Partneri

Run for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT01KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14KZŠT15KZŠT16KZŠT17KZŠT18KZŠT19KZŠT20KZŠT21KZŠT22

Oznamy

Zmena poriadku vchádzania žiakov a rodičov do budovy školy

Bočný vchod určený na vchádzanie žiakov do budovy školy sa bude od 5.2.2018 otvárať každé ráno 7:35 h. Vchádzanie žiakov do budovy školy cez bočný vhod je možné len do 7:55 h., kedy bude bočný vchod do budovy školy zatvorený.

Žiaci, ktorí prídu do školy v čase po 7:55 h.musia vchádzať do budovy školy hlavným vchodom.

Prosíme rodičov, aby po 7:55 h. nevstupovali do budovy školy a nechodili za jednotlivými učiteľmi. Stretnutie s učiteľmi je možné si naplánovať v čase od 7:35 h. do 7:55 h. V inom čase je stretnutie s učiteľmi možné po vyučovaní alebo na základe telefonického dohovoru. Po 7:55 h. sú učitelia povinní pripravovať sa na vyučovanie a nemôžu sa venovať rodičom.

 FEBRUÁR

- v dňoch od 25 februára do 02. marca 2018 bude pre žiakov II. stupňa prebiehať lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici

- v utorok 27. februára 2018 sa o 9:40 hod. uskutoční otvorená hodina pre predškolákov z MŠ Tupolevova a MŠ Iľjušinova

- v utorok 27. februára 2018 sa pre žiakov II. stupňa uskutoční školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

- v stredu 28. februára 2018 sa školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín uskutoční pre žiakov I. stupňa

 MAREC

- v piatok 16. marca 2018 sa uskutoční Deň otvorených dverí len pre rodičov predškolákov. Jednotný vstup pre rodičov do budovy školy je len o 8:00 hod. 

APRÍL

- v dňoch 6. a 7. apríla 2018 (piatok a sobota) sa uskutoční Slávnostný zápis prváčikov. V piatok sa zápis uskutoční v čase od 15:00 do 18:00 hod., v sobotu v čase od 08:00 do 12:00 hod.