Partneri

Run for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT01KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14KZŠT15KZŠT16KZŠT17KZŠT18KZŠT19KZŠT20KZŠT21KZŠT22

  Oznamy  

MAREC

 

   

AKCIE ŽIACKEHO PARLAMENTU

- Súťaž o naj MELUZÍNU (každá trieda vyberie 3 najkrajšie) a hlasovací lístok odovzdá pani učiteľke

- v priebehu mesiaca február bude prebiehať vyhodnotenie súťaží žiackeho parlamentu za 1. polrok 2016/2017. Výsledky budú zverejnené na nástenke žiackeho parlamentu.

  

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE 

          Vážení rodičia,

          školská jedáleň Vám oznamuje, že od 01. februára 2017 nabieha na elektronizačný systém. Z tohto dôvodu jedáleň odporúča každému rodičovi zriadiť si trvalý príkaz na úhradu stravného. Trvalým príkazom sa platba v systéme okamžite priradí k stravníkovi, ktorému jedáleň na základe priradenia platby za stravé okamžite nabije čip na ďalší mesiac. Prosíme, na mesiac február si ešte nenastavujte trvalé príkazy!

          Rodič, ktorý bude mať nastavený trvalý príkaz na úhradu stravného sa nebude musieť preukazovať dokladom o zrealizovaní platby za stravné.

          Rodič, ktorý nebude mať nastavený trvalý príkaz na úhradu stravného sa bude musieť preukázať dokladom o zaplatení. Týmto spôsobom sa však predĺži proces nabitia čipu.

          Údaje pre nastavenie trvalého príkazu:

číslo účtu (IBAN): SK36 5600 0000 0094 0110 8005

variabilný symbol: bude vygenerovaný systémom pre každého žiaka zvlášť. (VS dostane každý stravník pri preberaní čipovej karty a zaplatení stravného na mesiac február)

konštatný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

          Suma pre trvalý príkaz:

1. stupeň - 25,00 €

2. stupeň - 26,00 €

           Pri správe pre prijímateľa Vás žiadame uvádzať MENO a PRIEZVISKO DIEŤAŤA, pod ktorým je u nás evidované ako stravník. Meno a priezvisko rodiča nebudeme vedieť priradiť k stravníkovi!

          Platbu trvalého príkazu na ďalší mesiac je potrebné nastaviť tak, aby bola zrealizovaná najneskôr do 20. dňa v aktuálnom mesiaci. (z dôvodu priradenia platieb a nabitia čipovej karty)

          Prvá platba bude automaticky navýšená o sumu 5,00 € za vydanie čipovej karty. Pri strate alebo poškodení čipovej karty sa za vydanie novej karty bude účtovať poplatok 5,00 €.

          Prosíme, aby ste túto prvú platbu, ktorá je navýšená o 5 € zaplatili ešte zvlášť a trvalý príkaz na jednotlivé sumy si nastevte od ďalšieho mesiaca.

          Preplatky za odhlášky obedov budú vrátené vždy na konci školského roka.

          Pre prihlasovanie a odhlasovanie obedov budú naďalej platiť pokyny, ktoré sú uvedené na stránke školy v sekcii "školská jedáleň".