Partneri

Run for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT01KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14KZŠT15KZŠT16KZŠT17KZŠT18KZŠT19KZŠT20KZŠT21KZŠT22

  Oznamy  

  DECEMBER

- v sobotu 02. decembra 2017 sa v Petržalskej plavárni a na našom atletickom dvore uskutoční Petržalský zimný akvatlon

NOVEMBER

- v dňoch 02. - 16. novembra 2017 prebieha plavecký výcvik pre žiakov 3.A a 3.B triedy

- v stredu 15. novembra 2017 sa pre žiakov 7. ročníka uskutoční prednáška v rámci projektu Petržalská Superškola

- v stredu 15. novembra 2017 sa o 17:00 h. uskutoční zasadnutie Rodičovskej rady v zborovni školy. Následne sa o 18:00 h. budú konať triedne aktívy ZRPŠ v jednotlivých triedach

- vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 8. a 9. ročníka Komparo

- v dňoch od 21. novembra do 05. decembra 2017 bude prebiehať plavecký výcvik pre žiakov 3.C a 3.D triedy

- v stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční celoslovesnké testovanie T5 žiakov 5. ročníka. Žiaci 6. a 7. ročníka majú z tohto dôvodu udelené riaditeľské voľno. Bližšie informácie o testovaní nájdete tu.

- vo štvrtok 23. novembra 2017 sa žiaci 7.A a 8.A triedy zúčastnia exkurzie do Veterných elektrární

- v dňoch 29. novembra až 01. decembra 2017 sa uskutoční výstava projektových prác Historia magistra vitae - Dejiny písané vodou

 

Oznamy školského parlamentu

- počas celého mesiaca bude prebiehať bodovanie čistoty a poriadku

- vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutoční rozhlasové okienko ku Dňu študentstva

- v piatok 24. novembra 2017 sa v rámci Dňa práv zvierat uskutoční Farebný deň. Do školy treba prísť oblečený ako zvieratko, prípadne mať na oblečení znázornené zvieratko. Rovnako tak je možné priniesť do školy ľubovoľné plyšové zvieratko.