Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Projekty

Realizované v školskom roku 2017/2018

 

Misia modrá planéta

01 Mmp 02 Mmp 03 Mmp 04 Mmp
  05 Mmp 06 Mmp  

          V rámci Environmentálnej výchovy sa naši štvrtáci zo 4.B triedy zapojili do projektu: „MISIA MODRÁ PLANÉTA“ s Kozmixom. Je to jedinečný projekt, ktorý učiteľovi poskytuje všetky potrebné materiály prierezovej témy Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ.

          Projekt v sebe spája aktivity v škole, v teréne, aktivity s kreatívnou hrou ako aj interaktívnymi cvičeniami. Je ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. Projekt je inšpirovaný fínskym prístupom k tematickému vyučovaniu, ktoré spája viaceré vyučovacie predmety do jednej témy.

          Cieľom projektu je vytvorenie novej základne na „modrej planéte“. Počas celého trvania projektu žiaci získavajú od učiteľa kredity, za ktoré si kupujú jednotlivé súčasti základne. Po určitom čase dostane každý z tímov na starosť jednu Enviromisiu, ktorú musí na svojej základni splniť: DOPRAVA, ŽIVOTNÝ ŠTÝL, ENERGIA, ODPAD A RECYKLÁCIA.

 

Hovorme o jedle

01 Hoj17 02 Hoj17 03 Hoj17 04 Hoj17
05 Hoj17 06 Hoj17 07 Hoj17 08 Hoj17

          Naša škola sa aj tento školský rok v termíne od 16.októbra 2017 do 20. októbra 2017 zapojila už štvrtýkrát do projektu "Hovorme o jedle", ktorý vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pri príležitosti Svetového dňa potravín.

          Cieľom tohto celoslovenského projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch a zdravom životnom štýle.

 

Priateľ z iného mesta

01 Pzim

          Projekt "Priateľ z iného mesta" pokračuje aj tento šk.rok. Žiaci 4.A zo ZŠ Tupolevova 20 Bratislava si dopisujú so žiakmi 4.C zo ZŠ Vančurova 38 Trnava. Tešíme sa na nové dopisy od kamarátov.

 

Petržalská superškola

01 Pss1017 02 Pss1017 03 Pss1017 04 Pss1017

          Podpisom memoranda o spolupráci medzi SAV a mestskou časťou Petržalka 11 októbra 2017 odštartoval piaty ročník vynikajúceho projektu.
          Prvú prednášku absolvovali šiestaci. Ako sme pristáli na kométe Čurjumov-Gerasimenko, teda čo všetko vyskúmala sonda Rosetta s modulom Philae na svojej ceste vo vesmíre, prišiel žiakom porozprávať Ing. Ján Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.
          Príbeh sondy Rosetta a modulu Philae si mohli žiaci pozrieť aj na krátkom animovanom filme kozmickej agentúry ESA – a pozerali naozaj so záujmom. Aj kozmická veda vie byť milá a dojať.
          Dôkazom kvality prednášky, bolo nielen "neslýchané ticho" na ďalšej z prednášok petržalskej Super školy, ale po jej skončení aj množstvo pomerne odborných otázok.

 

Nadácia VolksWagen

01 VW 02 VW 03 VW 04 VW
 07 VW 05 VW 06 VW  08 VW

          Nadácia Volkswagen pomohla deťom so špeciálnymi potrebami na našej škole. Prispela čiastkou 1000 € na kúpu keramicko-magnetickej tabule a pomôcok, ktoré deťom pomôžu pri vyučovaní.

          Deti so špecifickými potrebami majú možnosť nielen písať, ale aj manipulovať s obrázkami, dotýkať sa ich a tak lepšie pochopiť súvislosti a zapamätať si ich.

          Vďaka Nadácii Volkswagen tak budú môcť dosahovať nielen lepšie výsledky vo vyučovaní, ale aj prežívať radosť z úspechu, spoločnej práce a novonadobudnutých poznatkov. Zato patrí Nadácii Volkwagen vďaka od nás, pedagógov a najmä našich detí.

          Ďakujeme!

 

 

Realizované v školskom roku 2016/2017

 

Poznáš Česko, poznáš Slovensko?

Riešitelia

          Naša škola je tento školský rok zapojená do projektu "Poznáš Česko, poznáš Slovesnko?". Spolupracujeme na ňom so základnou školou rovnakého názvu v Českej Republike. Základná škola Tupolevova v Prahe súťaží s našou školou. Cieľom projektu je oživiť vedomosti českých detí o Slovensku a naopak. Otázky z histórie, frazeologizmy, geografie, ale aj športu a kultúry deti riešia vo dvoch tímoch zložených zo žiakov druhého stupňa. Tu Vám predstavujeme náš tím.

          V rámci projektu plánujeme spoločné aktivity a výmenné pobyty našich žiakov, ktoré by sa mali uskutočniť v priebehu budúceho školského roka.

          Ponúkame Vám niektoré z našich úloh, ktoré si môžete vyskúšať aj vy:

- rozumeli by ste?

- Hádajte!

- skúsite aj vy?

 

 

Pestrá strava bez zbytočnej chémie

01 Psbzch 02 Psbzch 04 Psbzch 05 Psbzch

          V utorok 11. apríla 2017 sa naša škola, konkrétne žiaci 5.A triedy, zapojili do celorepublikového pilotného projektu pod názvom "Pestrá strava bez zbytočnej chémie". Cieľom tohto projektu je upraviť stravovacie návyky detí. Kľúčovou aktivitou projektu je poradenstvo a odporučenie vhodných potravín a nutrične vyvážených receptov do školských jedální. Nezabúda sa však ani na osvetovú činnosť, ktorá obsahuje projektové dni, prednášky, besedy pre rodičov a hry pre deti. Viac informácií o projekte sa dozviete tu.

 

 

V zdravom tele žiť je skvelé

01 Pvzt 02 Pvzt 03 Pvzt 04 Pvzt
05 Pvzt 06 Pvzt 07 Pvzt  

 

          Projekt "V zdravom tele žiť je skvelé" je zahrnutý v programe Dobré srdce nadácie Tatra Banky.

          Zdravý životný štýl a s ním súvisiace zdravé stravovanie detí je v súčasnosti jednou z priorít výchovy a vzdelávania žiakov. Pre budúcnosť našich detí je zdravá strava, zdravie, prevencia obezity veľmi dôležitá. Čo sa naučia v detstve ovplyvní ich život. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole je preto i i vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu.
          Zámerom projektu  „ V zdravom tele žiť je skvelé“ bolo prostredníctvom realizovaných aktivít zvýšiť a zlepšiť úroveň vyučovania v oblasti starostlivosti o telo a zdravý životný štýl.

 

 

Aplikácia metodiky SFUMATO

 

          Sfumato znamená splývavé čítanie, ktoré je založené na hlasnom prejave. Naše deti z 1.D triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Dariny Burdanovej, zážitkovým učením spoznávajú hlásky OSBUA. Toto osvojovanie hlások prebieha pomocou výtvarných, literárno-dramatických a hudobno-pohybových činností. Na zapamätanie hlások existuje ešte práca s tabuľkami a hry s detským Mariášom.

          Viac informácií o aplikácii metodiky SFUMATO sa môžete dočítať v priloženej prezentácii, ktorú nájdete tu.

 

 

Hovorme o jedle

01 Hoj16 02 Hoj16 03 Hoj16 04 Hoj16

          Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí a mládeže pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

          Tento rok boli vyhlásené nasledovné denné témy:

PONDELOK - Chlieb a pečivo, obilniny, cestoviny a zemiaky

UTOROK - Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov

STREDA - Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

ŠTVRTOK - Mäso. hydiny, ryby a vajcia

PIATOK - Tuky, cukry, soľ

 

 

Petržalská superškola

 

          Aj tento školský rok sa v utorok 4. októbra 2016 opäť otvorili brány Petržalskej Superškoly. Tento ročník sa začal veľmi zaujímavou prednáškou pre žiakov 7. ročníka. Prednáška o lovcoch vírusov sa deťom páčila a najmä záverečný ebola song, ktorý bol pre veľký úspech pustený az 2x. Pán doktor Klepma hneď na úvod zaujal svojim príchodom v ochrannom odeve. Prednáška bola vedená zaujímavo, so zrozumiteľným výkladom, množstvom obrázkov a videí. Deti sa v závere pytali najmä na epidémiu eboly a situáciu okolo nej a tiež padli otázky k vírusu zika.

 

 

Realizované v školskom roku 2015/2016

 

Biodiverzita okolo nás

01 Bon1516 02 Bon1516 03 Bon1516 04 Bon1516
05 Bon1516 06 Bon1516 07 Bon1516 08 Bon1516

          V školskom roku 2015/2016 pripravila Dalkia pre žiakov základných škôl na celom Slovensku už 10. ročník úspešného projektu - tentokrát opäť na tému BIODIVERZITA OKOLO NÁS - KEĎ VĎAKA BIODIVERZITE MOJE MESTO OŽIJE. Už tradične sa zamerala nielen na ochranu životného prostredia, ale aj na budovanie pozitívneho vzťahu detí k ekológii. Tento rok sa realizovala pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Do súťaže sa tentokrát zapojilo viac ako 3100 detí z 39 základných škôl v 15-ich slovenských mestách a obciach.                                                                                                                                                   
          ÚLOHOU CELEJ TRIEDY BOLO:
• vybrať živočíšny alebo rastlinný druh, ktorý by deti chceli ochraňovať alebo navrátiť do ich lokality,
• spoločne napísať text, v ktorom vysvetlia svoj výber, navrhnú, ako je možné tento druh chrániť či dokonca navrátiť ho do prírody a objasnia, prečo je tento druh užitočný pre obyvateľov ich lokality,
• uviesť otázku pre vedca, ktorý sa špecializuje na otázky životného prostredia,
• daný druh spoločne ilustrovať
          Do tohto nádherného projektu sa zapojila tradične aj naša škola a to žiaci 2.,3. a 4.ročníka. Niektorí si vybrali zachraňovať orliaka, iní bociana, rysa, výra, kamzíka, či  netopiera ...Dali si veľmi záležať, čo je napokon vidno na fotografiách hotových projektov. Naša 2.B trieda s projektom o ropuche bradavičnatej postúpila z 1.miesta v regionálnom kole do CELOSLOVENSKÉHO KOLA. Držme im palce.

 

 

Záložka do knihy spája školy

01 Pz 02 Pz 03 Pz

          V októbri sa naši žiaci zapojili do projektu organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou "Záložka do knihy spája školy".
          Žiaci prvého i druhého stupňa vyrobili približne 100 záložiek, ktoré zaslali deťom na základné školy v Dolnom Kubíne, Prahe a Dvore Králové.  A keďže išlo o výmenný projekt, teraz čakáme na záložky od našich nových priateľov.
 

 

Hovorme o jedle 

03 Hoj15-16 07 Hoj15-16

          V dňoch od 12. do 16. októbra 2015 sa naša škola zapojila do celoslovenského súťažno-vzdelávacieho projektu o potravinách pod názvom "HOVORME O JEDLE". 
          Žiaci sa celý týždeň pútavým a interaktívnym spôsobom zúčastňovali rôznych zaujímavých aktivít i praktických činností, kde  získavali základné vedomosti o potravinách, dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu. Dozvedeli sa i o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

          Pre viac informácií o tom, ako projekt na škole prebiehal, sa dozviete tu.

 

 

Petržalská Superškola

01 Pss15-16 02 Pss 15-16 03 Pss15-16 04 Pss15-16

          Aj tento školský rok sa v utorok 13. októbra 2015 opäť otvorili brány Petržalskej Superškoly. Tento ročník sa začal veľmi zaujímavou prednáškou, pre žiakov 6. ročníka „Materiály šité na mieru podľa prírodných vzorov“ Františka Simančíka z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

 

 

Realizované v školskom roku 2014/2015

 Hovorme o jedle

01 Hovorme o jedle 02 Hovorme o jedle 03 Hovorme o jedle 04 Hovorme o jedle
  05 Hovorme o jedle 06 Hovorme o jedle  

          Naša škola sa tento školský rok zapojila do projektu "Hovorme o jedle", ktorý vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pri príležistosti Svetového dňa potravín. Naše deti sa do projektu zapojili v termíne od 13. októbra 2014 do 17. októbra 2014. 

          Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

 

 

Educate Slovakia

01 Educate Slovakia 02 Educate Slovakia 03 Educate Slovakia 04 Educate Slovakia

           V dňoch 27. januára až 31. januára 2014 sa prostredníctvom organizácie AIESEC Comenius Univerzity v rámci projektu Educate Slovakia, uskutočnil na škole anglický týždeň. Žiaci druhého stupňa mali možnosť oboznámiť sa v angličtine s rôznymi kultúrami a zaujímavosťami ich kraja. 

          Deťom sa akcia veľmi páčila, mali plno otázok a veríme, že na budúci rok si anglický týždeň zopakujeme.

 

 

Petržalská Super Škola

01 PSS 02 PSS 03 PSS 04 PSS 05 PSS 06 PSS

           Dňa 17. októbra 2013 sa žiaci ôsmeho ročníka našej školy ako aj ostatných petržalských škôl zúčastnili slávnostného otvorenia prvého ročníka projektu "Petržalská super škola". 

          Prvá prednáška, ktorú prezentoval Dušan Chorvát, PhD., zástupca riaditeľa Medzinárodného laserového centra, bola zameraná na priblíženie princípov laseru a výsledkov fotonického výskumu pri procese hľadania nových aplikácií svetla pre prospech ľudí. Prednáška s názornými ukážkami skutočných laserov ôsmakov zaujala, čoho dôkazom boli ich zvedavé otázky. 

 

 

Chcem vedieť, čo čítam

01 Chvcc 02 Chvcc 03 Chvcc 04 Chvcc

          Základná škola Tupolevova 20 v Bratislave – Petržalke reagovala na grantovú výzvu na zvýšenie kvality vzdelávania a pomoc žiakom s poruchami učenia, ktorú vyhlásila nadácia SOCIA pod názvom "ING Šanca pre deti" a pani učiteľky D. Burdanová a M. Ondrušková vypracovali projekt s názvom „Chcem vedieť, čo čítam“. 

          Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu vzdelávania v triedach pre deti s poruchami učenia tým, že zo získaných finančných prostriedkov zakúpi škola špeciálny program „FONO 2“ a ďalšie edukačné softvéry. 

          Zakúpené reedukačné a edukačné programy využívajú žiaci v triedach s vývinovými poruchami učenia.

 

 

Rozvojový program - inovácia obsahu metód vyučovania AJ v 1. - 4. ročníku ZŠ v mestskej časti Bratislava V.

01 RP 02 RP 03 RP 04 RP

           Projekt je realizovaný od 1. apríla 2009. Prispieva k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne žiakov 1. stupňa, k skvalitneniu, rozšíreniu a obsahovej zmene vo vyučovaní anglického jazyka. K tomuto v nemalej miere prispievajú aj moderné didaktické pomôcky (dataprojektor, CD prehrávač, interaktívna tabuľa, notebook .... ), ktorými sú vybavené naše učebne.

 

 

Modrá škola - voda pre budúcnosť

01 Mšvpb 02 Mšvpb 03 Mšvpb 04 Mšvpb

          Tak, ako aj pominulé roky, aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do environmentálneho projektu – Modrá škola - voda pre budúcnosť, ktorého vyhlasovateľom je Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.. 

          Hlavným cieľom tohto projektu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako k produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka. 

          Naši žiaci si pomocou tohto projektu vhodnými formami (napr. korešpondenčnou súťažou), či metódami zážitkového učenia rozširujú svoje vedomosti o pitnej vode (výroba, distribúcia, čistenie, nenahraditeľnosť...). 

          V rámci tohto projektu čaká našich žiakov rad zaujímavých aktivít, napr. exkurzie do rezervoárov pitnej vody, čistiarne odpadových vôd aj Vodárenského múzea.

 

 

SME v škole

01 Svš 02 Svš 03 Svš

          Aj tento školský rok sme zapojení do environmentálneho projektu organizovaného denníkom SME, v rámci ktorého naši žiaci riešia environmentálne úlohy v niektorých predmetoch. Žiaci si zábavnou formou obohacujú vedomosti z oblasti riešenia problému životného prostredia nielen našej, ale aj iných krajín.

 

 

Tvorivé programovanie v Baltiku

01 Tpvb 02 Tpvb 03 Tpvb 04 Tpvb 05 Tpvb

          Cieľom projektu je podporiť tvorivosť žiakov v programovaní prostredníctvom detských programov. Učí ich vhodnejšie využívať počítač, ako len na hry. Zároveň je to príprava žiakov na internetovú olympiádu vo vyššom ročníku.  

          Aj v tomto školskom roku sa žiaci na hodinách informatickej výchovy, informatiky i v počítačových krúžkoch stretávajú s čarodejníkom Baltikom. Skladajú scény, čarujú a programujú. 

          Určite aj v tomto školskom roku bude prebiehať súťaž v programovaní, do ktorej sa naši šikovní čarodejníci zapoja. Na riešenie úloh budú mať súťažiaci len dve hodiny a vyriešené úlohy budú posielať na server, ktorý im hneď odošle informácie a hodnotenie.

 

 

Baterky na správnom mieste

01 Bnsm 02 Bnsm 03 Bnsm 04 Bnsm

          V tomto projekte, ktorý je organizovaný združením Strom života a spoločnosťou AKU-TRANS, s.r.o., sme zapojení už štvrtý rok. Účelom tohto projektu je naučiť žiakov systémovo riešiť zber, separáciu a prepravu odpadu použitých prenosných batérií s cieľom chrániť životné prostredie.

 

 

Daruj hračku kamarátovi

01 Dhk 02 Dhk 03 Dhk 04 Dhk
  05 Dhk 06 Dhk  

          Aj v tomto školskom roku je naša škola zapojená do projektu "Daruj hračku kamarátovi", ktorého vyhlasovateľom sú Petržalské noviny. Projekt prebieha v mesiacoch november a december a jeho cieľom je viesť žiakov k pomoci ostatným deťom.. Uvidíme, koľko hračiek sa za tieto dva mesiace podarí vyzbierať našim žiakom.

 

 

Škola priateľská k deťom

01 Škpd 02 Špkd 03 Špkd

          Naša škola je aj v tomto školskom roku zapojila do projektu vyhláseného organizáciou UNICEF – pod názvom Škola priateľská k deťom. Cieľom tohto projektu je, aby sme na našej škole vytvorili také  prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. 

          Stanovené kritériá plnia nielen žiaci, ale i učitelia a aj nepedagogickí pracovníci (kuchárky, upratovačky....). Podstatným prvkom je samozrejme plnohodnotná spoluúčasť žiakov na chode školy. 

          Jedným z kritérií je aj školenie, ktorého sa zúčastnil personál našej školy, ako možno vidieť na fotografiách. 

          O plnení ďalších kritérií a aktivitách vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom školského parlamentu, ktorý je koordinátorom jednotlivých akcií.