Partneri

Run for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT01KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14KZŠT15KZŠT16KZŠT17KZŠT18KZŠT19KZŠT20KZŠT21KZŠT22

  Oznamy  

MAREC

- v dňoch 16. - 30. marca 2017 bude pre žiakov 2.A a 2.B prebiehať plavecký výcvik na ZŠ Holíčska

 

APRÍL

- v stredu 5. apríla 2017 (streda) sa uskutoční celeslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Kompletný harmonogram testovania nájdete tu. Žiaci 7. a 8. ročníka budú mať na tento deň udelené riaditeľské voľno.

- v dňoch 7. a 8. apríla 2017 (piatok a sobota) sa uskutoční slávnostný zápis detí do 1. ročníka. Bližšie informácie o zápise nájdete tu.

- v dňoch 4. - 25. apríla 2017 bude prebiehať pre žiakov 2.C a 2.D triedy plavecký výcvik na ZŠ Holíčska

 

   

AKCIE ŽIACKEHO PARLAMENTU

- v dňoch od 27. do 29. marca 2017 bude prebiehať akcia Čítanie s literárnymi postavami. Každá trieda si zvolí rozprávku, podľa ktorej postáv prídu oblečení. Budú prebiehať rôzne súťaže a práce s danu knihou v jednotlivých triedach. Každá trieda si zvolí ďalšiu triedu, ktorej odprezentuje svoje kostými a knihy. Každá trieda si celú túto akciu zdokumentuje a fotografie odovzdá na nástenku do vestibulu školy.