Partneri

Run for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT01KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14KZŠT15KZŠT16KZŠT17KZŠT18KZŠT19KZŠT20KZŠT21KZŠT22

  Oznamy  

Milí žiaci, učitelia a rodičia.
          Žiaci našej školy z tried 3.C, 4. A a 4.B sa po prvýkrát zapojili do akcie: VIANOČNÝ UNIKÁT, ktorý organizuje BKIS. Vystavené stromčeky si môžte pozrieť na nádvorí Primaciálneho paláca, všetky sú nádherné.
Vianočné ozdoby zhotovovali triedy  ZŠ, MŠ ale aj ZUŠ či dokonca aj stredoškoláci zo SUŠ. Ná stránke BKIS sa ukázal oznam:
          Spustili sme hlasovanie na našej stránke https://www.facebook.com/VaseBKIS/
 kde môžete zahlasovať za stromček a žiaci vašej školy tak môžu vyhrať cenu primátora a vstup do MDPOH.

          Ak sa chcete zapojiť, dajte like na Facebook BKIS a zahlasujte za váš stromček. Súťaž trvá do 18. decembra 2017, kedy budeme vyhodnocovať, ktorý stromček získal najviac likeov.
          Dúfame, že si urobíte čas a stromčeky si pôjdete pozrieť alebo si ich na našej stránke tu.
 
 

 DECEMBER

- v stredu 20. decembra 2017 sa uskutoční prednáška "Finančná gramotnosť" pre žiakov 8. a 9. ročníka

- v piatok 22. decembra 2017 sa v každej triede po 2. vyučovacej hodine uskutočnia triedne vianočné besiedky.

- Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 23. decembra 2017 a končia sa 05. januára 2018. Riadne vyučovanie sa začína v pondelok 08. januára 2018 o 8:00 hod.