Partneri

Run for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT01KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14KZŠT15KZŠT16KZŠT17KZŠT18KZŠT19KZŠT20KZŠT21KZŠT22

Oznamy

Zmena poriadku vchádzania žiakov a rodičov do budovy školy

Bočný vchod určený na vchádzanie žiakov do budovy školy sa bude od 5.2.2018 otvárať každé ráno 7:35 h. Vchádzanie žiakov do budovy školy cez bočný vhod je možné len do 7:55 h., kedy bude bočný vchod do budovy školy zatvorený.

Žiaci, ktorí prídu do školy v čase po 7:55 h.musia vchádzať do budovy školy hlavným vchodom.

Prosíme rodičov, aby po 7:55 h. nevstupovali do budovy školy a nechodili za jednotlivými učiteľmi. Stretnutie s učiteľmi je možné si naplánovať v čase od 7:35 h. do 7:55 h. V inom čase je stretnutie s učiteľmi možné po vyučovaní alebo na základe telefonického dohovoru. Po 7:55 h. sú učitelia povinní pripravovať sa na vyučovanie a nemôžu sa venovať rodičom.

 

MAREC

- v dňoch 13. a 14. marca 2018 sa uskutoční obvodné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Z organizačných dôvodov súťaže PYTAGORIÁDA, budú mať žiaci 8. ročníkov v utorok 13. marca 2018 udelené riaditeľské voľno.

- vo štvrtok 15. marca 2018 sa v čase od 11:00 do 11:40 h. uskutoční pre žiakov 7.A triedy kvíz o finančnej gramotnosti

- v piatok 16. marca 2018 sa uskutoční Deň otvorených dverí len pre rodičov predškolákov. Jednotný vstup pre rodičov do budovy školy je len o 8:00 hod.

- v stredu 21. marca 2018 sa uskutoční testovanie žiakov T9. Základné informácie o testovaní, ako aj harmonogram nájdete tu. V tento deň budú mať žiaci 6. a 7. ročníkov udelené riaditeľské voľno.

- v dňoch 29. marca až 03. apríla 2018 budú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie končí 28. marca 2018 (streda) a nástup do školy po prázdninách je 04. apríla 2018 (streda).

 

APRÍL

- v dňoch 6. a 7. apríla 2018 (piatok a sobota) sa uskutoční Slávnostný zápis prváčikov. V piatok sa zápis uskutoční v čase od 15:00 do 18:00 hod., v sobotu v čase od 08:00 do 12:00 hod. Rodičia, ktorí chcú zapísať dieťa do špeciálnej triedy, musia ísť na zápis na svoju kmeňovú školu a k nám doručia výsledky z vyšetrení CPPPaP. Bližšie informácie o zápise nájdete tu. Informácie o spádových školách nájdete tu.