Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Akcie a podujatia v školskom roku 2017/2018

 

Petržalská superškola 

01 Pss1217 02 Pss1217

          V stredu 13. decembra 2017 sme sa so žiakmi 8.ročníka zúčastnili ďalšej zaujímavej prednášky. Tentokrát na tému „Umelá inteligencia a hry.“ Už z témy je zrejmé, že žiakom bola blízka. Najmä, ak im prednášal Matej Moravčík, vývojový  pracovník Google, s pracoviskom v Kanade. A naviac spoluautor programu, ktorý porazil človeka v pokri. Žiaci sa dozvedeli o neurónových sieťach, o použití umelej inteligencie v každodennom živote. Aj o tom, že aj počítač sa ľahko zmýli, alebo nerozozná autobus od pštrosa. Ale na druhej strane sa počítač veľmi rýchlo učí. Ako vždy, padlo veľa zaujímavých otázok a žiaci odchádzali nadšení.

 

Vianočný unikát

01 Vu 02 Vu 03 Vu 04 Vu

          Žiaci našej školy z tried 3.C, 4. A a 4.B sa v piatok 1. decembra 2017 po prvýkrát zapojili do akcie: VIANOČNÝ UNIKÁT, ktorý organizuje BKIS. Vystavené stromčeky si môžte pozrieť na nádvorí Primaciálneho paláca, všetky sú nádherné.

          Vianočné ozdoby zhotovovali triedy ZŠ, MŠ ale aj ZUŠ či dokonca aj stredoškoláci zo SUŠ. Dúfame, že si urobíte čas a naše stromčeky si pôjdete pozrieť.

 

Bystrí gurmáni

01 Bg 02 Bg 03 Bg 04 Bg

          V piatok 1. decembra 2017 sa žiaci 7.B triedy zúčastnili programu pokusov s názvom „Bystrí gurmáni“ v SOŠ Chemickej.  Naši výskumníci chemickými pokusmi zodpovedali na otázku, ktoré ovocie alebo zelenina obsahujú najviac vitamínu C. A či to nie je náhodou v priemyselne vyrábanej pomarančovej alebo citrónovej šťave. Žiaci pomocou pipety museli nabrať presné množstvo chemikálie do skúmaviek, čo bolo niekedy náročné.
          A keď ste zvedaví, tak favoritom sa stala paprika a pomaranč.

 

Exkurzia do Prellenkirchenu a Kittsee

01 EdPaK 02 EdPaK 03 EdPaK 04 EdPaK

          Vo štvrtok 23. novembra 2017 sa triedy 7.A a 8.A vydali po stopách veterných turbín v Rakúsku. Fundovaná sprievodkyňa ich oboznámila so základnými princípmi fungovania turbín a ich výstavbou. Pre nepriazeň počasia deti nemali možnosť vychutnať si pohľad na Devín z vrchu Brausberg.
          Exkurziu sme zakončili sladkou bodkou, návštevou čokoládovne v Kittsee, kde si deti kúpili sladkosti priamo od výrobcu.

 

Petržalská superškola

01 Pss11-17 02 Pss11-17 03 Pss11-17 04 Pss11-17
  05 Pss11-17 06 Pss11-17  

          V stredu 15. novembra 2017 pokračoval projekt Petržalskej Superškoly prednáškou pre žiakov siedmeho ročníka. Prednášajúci doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK zaujímavo hovoril o Venezuelských stolových horách. Ako člen mnohých vedeckých výprav aj s vedcami zo SAV pútavo porozprával petržalským siedmakom o jedinečnej prírode Venezuely, horách a v nich ukrytých jaskyniach, zvláštnych živočíchoch, hmyze či mäsožravých rastlinách, ktorým sa tu nadmieru darí.

          Tomáš Derek však spomenul aj „civilizovanú“ Venezuelu – krajinu, ktorá pri jeho prvej návšteve začiatkom 90. rokov patrila medzi veľmi bohaté a našinec sa v nej musel obracať; dnes trpí obrovským nedostatkom a naši vedci pri výmene peňazí potrebujú batoh. No a cítia sa nesmierne bohatí. Ak si však chcú dopriať „vedecký luxus“ a vyjsť na horu helikoptérou, ceny ich vrátia na zem. A na horu vyšliapu. Ten pocit a pohľad na stratený svet ale stojí za všetko.

 

Pitvanie knihy

01 Pk 02 Pk 03 Pk

          Knižnicu na Prokofievovej ulici deti poznajú ako miesto, kde sa knihy čítajú a požičiavajú. V piatok 10.novembra 2017 sa stala na chvíľu aj malou knižnou pitevnou.
          Našich žiakov - žiakov 3.D a 4.D privítal milý pán knihovník, ktorý v úlohe zahraničného „lekára kníh“ sa veľmi vtipným spôsobom prihováral žiakom. Lámanou slovenčinou rozprával na tému ako vzniká kniha. Žiaci museli loviť v pamäti a pomocou indícii uhádnuť slová ako sú: autor, ilustrátor, názov knihy, príbeh, obsah knihy, vydavateľstvo, kníhkupectvo, knižnica.
          V druhej časti pristúpili k „liečeniu kníh“. Knihy sa časom poškodia akoby ochoreli a treba ich ošetriť, vyliečiť, teda zalepiť, dať do zdravého, čitateľného stavu. Práve to museli žiaci urobiť. Roztrhané knihy zalepiť.
          Všetko prebiehalo veľmi vtipnou, zábavnou formou, čo sa žiakom veľmi páčilo. Okrem toho, že sa naučili a zopakovali si potrebné informácie, sa veľa nasmiali. Ich smiech bol naozaj krásny, spontánny, čo bolo zadosťučinením pre nás, pani učiteľky, že čas strávený mimo školy bol správne využitý.
          Odmenou pánovi knihovníkovi bol náš potlesk a slová vďaky a uznania.

 

Hovorme o jedle

01 Hoj17 02 Hoj17 03 Hoj17 04 Hoj17
05 Hoj17 06 Hoj17 07 Hoj17 08 Hoj17

          Naša škola sa aj tento školský rok v termíne od 16.októbra 2017 do 20. októbra 2017 zapojila už štvrtýkrát do projektu "Hovorme o jedle", ktorý vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pri príležitosti Svetového dňa potravín.

          Cieľom tohto celoslovenského projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch a zdravom životnom štýle.

          Žiaci našej školy uskutočnili zaujímavé aktivity, ktoré vyplývali z 5 vyhlásených tém, ktoré si mohli vybrať z nástenky vo vestibule školy. Triedy 3.C a 4.B sa pri tejto príležitosti prihlásili aj na praktickú exkurziu do Strednej odbornej školy na Farského 8 v Bratislave. Tam mali možnosť za pomoci učňov a majstrov vyzdobovať medovníky, ochutnávať rôzne zdravé nátierky a svoj chlebík si dotvoriť zeleninou na nejaké zvieratko, či postavičku...

          Veľmi sa im tam páčilo a ďalšie 2 triedy majú už dohodnutý termín na 6. decembra 2017.

 

Hráme sa s rozumom

 

          V sobotu 21. októbra 2017 sa v čase od 09:00 do 17:00 hod. uskutočnila na našej škole výstava s názvom "Hráme sa s rozumom". Spoločnosť Oskola s.r.o. vystavovala hračky, stavebnice, výukové pomôcky, kartičky, knižky a predmety na tvorenie. Výstava bola určená pre deti, ich rodičov, učiteľom a všetkým, ktorým záleží na tom, ako deti trávia svoj čas. Viac informácií nájdete na www.hramesasrozumom.sk

 

Štefánikovo Bradlo

01 Šb 02 Šb 03 Šb

          V utorok 10. októbra 2017 zorganizovali učiteľky dejepisu pre našich ôsmakov a deviatakov exkurziu do rodiska významného svetového astronóma, slovenského politika, organizátora československého zahraničného odboja v I. svetovej vojne a spoluzakladateľa ČSR, Milana Rastislava Štefánika.
          Žiaci navštívili Štefánikovu rodnú obec Košariská. Videli cintorín, na ktorom sú pochovaní jeho príbuzní, v jeho rodnom dome si prezreli stálu expozíciu so zaujímavým sprievodným slovom, ktorý nám priblížil Milana Rastislava Štefánika ako študenta, vedca, politika a človeka, na ktorého máme my Slováci právom byť hrdí. Svoje potulky pri spoznávaní Štefánika ukončili výstupom na Bradlo, k pamätníku – Štefánikovej mohyle, ktorá je dielom Štefánikovho priateľa, architekta Dušana Jurkoviča.

 

Petržalská superškola

01 Pss1017 02 Pss1017 03 Pss1017 04 Pss1017

          Podpisom memoranda o spolupráci medzi SAV a mestskou časťou Petržalka 11 októbra 2017 odštartoval piaty ročník vynikajúceho projektu.

          Prvú prednášku absolvovali šiestaci. Ako sme pristáli na kométe Čurjumov-Gerasimenko, teda čo všetko vyskúmala sonda Rosetta s modulom Philae na svojej ceste vo vesmíre, prišiel žiakom porozprávať Ing. Ján Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.
          Koncom septembra 2016 vedci uskutočnili neplánovaný pokus – Rosettu poslali „pristáť“ na kométu, čím získali unikátne snímky z povrchu. Žiaci tak mohli uvidieť, síce neostrú, snímku povrchu kométy z asi 20 metrov nad povrchom, tesne pred nárazom sondy. Pristátím sondy na povrch kométy 67/P sa misia skončila a ako povedal J. Baláž, „kamaráti Rosetta a Philae sa stali archeologickými kozmickými pamiatkami pre veľmi vzdialenú budúcnosť“.
          Dôkazom kvality prednášky, bolo nielen "neslýchané ticho" na ďalšej z prednášok petržalskej Super školy, ale po jej skončení aj množstvo pomerne odborných otázok.

 

Čas premien

01 Čp 02 Čp 03 Čp 04 Čp

          V utorok 10 októbra 2017 sa na našej škole konala prednáška pod názvom Čas premien, ktorá bola určená pre dievčatá 7. ročníka. Prednáška bola zameraná na psycho-hygienické vzťahy v období dospievania, intímnu a sexuálnu hygienu a rozprávalo sa aj o antikoncepcii a zdravom životnom štýle. Pani lektorka Ing. Gabriela Hurbanová z MP Education veľmi pútavou formou oslovila dievčatá, ktoré téma zaujala, čo sa prejavovalo hlavne tým, že sa neustále vypytovali na rôzne problémy a veci súvisiace s danou problematikou. Za takýto poučný program ďakujeme.

 

Študuj dopravu

01 Škd 02 Šd 03 Šd

          Múzeum dopravy v Bratislave sa v dňoch 6. a 7. októbra 2017 stalo miestom prezentácie škôl zameraných na dopravu. SPŠ dopravné v Bratislave, Trnave, Trenčíne a VŠ dopravná v Žiline poskytovali účastníkom akcie možnosť bližšie spoznať podmienky štúdia na ich školách a následného uplatnenia sa v praxi.

          Naši deviataci živo diskutovali o podmienkach štúdia na stredných dopravných školách, zaujímali sa najmä o duálne vzdelávanie. Atmosféra výstavy bola doplnená exponátmi starých modelov áut, železničných lokomotív a vozňov. Najväčší záujem bol tradične o modely železnice s možnosťou diaľkového ovládania vlakových súprav.

 

Drôtený vodný svet

01 Dvs 02 Dvs 03 Dvs 04 Dvs
  05 Dvs 06 Dvs  

          Na hodine dejepisu a výtvarnej výchovy navštívili žiaci V.A výstavu v Primaciálnom paláci - Drôtený vodný svet. Stretli sa tu s prácami 15 umelcov, ktorí udržiavajú tradície drotárskeho umenia, v minulosti tradičného remesla chudobných Slovákov z Kysúc, Oravy a Spiša.

          Šikovné ruky slovenských umelcov vykúzlili z drôtu svet pod vodou. Vo veľkorozmernom akváriu „plávali“ drôtené šťuky, úhory, delfíny, morské koníky, chobotniak Fedor i veľryba Pascal. Na všetkých z brehu dozeral Vodník. Na neďalekom Strome prianí odpočívali vážky, motýle, včielky, netopiere a ďalší predstavitelia rozprávkovej zvieracej ríše.

          Ako vznikajú takéto drôtené skvosty, žiakom ukázala jedna z vystavujúcich umelkýň. Niektorým na pamiatku vyrobila „zlaté rybky“, ktoré im majú splniť tajné sny a priania.

 

Exkurzia do Hvezdárne v Brne

01 Edhb 02 Edhb 03 Edhb 04 Edhb
  05 Edhb 06 Edhb  

         V pondelok 2. októbra 2017 boli žiaci 4. ročníkov na  vlastivednej exkurzii. Program mali zaujímavý, navštívili totiž Planetárium v BRNE. Tam mali možnosť vidieť nočnú hviezdnu oblohu, jednotlivé súhvezdia, planéty. Hlavnou témou boli krátery, mesačné moria a fázy Mesiaca. Pútavý príbeh: VTÁČÍ OSTROV ich vtiahol do sveta fantázie, kde žili rozprávkové bytosti, ktoré hľadali čarovný kľúč od tajomného glóbusu. Tieto postavičky cestovali loďou aj na lietajúcom stroji a bola to cesta plná zábavy a poučenia.

          Neskôr ich autobus doviezol do VIDA science centra, kde spoznávali prírodné javy (svetlo, magnetizmus...) na interaktívnych exponátoch. Žiaci si vyskúšali stav beztiaže, bicykel na lane, šmýkačku v tuneli a množstvo iných atrakcií.

          Štvrtákom sa táto exkurzia veľmi páčila a už sa tešia na ďalšie nové zážitky.

 

Otvorenie školského roka 2017/2018

01 Ošr1718 02 Ošr1718 03 Ošr1718 04 Ošr1718
05 Ošr1718 06 Ošr1718 07 Ošr1718 08 Ošr1718

          Ráno sa otvorili brány našej školy a žiaci prichádzali do tried. Mnohí starší žiaci celkom veselo, trošku s obavami prichádzali naši prváci. Prváci mali slávnostné privítanie v školskej jedálni – kde sa im prihovoril najprv pán riaditeľ, pekný program si pripravili žiaci 1. stupňa (básnička, hra na flautu, gymnastika a pesnička s tančekom). K prváčikom a k ich rodičom sa tiež prihovoril aj náš bývalý žiak – Paťo Koska, ktorý odkonferoval celý program. Nakoniec boli prváčikovia slávnostne pasovaní za žiakov našej školy – dostali mašličky, aby sa vedeli zorientovať v škole.
          Do školy nám nastúpilo v tomto školskom roku 75 prváčikov a 487 žiakov 2 . až 9. ročníka. Všetkým želáme pekný a úspešný školský rok.

 

 

Akcie a podujatia v školskom roku 2016/2017

 

Dejepis trochu inak

 

01 Dti 02 Dti 03 Dti 04 Dti
05 Dti 06 Dti 07 Dti 08 Dti

          Dejepis ako vyučovací predmet žiaci radia medzi tie najťažšie. Na hodinách sa stretávajú s množstvom informácií a historickými udalosťami, javmi a procesmi v priestore a čase, ktoré výrazne ovplyvnili svetové, národné i regionálne dejiny. Formuje sa tu historické vedomie žiaka, hrdosť k vlastnému národu a tolerancia k iným národom a etnikám.
          Učiteľ hľadá vhodné metódy a formy, aby podnietil žiaka aktívne sa učiť, samostatne hľadať, objavovať poznatky na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii so spolužiakmi. Pripravuje rôzne zážitkové hodiny, kde platí to známe Komenského „škola hrou.“
          Aj v našej škole sa učia o minulosti prostredníctvom zážitkových hodín. Piataci napríklad navštívili Múzeum dopravy, šiestaci vyrábali trojrozmerné projekty z práve preberaného historického obdobia, naposledy hrali "Deň v stredoveku". Sami si pozháňali kostýmy, vyrobili rekvizity, napísali dialógy, zostavili scenár. Zrazu sme sa ocitli na v stredovekom meste na tradičnom trhu. Roľník predával obilie, kováč sa chystal podkuť koňa, ktorému odpadla podkova, objavil sa tu aj mních, ktorý  naháňal sedliakov, ktorí ešte nezaplatili cirkevný desiatok. Chudobné ženičky túžili po nových hrncoch, rytier hájil česť šľachtičnej, chudobná žobráčka žobrala jedlo pre svoje hladné deti, dokonca sme sa zúčastnili na skladaní vazalského sľubu...
          Siedmaci navštívili Lednice a v júni s podrobnou mapou absolvovali pešo korunovačnú cestu uhorských kráľov, ktorí v rokoch 1563 – 1830 boli korunovaní v Dóme sv. Martina v Bratislave...
          Na otázku, či by chceli žiť v stredoveku, jednoznačne odpovedali nie. Prečo? Skúsiť jeden deň možno áno, ale len ako šľachtic alebo bohatý mešťan. A nie preto, lebo sa boja chudoby, hladu, chorôb, špiny a neprávostí, ktoré sprevádzali každodenný život najmä chudobných ľudí.

 

 

JUNIOR - osobnosť Petržalky

01 Jop17 02 Jop17

          Stalo sa už dlhoročnou tradíciou, že v závere školského roka starosta mestskej časti Bratislava–Petržalka Vladimír Bajan oceňuje titulom Junior osobnosť Petržalky najúspešnejších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktorí reprezentovali svoju školu a mestskú časť v rôznych medzinárodných, celoslovenských, krajských a okresných predmetových olympiádach, postupových súťažiach, víťazi rôznych športových disciplín a tiež žiaci, ktorí svoje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky potvrdili aj v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka a dosiahli vynikajúce výsledky nad celoslovenský priemer. V tomto školskom roku sa tejto pocty dostalo žiakovi Patrikovi Koskovi, ktorý z rúk starostu a vedúcej odboru školstva 15. júna 2017 prevzal toto ocenenie.

          Patrik Koska je úspešným žiakom 9.B triedy. Patrikovou najväčšou prednosťou a zároveň koníčkom je spev. Svoju školu úspešne reprezentuje na takmer všetkých speváckych súťažiach a pravidelne vystupuje v sprievodnom programe súťaže Historia magistra vitae. Aj v tomto školskom roku sa stal víťazom súťaže v speve Novodobo so Shakespearom a v predchádzajúcom období sa stal absolútnym víťazom súťaže populárnych piesní POP HIT. Patrik spieva aj zbore Slovenského rozhlasu, s ktorým pravidelne koncertujú na spoločenských podujatiach. Má veľmi dobrý vzťah k staršej generácií a pravidelne sa zapája do dobrovoľnej charitatívnej akcie v Dome tretieho veku pri kultúrnych vystúpeniach. Rád pomáha svojimi odbornými radami pri organizovaní kultúrnych vystúpení žiakov 1. stupňa a pri ich nácvikoch. Zároveň aktívne pracuje v školskom žiackom parlamente.

 

 

Exkurzia do Ledníc

01 Edl 02 Edl 03 Edl 04 Edl
  05 Edl 06 Edl  

          V piatok 2. júna 2017 sme zavŕšili 17. ročník projektovej súťaže žiakov 2. stupňa základných škôl Historia magistra vitae exkurziou do Ledníc. Na exkurzii sa zúčastnilo 48 žiakov z 10 súťažiacich škôl.
          Za príjemného slnečného počasia sme navštívili čarovný zámok v Ledniciach, skleník s tropickými rastlinami a štyristoročnou palmou. Počas plavby cez koryto riečky Dyje sme pozorovali tristoročný dub. 302 schodový výstup na Minaret nám dal riadne zabrať. Odmenou bol krásny výhľad do okolia. Žiacky účastníci exkurzie skonštatovali, že aj v budúcom školskom roku 2017/18 sa zapoja do 18. ročníka súťaže HMV.

 

 

Jazykový pobyt v Londýne a Oxforde

01 Jp17 02 Jp17   04 Jp17 05 Jp17
06 Jp17   03 Jp17   07 Jp17

          V dňoch 21. - 26. mája 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na jazykovom pobyte a zároveň aj poznávacom výlete v prekrásnom Londýne a Oxforde.
          Cesta autobusom bola síce nekonečná a veľmi vyčerpávajúca, ale o to viac sme si neskôr pobyt v týchto dvoch prekrásnych mestách užili plnými dúškami a každú minútu nášho pobytu sme využili na maximum.
          Navštívili sme najznámejšie miesta, kultúrne a historické pamiatky, ktoré sú známe po celom svete. Vždy vo večerných hodinách si nás na „meeting point“ prišla prevziať hostiteľská rodina, v ktorej sme boli porozdeľovaní a ubytovaní. Tieto rodiny sa o nás príkladne starali a žiaci sa takto prvýkrát vo svojom živote stretli s anglickými obyvateľmi a mohli si svoje jazykové  znalosti z angličtiny vyskúšať priamo v komunikácii s native speakermi a taktiež zažili na vlastnej koži každodenný život rodených Angličanov.
          Pre deti to bol obrovský zážitok a nesmierna životná skúsenosť. Výlet sa nám neskutočne vydaril, aj slniečko nás sprevádzalo počas celého nášho pobytu. Domov sa deti vrátili unavené, ale zato šťastné a spokojné, plné bohatých zážitkov.
Na tento výlet nikto z nás určite nikdy nezabudne, domov sme si okrem mnohých suvenírov odniesli aj plnú náruč skutočne prekrásnych zážitkov.
          Veľké poďakovanie patrí obetavej pani učiteľke Jančiovej, ktorá jazykový pobyt zorganizovala a po celý čas pobytu nám bola obrovskou oporou.

 

 

Škola v prírode 8.A a 9.B 

01 Svp89 02 Svp89 03 Svp89 04 Svp89
05 Svp89 06 Svp89 07 Svp89 08 Svp89

          V termíne od 14.- 19. mája 2017 sa časť žiakov 8.A a časť žiakov 9.B zúčastnili školy v prírode v prekrásnom malebnom Slovenskom raji. Okrem kvalitnej turistiky Suchá Belá, prielom Hornádu, Tomášovský výhľad, Kláštorisko, zažili deti množstvo zážitkov, úžastnú atmosféru, dobrodružstvo a to v neopísateľnom prostredí.

 

 

Exkurzia "Fyzikálny Paríž"

01 P17 02 P17 03 P17 04 P17
  05 P17 06 P17  

          V dňoch 22. - 26. mája 2017 sa  žiaci 9.B triedy zúčastnili odborno-poznávacej exkurzie FYZIKÁLNY PARÍŽ. V úvode sme navštívili Deutsches múzeum v Mníchove (najväčšie technické múzeum v Európe), kde sme sa oboznámili s historickými lietadlami a loďami, okrem iných zaujímavých exponátov. V Paríži sme videli a navštívili mnoho pamiatok ako napr: Katedrálu Notre-Dame, Zámok vo Versailles, Palác v Louvre, najvyšší bod Paríža- Baziliku Sacré-Cœura samozrejme Eiffelovu vežu. Za celý týždeň sme zažili veľa zážitkov, spoznali nových ľudí a krásu Paríža. Napriek tomu, že celodenná chôdza bola náročná zvládali sme to s úsmevom