno a trieda dieťaťa

 

Zmena poriadku vchádzania žiakov a rodičov do budovy školy

Bočný vchod určený na vchádzanie žiakov do budovy školy sa bude od 5.2.2018 otvárať každé ráno 7:35 h. Vchádzanie žiakov do budovy školy cez bočný vhod je možné len do 7:55 h., kedy bude bočný vchod do budovy školy zatvorený.

Žiaci, ktorí prídu do školy v čase po 7:55 h.musia vchádzať do budovy školy hlavným vchodom.

Prosíme rodičov, aby po 7:55 h. nevstupovali do budovy školy a nechodili za jednotlivými učiteľmi. Stretnutie s učiteľmi je možné si naplánovať v čase od 7:35 h. do 7:55 h. V inom čase je stretnutie s učiteľmi možné po vyučovaní alebo na základe telefonického dohovoru. Po 7:55 h. sú učitelia povinní pripravovať sa na vyučovanie a nemôžu sa venovať rodičom.