Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT01KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14KZŠT15KZŠT16KZŠT17KZŠT18KZŠT19KZŠT20KZŠT21KZŠT22

Oznamy

APRÍL

- v utorok 17. apríla 2018 sa o 17:00 h. uskutoční zasadnutie Rodičovskej rady v zborovni školy. Následne sa o 18:00 h. uskutočnia triedne aktívy ZRPŠ v jednotlivých triedach

- v stredu 18. apríla 2018 sa na našej škole uskutoční krajské kolo gymnastického štvorboja

- v utorok 24. apríla 2018 bude prebiehať obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom

- v stredu 25. apríla 2018 sa o 9:00 h. začne Chemická show pre žiakov 6. a 7. ročníka

- v dňoch od 23. do 27. apríla 2018 sa žiaci 2.A a 2.B triedy zúčastnia pobytu Školy v prírode v RZ Prašník pri Piešťanoch

  

Akcie žiackeho parlamentu

- Vedomostný kvíz ku Dňu Zeme - žiaci ho dostanú v priebehu dní 9. až 13. apríla 2018 a odovzdajú ho v utorok 24. apríla 2018 pani učiteľke Bulafčíkovej, Blizmanovej alebo pani učiteľke Hubinovej.

- v dňoch od 20. do 23. apríla 2018 v rámci Dňa Zeme bude prebiehať čistenie a zvaľaďovanie areálu školy. Každá trieda napíše deň, hodinu a konkrétnu "upratovaciu činnosť.

- v pondelok 23. apríla 2018 sa uskutoční Farebný deň. Treba prísť oblečení vo farbách Zeme (modrá, zelená, biela a hnedá). Fotenie bude počas veľkej prestávky vo vestibule školy.

- priebežne počas celého mesiaca sa bude bodovať čistota a poriadok v šatniach.

  

Oznam školskej jedálne

Od  pondelka 26. marca 2018 nastáva zmena čísla účtu pre platby stravného!

Platby už zaplatené na apríl, ešte na starý účet, budú akceptované a spárované.

nový účet:     SK35 5600 0000 0094 0110 2009

VS:            má každý stravník osobitné

text:           meno a trieda dieťaťa

 

Zmena poriadku vchádzania žiakov a rodičov do budovy školy

Bočný vchod určený na vchádzanie žiakov do budovy školy sa bude od 5.2.2018 otvárať každé ráno 7:35 h. Vchádzanie žiakov do budovy školy cez bočný vhod je možné len do 7:55 h., kedy bude bočný vchod do budovy školy zatvorený.

Žiaci, ktorí prídu do školy v čase po 7:55 h.musia vchádzať do budovy školy hlavným vchodom.

Prosíme rodičov, aby po 7:55 h. nevstupovali do budovy školy a nechodili za jednotlivými učiteľmi. Stretnutie s učiteľmi je možné si naplánovať v čase od 7:35 h. do 7:55 h. V inom čase je stretnutie s učiteľmi možné po vyučovaní alebo na základe telefonického dohovoru. Po 7:55 h. sú učitelia povinní pripravovať sa na vyučovanie a nemôžu sa venovať rodičom.