Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Akcie a podujatia v školskom roku 2017/2018

 

Štefánikovo Bradlo

01 Šb 02 Šb 03 Šb

          V utorok 10. októbra 2017 zorganizovali učiteľky dejepisu pre našich ôsmakov a deviatakov exkurziu do rodiska významného svetového astronóma, slovenského politika, organizátora československého zahraničného odboja v I. svetovej vojne a spoluzakladateľa ČSR, Milana Rastislava Štefánika.
          Žiaci navštívili Štefánikovu rodnú obec Košariská. Videli cintorín, na ktorom sú pochovaní jeho príbuzní, v jeho rodnom dome si prezreli stálu expozíciu so zaujímavým sprievodným slovom, ktorý nám priblížil Milana Rastislava Štefánika ako študenta, vedca, politika a človeka, na ktorého máme my Slováci právom byť hrdí. Svoje potulky pri spoznávaní Štefánika ukončili výstupom na Bradlo, k pamätníku – Štefánikovej mohyle, ktorá je dielom Štefánikovho priateľa, architekta Dušana Jurkoviča.

 

Petržalská superškola

01 Pss1017 02 Pss1017 03 Pss1017 04 Pss1017

          Podpisom memoranda o spolupráci medzi SAV a mestskou časťou Petržalka 11 októbra 2017 odštartoval piaty ročník vynikajúceho projektu.

          Prvú prednášku absolvovali šiestaci. Ako sme pristáli na kométe Čurjumov-Gerasimenko, teda čo všetko vyskúmala sonda Rosetta s modulom Philae na svojej ceste vo vesmíre, prišiel žiakom porozprávať Ing. Ján Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.
          Koncom septembra 2016 vedci uskutočnili neplánovaný pokus – Rosettu poslali „pristáť“ na kométu, čím získali unikátne snímky z povrchu. Žiaci tak mohli uvidieť, síce neostrú, snímku povrchu kométy z asi 20 metrov nad povrchom, tesne pred nárazom sondy. Pristátím sondy na povrch kométy 67/P sa misia skončila a ako povedal J. Baláž, „kamaráti Rosetta a Philae sa stali archeologickými kozmickými pamiatkami pre veľmi vzdialenú budúcnosť“.
          Dôkazom kvality prednášky, bolo nielen "neslýchané ticho" na ďalšej z prednášok petržalskej Super školy, ale po jej skončení aj množstvo pomerne odborných otázok.

 

Čas premien

01 Čp 02 Čp 03 Čp 04 Čp

          V utorok 10 októbra 2017 sa na našej škole konala prednáška pod názvom Čas premien, ktorá bola určená pre dievčatá 7. ročníka. Prednáška bola zameraná na psycho-hygienické vzťahy v období dospievania, intímnu a sexuálnu hygienu a rozprávalo sa aj o antikoncepcii a zdravom životnom štýle. Pani lektorka Ing. Gabriela Hurbanová z MP Education veľmi pútavou formou oslovila dievčatá, ktoré téma zaujala, čo sa prejavovalo hlavne tým, že sa neustále vypytovali na rôzne problémy a veci súvisiace s danou problematikou. Za takýto poučný program ďakujeme.

 

Študuj dopravu

01 Škd 02 Šd 03 Šd

          Múzeum dopravy v Bratislave sa v dňoch 6. a 7. októbra 2017 stalo miestom prezentácie škôl zameraných na dopravu. SPŠ dopravné v Bratislave, Trnave, Trenčíne a VŠ dopravná v Žiline poskytovali účastníkom akcie možnosť bližšie spoznať podmienky štúdia na ich školách a následného uplatnenia sa v praxi.

          Naši deviataci živo diskutovali o podmienkach štúdia na stredných dopravných školách, zaujímali sa najmä o duálne vzdelávanie. Atmosféra výstavy bola doplnená exponátmi starých modelov áut, železničných lokomotív a vozňov. Najväčší záujem bol tradične o modely železnice s možnosťou diaľkového ovládania vlakových súprav.

 

Drôtený vodný svet

01 Dvs 02 Dvs 03 Dvs 04 Dvs
  05 Dvs 06 Dvs  

          Na hodine dejepisu a výtvarnej výchovy navštívili žiaci V.A výstavu v Primaciálnom paláci - Drôtený vodný svet. Stretli sa tu s prácami 15 umelcov, ktorí udržiavajú tradície drotárskeho umenia, v minulosti tradičného remesla chudobných Slovákov z Kysúc, Oravy a Spiša.

          Šikovné ruky slovenských umelcov vykúzlili z drôtu svet pod vodou. Vo veľkorozmernom akváriu „plávali“ drôtené šťuky, úhory, delfíny, morské koníky, chobotniak Fedor i veľryba Pascal. Na všetkých z brehu dozeral Vodník. Na neďalekom Strome prianí odpočívali vážky, motýle, včielky, netopiere a ďalší predstavitelia rozprávkovej zvieracej ríše.

          Ako vznikajú takéto drôtené skvosty, žiakom ukázala jedna z vystavujúcich umelkýň. Niektorým na pamiatku vyrobila „zlaté rybky“, ktoré im majú splniť tajné sny a priania.

 

Exkurzia do Hvezdárne v Brne

01 Edhb 02 Edhb 03 Edhb 04 Edhb
  05 Edhb 06 Edhb  

         V pondelok 2. októbra 2017 boli žiaci 4. ročníkov na  vlastivednej exkurzii. Program mali zaujímavý, navštívili totiž Planetárium v BRNE. Tam mali možnosť vidieť nočnú hviezdnu oblohu, jednotlivé súhvezdia, planéty. Hlavnou témou boli krátery, mesačné moria a fázy Mesiaca. Pútavý príbeh: VTÁČÍ OSTROV ich vtiahol do sveta fantázie, kde žili rozprávkové bytosti, ktoré hľadali čarovný kľúč od tajomného glóbusu. Tieto postavičky cestovali loďou aj na lietajúcom stroji a bola to cesta plná zábavy a poučenia.

          Neskôr ich autobus doviezol do VIDA science centra, kde spoznávali prírodné javy (svetlo, magnetizmus...) na interaktívnych exponátoch. Žiaci si vyskúšali stav beztiaže, bicykel na lane, šmýkačku v tuneli a množstvo iných atrakcií.

          Štvrtákom sa táto exkurzia veľmi páčila a už sa tešia na ďalšie nové zážitky.

 

Otvorenie školského roka 2017/2018

01 Ošr1718 02 Ošr1718 03 Ošr1718 04 Ošr1718
05 Ošr1718 06 Ošr1718 07 Ošr1718 08 Ošr1718

          Ráno sa otvorili brány našej školy a žiaci prichádzali do tried. Mnohí starší žiaci celkom veselo, trošku s obavami prichádzali naši prváci. Prváci mali slávnostné privítanie v školskej jedálni – kde sa im prihovoril najprv pán riaditeľ, pekný program si pripravili žiaci 1. stupňa (básnička, hra na flautu, gymnastika a pesnička s tančekom). K prváčikom a k ich rodičom sa tiež prihovoril aj náš bývalý žiak – Paťo Koska, ktorý odkonferoval celý program. Nakoniec boli prváčikovia slávnostne pasovaní za žiakov našej školy – dostali mašličky, aby sa vedeli zorientovať v škole.
          Do školy nám nastúpilo v tomto školskom roku 75 prváčikov a 487 žiakov 2 . až 9. ročníka. Všetkým želáme pekný a úspešný školský rok.

 

 

Akcie a podujatia v školskom roku 2016/2017

 

Dejepis trochu inak

 

01 Dti 02 Dti 03 Dti 04 Dti
05 Dti 06 Dti 07 Dti 08 Dti

          Dejepis ako vyučovací predmet žiaci radia medzi tie najťažšie. Na hodinách sa stretávajú s množstvom informácií a historickými udalosťami, javmi a procesmi v priestore a čase, ktoré výrazne ovplyvnili svetové, národné i regionálne dejiny. Formuje sa tu historické vedomie žiaka, hrdosť k vlastnému národu a tolerancia k iným národom a etnikám.
          Učiteľ hľadá vhodné metódy a formy, aby podnietil žiaka aktívne sa učiť, samostatne hľadať, objavovať poznatky na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii so spolužiakmi. Pripravuje rôzne zážitkové hodiny, kde platí to známe Komenského „škola hrou.“
          Aj v našej škole sa učia o minulosti prostredníctvom zážitkových hodín. Piataci napríklad navštívili Múzeum dopravy, šiestaci vyrábali trojrozmerné projekty z práve preberaného historického obdobia, naposledy hrali "Deň v stredoveku". Sami si pozháňali kostýmy, vyrobili rekvizity, napísali dialógy, zostavili scenár. Zrazu sme sa ocitli na v stredovekom meste na tradičnom trhu. Roľník predával obilie, kováč sa chystal podkuť koňa, ktorému odpadla podkova, objavil sa tu aj mních, ktorý  naháňal sedliakov, ktorí ešte nezaplatili cirkevný desiatok. Chudobné ženičky túžili po nových hrncoch, rytier hájil česť šľachtičnej, chudobná žobráčka žobrala jedlo pre svoje hladné deti, dokonca sme sa zúčastnili na skladaní vazalského sľubu...
          Siedmaci navštívili Lednice a v júni s podrobnou mapou absolvovali pešo korunovačnú cestu uhorských kráľov, ktorí v rokoch 1563 – 1830 boli korunovaní v Dóme sv. Martina v Bratislave...
          Na otázku, či by chceli žiť v stredoveku, jednoznačne odpovedali nie. Prečo? Skúsiť jeden deň možno áno, ale len ako šľachtic alebo bohatý mešťan. A nie preto, lebo sa boja chudoby, hladu, chorôb, špiny a neprávostí, ktoré sprevádzali každodenný život najmä chudobných ľudí.

 

 

JUNIOR - osobnosť Petržalky

01 Jop17 02 Jop17

          Stalo sa už dlhoročnou tradíciou, že v závere školského roka starosta mestskej časti Bratislava–Petržalka Vladimír Bajan oceňuje titulom Junior osobnosť Petržalky najúspešnejších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktorí reprezentovali svoju školu a mestskú časť v rôznych medzinárodných, celoslovenských, krajských a okresných predmetových olympiádach, postupových súťažiach, víťazi rôznych športových disciplín a tiež žiaci, ktorí svoje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky potvrdili aj v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka a dosiahli vynikajúce výsledky nad celoslovenský priemer. V tomto školskom roku sa tejto pocty dostalo žiakovi Patrikovi Koskovi, ktorý z rúk starostu a vedúcej odboru školstva 15. júna 2017 prevzal toto ocenenie.

          Patrik Koska je úspešným žiakom 9.B triedy. Patrikovou najväčšou prednosťou a zároveň koníčkom je spev. Svoju školu úspešne reprezentuje na takmer všetkých speváckych súťažiach a pravidelne vystupuje v sprievodnom programe súťaže Historia magistra vitae. Aj v tomto školskom roku sa stal víťazom súťaže v speve Novodobo so Shakespearom a v predchádzajúcom období sa stal absolútnym víťazom súťaže populárnych piesní POP HIT. Patrik spieva aj zbore Slovenského rozhlasu, s ktorým pravidelne koncertujú na spoločenských podujatiach. Má veľmi dobrý vzťah k staršej generácií a pravidelne sa zapája do dobrovoľnej charitatívnej akcie v Dome tretieho veku pri kultúrnych vystúpeniach. Rád pomáha svojimi odbornými radami pri organizovaní kultúrnych vystúpení žiakov 1. stupňa a pri ich nácvikoch. Zároveň aktívne pracuje v školskom žiackom parlamente.

 

 

Exkurzia do Ledníc

01 Edl 02 Edl 03 Edl 04 Edl
  05 Edl 06 Edl  

          V piatok 2. júna 2017 sme zavŕšili 17. ročník projektovej súťaže žiakov 2. stupňa základných škôl Historia magistra vitae exkurziou do Ledníc. Na exkurzii sa zúčastnilo 48 žiakov z 10 súťažiacich škôl.
          Za príjemného slnečného počasia sme navštívili čarovný zámok v Ledniciach, skleník s tropickými rastlinami a štyristoročnou palmou. Počas plavby cez koryto riečky Dyje sme pozorovali tristoročný dub. 302 schodový výstup na Minaret nám dal riadne zabrať. Odmenou bol krásny výhľad do okolia. Žiacky účastníci exkurzie skonštatovali, že aj v budúcom školskom roku 2017/18 sa zapoja do 18. ročníka súťaže HMV.

 

 

Jazykový pobyt v Londýne a Oxforde

01 Jp17 02 Jp17   04 Jp17 05 Jp17
06 Jp17   03 Jp17   07 Jp17

          V dňoch 21. - 26. mája 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na jazykovom pobyte a zároveň aj poznávacom výlete v prekrásnom Londýne a Oxforde.
          Cesta autobusom bola síce nekonečná a veľmi vyčerpávajúca, ale o to viac sme si neskôr pobyt v týchto dvoch prekrásnych mestách užili plnými dúškami a každú minútu nášho pobytu sme využili na maximum.
          Navštívili sme najznámejšie miesta, kultúrne a historické pamiatky, ktoré sú známe po celom svete. Vždy vo večerných hodinách si nás na „meeting point“ prišla prevziať hostiteľská rodina, v ktorej sme boli porozdeľovaní a ubytovaní. Tieto rodiny sa o nás príkladne starali a žiaci sa takto prvýkrát vo svojom živote stretli s anglickými obyvateľmi a mohli si svoje jazykové  znalosti z angličtiny vyskúšať priamo v komunikácii s native speakermi a taktiež zažili na vlastnej koži každodenný život rodených Angličanov.
          Pre deti to bol obrovský zážitok a nesmierna životná skúsenosť. Výlet sa nám neskutočne vydaril, aj slniečko nás sprevádzalo počas celého nášho pobytu. Domov sa deti vrátili unavené, ale zato šťastné a spokojné, plné bohatých zážitkov.
Na tento výlet nikto z nás určite nikdy nezabudne, domov sme si okrem mnohých suvenírov odniesli aj plnú náruč skutočne prekrásnych zážitkov.
          Veľké poďakovanie patrí obetavej pani učiteľke Jančiovej, ktorá jazykový pobyt zorganizovala a po celý čas pobytu nám bola obrovskou oporou.

 

 

Škola v prírode 8.A a 9.B 

01 Svp89 02 Svp89 03 Svp89 04 Svp89
05 Svp89 06 Svp89 07 Svp89 08 Svp89

          V termíne od 14.- 19. mája 2017 sa časť žiakov 8.A a časť žiakov 9.B zúčastnili školy v prírode v prekrásnom malebnom Slovenskom raji. Okrem kvalitnej turistiky Suchá Belá, prielom Hornádu, Tomášovský výhľad, Kláštorisko, zažili deti množstvo zážitkov, úžastnú atmosféru, dobrodružstvo a to v neopísateľnom prostredí.

 

 

Exkurzia "Fyzikálny Paríž"

01 P17 02 P17 03 P17 04 P17
  05 P17 06 P17  

          V dňoch 22. - 26. mája 2017 sa  žiaci 9.B triedy zúčastnili odborno-poznávacej exkurzie FYZIKÁLNY PARÍŽ. V úvode sme navštívili Deutsches múzeum v Mníchove (najväčšie technické múzeum v Európe), kde sme sa oboznámili s historickými lietadlami a loďami, okrem iných zaujímavých exponátov. V Paríži sme videli a navštívili mnoho pamiatok ako napr: Katedrálu Notre-Dame, Zámok vo Versailles, Palác v Louvre, najvyšší bod Paríža- Baziliku Sacré-Cœura samozrejme Eiffelovu vežu. Za celý týždeň sme zažili veľa zážitkov, spoznali nových ľudí a krásu Paríža. Napriek tomu, že celodenná chôdza bola náročná zvládali sme to s úsmevom na tvári a nabití pozitívnou energiou.

          Pre každého z nás to bol úžasný zážitok, na ktorý nikdy nezabudneme. Samozrejme sme mali vynikajúci pedagogický dozor – našu triednu p. uč. Kováčechovú, ktorá celú exkurziu zorganizovala, za čo jej veľmi ďakujeme.

 

 

Environmentálna výchova - jazda na koníkoch 

01 Evjnk 02 Evjnk 03 Evjnk 04 Evjnk

          Žiaci 1. stupňa sa v mesiaci máj zúčastnili 2. časti Enviromentálnej výchovy. V 1. časti, ktorá bola na jeseň, mali  možnosť vidieť a naučiť sa niečo viac o zvieratkách, ktoré žijú na poli, v lese a vo vode. Tieto živočíchy nielen videli, ale mohli si ich aj pohladkať. 2. časť výchovy so živými zvieratkami tentokrát prebiehala na školskom dvore. Deti sa povozili na koníkoch, dozvedeli sa, ako sa volajú, ako sa treba o ne starať a mohli ich aj ponúknuť suchým chlebom, či mrkvou. Žiakom  sa táto hodina veľmi páčila.

 

 

Návšteva Domu seniorov

01 Nds17 02 Nds17 03 Nds17

          V utorok  16. mája 2017  žiaci 3.B, 3.C a 4.B opäť zavítali medzi seniorov, aby tak potešili svojim kultúrnym programom  mamičky a babičky, ktoré žijú v Dome 3. veku na Polereckého ulici v Ovsišti.
          Program pripravila pani učiteľka Z. Bulafčíková a pani vychovávateľka V. Tomečková. Deti sa predviedli pásmom básní, piesňou,  moderným tancom a Lucka recitáciou prózy o zaľúbenom pavúkovi, s ktorou nás reprezentovala aj v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín. Naše dievčatá z "Hájenkárskych tried" zatancovali a zaspievali 4 ľudové piesne v krojoch s obrovskými mašľami vo vrkočoch. Toto pásmo ich nacvičila pani vychovávateľka Vierka a predviedli ho aj na tanečnej prehliadke: Tanec v duši. Nakoniec sme našim seniorkám rozdali vlastnoručne ušité srdiečka. Pozdravy a papierové kvietky, ktoré sa ušli každému, urobili deti v ŠKD za pomoci svojich vychovávateliek.  
          Na záver si všetci naši účinkujúci vyslúžili veľký potlesk a poďakovanie od vedenia Domova dôchodcov. Deti dostali sladkú odmenu aj náramky a pani učiteľky kvietok. Už sa tešíme na ďalšie pozvanie, veď tam chodíme už tretí rok  a radi.

 

 

Petržalská superškola

 

          Po ukončení prednášok, ktorých sa žiaci v tomto školskom roku zúčastňovali, bola vyhlásená súťaž prác 3-členných tímov na danú tému. Zapojilo sa 8 tímov zo 6. ročníkov, 3 tímy zo 7. ročníkov a 1 tím z 8. ročníka.
          Téma bola biologická pre siedmakov, alebo fyzikálna pre šiestakov a ôsmakov. Už samotný záujem nás milo prekvapil, ako aj kvalita prác. Ocenila ich aj porota, tvorená odbornými tímami SAV.


Jana Farnbauerová, Sofia Čambalová a Laura Stanislavská zo 6.B získali 3. miesto. Vypracovali tému „Naša astrobiologická sonda“.
Juliana Ďurechová, Natália Herbergerová a Martin Javor z 8.A obsadili 1. miesto. Vybrali si tému „Sú naše planéty balóny a dajú sa prasknúť?“


          Za odmenu sa zúčastnia záverečného sústredenia v zariadení Národnej rady SR v Častej-Papierničke.

 

 

Pipi dlhá pančucha v miestnej knižnici

01 Pdp 02 Pdp 03 Pdp 04 Pdp
05 Pdp 06 Pdp 07 Pdp 08 Pdp

          Festival Prebuď sa (s) knihou - sa niesol v znamení propagácie čítania, pôvodnej slovenskej literárnej tvorby pre deti a mládež, zvyšovania čitateľskej gramotnosti, zábavy, rozvíjania osobnosti a kritického myslenia detí prostredníctvom knihy. To boli práve hlavné ciele, ktoré sme si dali, keď sme navštívili Miestnu knižnicu na Prokofievovej ulici v Petržalke.
          Festival čítania priniesol pohľad na detskú knihu prostredníctvom rôznych zážitkových foriem: workshop EduDrama a divadelné predstavenia inšpirované známymi a ocenenými knihami pre deti Astrid Lindgrenová: Pippi Dlhá Pančucha, Kate DiCamillo: Eduard a jeho zázračná cesta a Wiktor Woroszylski: Kde je Cyril?. Vďaka stretnutiam so slovenskými autormi a autorkami bola predstavená deťom aktuálna knižná tvorba.
          Naša škola ZŠ Tupolevova 20 sa zúčastnila práve divadelného predstavenia Pipi Dlhá Pančucha. A keďže sme tento deň mali na škole práve FAREBNÝ DEŇ, ktorý sa konal v rámci aktivít Žiackeho parlamentu, boli sme aj dostatočne vyparádení. Úlohou týchto aktivít bolo totiž prísť v tento deň oblečení ako hrdinovia obľúbeného literárneho diela. My, žiaci 3.B sme boli ako postavičky z knihy od Astrid Lindgrenovej a naši kamaráti z 3.A boli ako chrobáčikovia z knižky Hávedník. Boli s nami aj kamaráti zo 4.A triedy. Toto predstavenie sa nám veľmi páčilo. Aktívne sme sa zapájali do deja a mohli sme sa porozprávať a odfotografovať s milou herečkou. Po divadielku sme si poprezerali rôzne vydania tejto knihy, prečítali si zopár strán a keďže sme aj aktívni čitatelia tejto knižnice, nezabudli sme si aj niektoré nové knihy požičať. V triede totiž máme súťaž o najlepšieho čitateľa a samozrejme čítame aj s Osmijankom.

          Na záver sme si dohodli s milými knihovníkmi ďalší termín stretnutia pri dobrej knihe. Veď napokon, ako sa hovorí v jednej básni:

Keď mám dobrú knižku v ruke, hoci neveľkú, je to, akoby som stretla dobrú priateľku...

 

 

Pestrá strava bez zbytočnej chémie

03 Psbzch 06 Psbzch 07 Psbzch 08 Psbzch
09 Psbzch 10 Psbzch 11 Psbzch 12 Psbzch

          V utorok 11. apríla 2017 sa naša škola ako prvá, konkrétne trieda trieda 5.A, zapojila do tohto celoštátneho pilotného projektu.
          Poradkyne zdravej výživy priamo v školskej jedálni zapojili piatakov do samotnej prípravy zdravej výživy. Deti boli rozdelené do skupín a spoločne s výživovými poradkyňami pripravovali štyri druhy zdravých nátierok a šalátov podľa vopred pripravených receptov, ktoré potom ozdobovali a vzájomne ochutnávali. Neskôr robili konkrétnym receptom reklamu formou nakresleného projektu, k nemu vymysleli názov receptu a diskutovali o surovinách, ktoré použili pri jeho príprave.
          Na záver akcie každý žiak obdržal diplom o účasti v projekte. Všetky recepty žiaci a ich rodičia dostanú k dispozícii do mailovej pošty.

 

 

Zápis do 1. ročníka 2017/2018

01 Zdpr17 02 Zdpr17 03 Zdpr17 04 Zdpr17
  05 Zdpr17 06 Zdpr17  

          V piatok a v sobotu 7. a 8. apríla 2017 sa konal na našej škole zápis do prvého ročníka. Zapísali sme neuveriteľných 113 budúcich prváčikov. Niektorí boli už smelí, veľmi sa tešia do školy, poznali niektoré písmenká, zarecitovali nám krásne básničky, no našli sa aj malí bojkovia, ktorí ešte trošku s obavami očakávali, čo ich čaká. Pani učiteľky a aj naši deviataci im však dodali odvahy a aj oni už o malú chvíľu ukázali, čo všetko vedia. Detičky boli veľmi šikovné, nedbali by nastúpiť do školy už aj teraz.


 

Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studienke

01 Prpjm17 02 Prpjm17 03 Prpjm17 04 Prpjm17
05 Prpjm17 06 Prpjm17 07 Prpjm17 08 Prpjm17

          K najväčšiemu uhynutiu ropúch na území Bratislavy dochádzalo pravidelne na Železnej studienke, známej oddychovej a rekreačnej oblasti. Pod kolesami áut tu končilo každoročne veľké množstvo žiab. Tento problém sa rozhodli riešiť bratislavskí ochranári z MINIOPTERUSu v akcii "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách", ktorá bola vyhlásená Ústredným výborom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny  Jej cieľom je zabezpečenie ochrany ropúch a čiastočne aj skokanov v oblasti Železnej studienky, ktorá  sa nachádza na južnom okraji Malých K