Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Akcie organizované ŠKD v školskom roku 2017/2018

 

Vernisáž výstavy sieťotlače

01 Vvs 02 Vvs 03 Vvs 04 Vvs

          Vo štvrtok 7. decembra 2017 sa 20 detí z nášho klubu s pani vychovávateľkou Dajanou Szabovou zúčastnili vernisáže výstavy sieťotlače – serigrafie s vianočnými motívmi v CCC na Jiráskovej ulici. Výstava bola organizovaná v spolupráci so Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov. Následne po vernisáži si deti v tvorivej dielničke mohli túto techniku odskúšať a vyrobiť si obrázky s vianočnou tématikou.

 

Mikulášske popoludnie

01 Mp17 02 Mp17 03 Mp17 04 Mp17 05 Mp17 06 Mp17 07 Mp17 08 Mp17

          Každý rok k nám do klubu príde Mikuláš a prinesie deťom sladkosti. Tento rok si v stredu 06. decembra 2017 žiaci z 8.B triedy pripravili pod vedením pani učiteľky Svobodovej príbeh „O svätom Mikulášovi“ a predviedli tento príbeh našim deťom v ŠKD. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo. Mikulášovi na oplátku zaspievali mikulášske a vianočné piesne. Mikuláš ich odmenil sladkosťami. Ďakujeme žiakom a pani učiteľke za príjemné popoludnie v klube.

 

Lampiónový sprievod

01 Ls17 02 Ls17 03 Ls17 04 Ls17
05 Ls17 06 Ls17 07 Ls17 08 Ls17

          Lampiónový sprievod sa uskutočnil v pondelok 13. novembra 2017 o 16:30 hod. Zraz s hojným počtom rodičov bol na školskom dvore. Deti si v školskom klube vyrobili lampášiky, ktoré si zasvietili spolu s rodičmi. Lampiónový sprievod začal krátkym programom našich detí z ŠKD, pesničkami a scénkou o Martinovi na bielom koni pod názvom „O Martinovi, ktorý svetu sneh vrátil.“ Po programe si deti zobrali svoje zasvietené lampášiky, utvorili sme sprievod a prešli sme sa už za tmy po okolí školy.

 

Pasovačka prváčikov

01 Pp17 02 Pp17 03 Pp17 04 Pp17

          Vo štvrtok 2. novembra 2017 sa deti 1. ročníka zúčastnili „pasovania za čitateľov knižnice“ v Mestskej knižnici na Prokofievovej ulici v Petržalke. Oboznámili sa s knižnicou, knihami a ich významom pre ľudí. Každé dieťa si vybralo svoje meno – rozprávkovú postavičku zo známych kníh a knižná víla ich pasovala za nových čitateľov. Deťom sa podujatie veľmi páčilo a radi sa budú do knižnice vracať a požičiavať si knihy, aby si rozšírili svoj obzor vedomostí a fantázie.

 

Divadelné predstavenie "Jurko a prasiatka"

01 Dp 02 Dp 03 Dp 04 Dp

          V piatok 27. októbra 2017 bolo veľmi nepriaznivé počasie, pršalo a všetky deti z nášho klubu sa tešili na divadielko „Jurko a prasiatka“. V Dome kultúry Zrkadlový háj prebiehala rozprávková jeseň – detský divadelný festival. Divadelné predstavenie „Jurko a prasiatka“ prišlo predstaviť Divadlo pod hríbom. Nakoniec sa počasie umúdrilo a my sme predstavenie mohli vidieť. Deti boli nadšené a cestou naspäť do školy hovorili o svojich pocitoch z rozprávky.

 

Beh Terryho Foxa

01 Btf17 02 Btf17 03 Btf17 04 Btf17
  05 Btf17 06 Btf17  

          V piatok 20. októbra 2017 sa o 13:30 hod. uskutočnil 9. ročník "Jesenného behu pre zdravie – Beh Terryho Foxa" pri Chorvátskom ramene.
          Deti v tímoch nenáročným orientačno-vytrvalostným behom plnili úlohy na stanovištiach, na ktorých za ich splnenie dostali indície, z ktorých museli zostaviť v cieli preteku heslo dňa – behu. Bolo to zábavno-náučné a športové popoludnie, na ktorom sa zúčastnili aj mnohí rodičia.

 

Bienále ilustrácií Bratislava

01 Bib17 02 Bib17 03 Bib17 04 Bib17
05 Bib17 06 Bib17 07 Bib17 08 Bib17

          Slovenská výstava ilustrácií detskej literatúry, je jednou z najväčších svojho druhu na svete. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1967 a odvtedy sa koná v Bratislave raz za dva roky, vždy na jeseň. Predstavuje mozaiku najlepších ilustrácií detských kníh z celého sveta. Usporiadateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a hlavným organizátorom - Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti.
          26. ročník výstavy sa uskutočnil v sídelnej budove Slovenského národného múzea. Najstaršie deti - štvrtáci - z nášho školského klubu z X. oddelenia navštívili túto nádhernú výstavu s pani vychovávateľkou Tomečkovou  v piatok 13. októbra 2017.

 

Zdravá výživa - Boj proti obezite 

01 Zv17 02 Zv17 03 Zv17 04 Zv17
05 Zv17 06 Zv17 07 Zv17 08 Zv17

          V rámci projektu našej školy "Zdravá škola" a ku svetovému dňu výživy (16. októbra) v našom klube prebiehal týždeň zdravej výživy v termíne od 12. – 18. októbra 2017. Deti vo všetkých oddeleniach ŠKD si pripravovali zdravé nátierky a šaláty zo zeleniny, pripravovali si ovocné dobroty, ochutnávali rôzne druhy ovocia a ponúkli týmito dobrotami aj svojich rodičov.

          Prebiehali rozhovory na tému výživy a zdravia, deti spoločne tvorili projekty o zdravých a nezdravých potravinách a zapísali si mnohé zaujímavé recepty.

 

Mami, tati, poďme sa hrať

01 Mtpsh17 02 Mtpsh17 03 Mtpsh17 04 Mtpsh17
  05 Mtpsh17 06 Mtpsh17  

          V sobotu 7. októbra 2017 sa na lúke pri chate Poľovník v Záhorskej Bystrici ozýval detský smiech. 80 detí s rodičmi zo  školských klubov detí Tupolevova 20, Dudova 2 a Hlboká 4, sa tu stretli, aby sa spolu zahrali a zašportovali. Zúčastnili sa v súťažiach netradičných disciplín ako bol trojnohý beh, prechod bažinou, a rôznych iných. Jediná podmienka bola tá, že súťažili deti spolu s rodičmi. Po športovom zápolení ich čakal vynikajúci guláš, teplý čaj, maminkami napečený koláčik a kto ešte stále nemal dosť, mohol si opekať. Každé dieťa dostalo diplom, medailu, jabĺčko a rôzne darčeky. Odmenou pre organizátorku, p. vychovávateľku Martu Ráczovú a p. učiteľku Janku Mikovú boli šťastné úsmevy na tvárach detí i rodičov.

 

To, čo nás spája - Zázračná príroda

01 Tčns17 02 Tčns17 03 Tčns17 04 Tčns17
  05 Tčns17 06 Tčns17  

          V ateliéroch CC Centra na Jiráskovej ulici sa deti petržalských škôl stretli spolu s klientami DSS KAMPINO a so žiakmi Praktickej školy. Spolu tvorili na vopred zadanú tému, navzájom sa spoznávali v procese tvorby i v bežných sociálnych situáciách. Projekt chce podporiť a rozvíjať v rámci tvorivých dielní, vernisáže a spoločnej výstavy proces integrácie ľudí s postihnutím.
          40 vybraných detí z nášho ŠKD sa zúčastnilo 2x výtvarných dielní v ateliéroch CC Centra – kde spoločne maľovali na spoločnú tému. Projekt bude ukončený putovnou výstavou. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční vo výstavnej sieni CC Centra, výstava potom ďalej putuje po zúčastnených školách a zariadeniach sociálnych služieb.
          termíny dielní: september – október 2017 (stredy 14:00 – 15:30 hod.) 2x (27.9. a 4.10.2017)
          termín výstavy: 8. – 24. november 2017 v CC Centre, január – jún 2018 putuje po školách vernisáž výstavy: 8. 11. 2017 o 14:00 hod.

 

Malý dopraváčik

01 Md17 02 Md17 03 Md17 04 Md17
05 Md17 06 Md17 07 Md17 08 Md17

          V dňoch od 27. - 29. septembra 2017 sa na školskom dvore v čase od 13:00 do 16:00 hod. konalo pre naše deti náučné, dopravno – športové podujatie s názvom "Malý dopraváčik". Každé oddelenie ŠKD sa postupne vystriedalo na dopravnom ihrisku, ktoré bolo vytvorené na našom basketbalovom ihrisku. Deti sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky, zopakovali si vedomosti o dopravných značkách a so správaním na cestnej premávke. Nakoniec si zajazdili na kolobežkách, kde ako účastníci cestnej premávky museli riešiť dopravné situácie a riadiť sa dopravnými značkami.

 

Rozlúčka s letom

01 Rsl17 02 Rsl17 03 Rsl17 04 Rsl17
 05 Rsl17 06 Rsl17 07 Rsl17 08 Rsl17

         V utorok 26. septembra 2017 v čase od 14:00 do 16:00 hod. sa uskutočnilo športovo-zábavné popoludnie na školskom dvore v atletických disciplínach. Počasie nám prialo a dobrá nálada nám tiež nechýbala. Deti si zašportovali a zabavili sa v ôsmych disciplínach. Touto aktivitou sme sa zároveň zapojili do projektu „Zdravá škola – boj proti obezite“.

 

Zábavné popoludnie v CCC

01 CCC09-1718 02 CCC09-1718 03 CCC09-1718 04 CCC09-1718
  05 CCC09-1718 06 CCC09-1718  

          V stredu popoludní 13. septembra 2017 sa všetky oddelenia ŠKD zúčastnili zábavného popoludnia v CC Centre na Jiráskovej ulici pri príležitosti zahájenia školského roka. Deti zabával kúzelník, tanečníci, či gymnastky. Deti si pozreli v galérii výstavu výtvarných prác, zúčastnili sa keramickej dielne, mohli si dať namaľovať tvár a zúčastniť sa zábavných športových aktivít.

 

 

Akcie organizované ŠKD v školskom roku 2016/2017

 

Výtvarná súťaž - OFNP 2017

01 Ofnp17 02 Ofnp17 03 Ofnp17 04 Ofnp17
05 Ofnp17 06 Ofnp17 07 Ofnp17 08 Ofnp17

          Téma výtvarnej súťaže bola vytvoriť s deťmi na škole plagát – návrh plagátu na budúci rok - plagát OFNP 2018. Plagát mal byť vytvorený voľnou technikou, námet mal vychádzať zo športových disciplín OFNP – atletika: vybíjaná na piesku, plávanie, cyklokros.

          Vyhodnotenia výtvarnej súťaže sa zúčastnili deti, ktoré plagát namaľovali v piatok 9. júna 2017 o 10:30 hod. v CCC na Jiráskovej ul. Deti dostali za krásne výtvory darčeky.

 

 

 

Kurz plávania

01 Kp17 02 Kp17 03 Kp17 04 Kp17
05 Kp17 06 Kp17 07 Kp17 08 Kp17

          Od 5. – 9. júna 2017 sa 18 detí z nášho klubu zúčastnilo plaveckého výcviku. Výcvik prebiehal v spolupráci so športovým klubom Happy Kids. Deti sa počas výcviku v plavárni na Jiráskovej ulici zdokonaľovali v jednotlivých plaveckých štýloch a po tréningu spolu s trénermi sa nechali rozmaznávať v bazéne s teplou vodou. Najväčší zážitok mali, keď mohli skákať do bazéna.

 

 

Skákanie na trampolínach

01 Snt 02 Snt 03 Snt 04 Snt
05 Snt 06 Snt 07 Snt 08 Snt

          V piatok 2. júna 2017 sa uskutočnilo zábavno – športové  popoludnie na školskom dvore. Skákanie na trampolínach nám zabezpečila firma Happy Kids. Bolo to spoločné cvičenie na trampolínach s trénerkou, ktorá s deťmi cvičila v sprievode hudby. Na úvod cvičenia privítal deti maskot, s ktorým sa aj odfotili. Deťom sa cvičenie veľmi páčilo a sľúbili sme im, že to ešte zopakujeme.

 

 

Medzinárodný deň detí 

01 Vmdd 02 Vmdd 03 Vmdd 04 Vmdd
  05 Vmdd 06 Vmdd  

          Medzinárodný deň detí každoročne pripadá na 1. júna. Tento rok pripadol MDD na štvrtok. Individuálne každé oddelenie bolo buď na výlete v prírode, v múzeu v centra mesta, na zmrzline, na vychádzke alebo v parku. Počasie nám prialo a všetci sme sa cítili veľmi príjemne.

 

 

Maľovanie na chodník

01 Mnch 02 Mnch 03 Mnch 04 Mnch
 05 Mnch 06 Mnch 07 Mnch 08 Mnch

          Maľovanie na chodník na školskom dvore pod názvom „Môj vymyslený príbeh“ sa uskutočnilo v stredu 31. mája 2017 od 14:00 do 15:30 hod. Deti s radosťou maľovali s farebnými kriedami na asfaltových plochách na školskom dvore svoje vymyslené rozprávkové príbehy, o ktorých museli aj vedieť porozprávať, nielen ich nakresliť. A deťom to išlo výborne!

 

 

Čitateľský maratón

01 Čm 02 Čm 03 Čm 04 Čm
05 Čm 06 Čm 07 Čm 08 Čm

          Čitateľský maratón prebiehal v Miestnej knižnici Petržalka na Prokofievovej ulici v stredu 31. mája 2017. Zúčastnili sa ho tri oddelenia ŠKD od v čase od 13:00 do 14:00 hod. Deti čítali z knihy Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska od detskej spisovateľky Zuzany Šinkovicovej.

          Hrdina našej knižky, myšiak Samuel, sa po náročnej príprave vydáva spoločne so svojimi myšacími kamarátmi na cyklistické preteky okolo Slovenska. Na dlhočiznej ceste z Bratislavy až do Košíc navštívi množstvo krásnych a zaujímavých miest a stretne veľa významných osobností našej dávnej minulosti.
          Deti boli za čítanie tetou z knižnice pochválené a o prečítaných príbehoch sa spoločne porozprávali.

 

 

Skoky pre zdravie

01 Spz 02 Spz 03 Spz 04 Spz
05 Spz 06 Spz 07 Spz 08 Spz

          V pondelok 29. mája 2017 o 14:30 hod. sa na školskom dvore uskutočnilo podujatie 250 000 skokov pre zdravie – kampaň Slovenskej rope skippingovej asociácie. Cieľom kampane je priblížiť skákanie cez švihadlo ako kardiovaskulárnu aktivitu prospešnú pre zdravie vo všeobecnosti a zároveň naskákať 250.000 preskokov cez švihadlo počas celého trvania európskej kampane MOVE Week 2017. Na záver boli pripravené 3 otázky vo vedomostnom teste. Každé dieťa, ktoré odskákalo dostalo Certifikát zdravia. 
          Za náš ŠKD sa zúčastnilo 73 detí a odskákali 3 456 skokov.

 

 

Tanec v duši

01 Tvd17 02 Tvd17 03 Tvd17 04 Tvd17
  05 Tvd17 06 Tvd17  

          V stredu 10. mája 2017 sa v Dome kultúry Zrkadlový háj uskutočnil 5. ročník tanečnej prehliadky školských klubov detí petržalských základných škôl, Jaroviec a Rusoviec. Náš školský klub reprezentovalo 24 vybraných detí z oddelenia pani vych. Repiskej, Ráczovej, Moravcovej, Tomečkovej a  Palečkovej.
          Deti takmer dva mesiace nacvičovali štyri ľudové tančeky so spevom a na tanečnej prehliadke ich krásne predviedli. Oblečenie, ľudové kroje nám požičal folklórny súbor Hájenka, ktorá pôsobí na našej ZŠ, ktorému ďakujeme, najmä Táničke Šiškovej, ktorá nám pri nácviku radila. Tanečnú prehliadku si prišli pozrieť v hojnom počte rodičia, starí rodičia a príbuzní detí. Bolo to nádherné podujatie, plné radosti, tanca a spevu. Deti dostali od vedúcej odboru školstva pani Mgr. Veroniky Redechovej zlatý pohár a sladkú odmenu.

 

 

Veľkonočné šantenie

01 Vš17 02 Vš17 03 Vš17 04 Vš17

          V stredu 12. apríla 2017 od 13:40 – 15:30 hod. sa uskutočnilo zábavné popoludnie na školskom dvore. Deti absolvovali rôzne zaujímavé súťaže, zábavné hry, maľovali obrázky na chodník, či hľadali poklad. Počasie našej zábave takisto prialo a myslíme si, že každý mal z tohto zábavného popoludnia dobrú náladu.

 

 

Súťaž o najkrajšiu kraslicu

01 Sonk17 02 Sonk17 03 Sonk17 04 Sonk17

          V termíne od 10. – 13. apríla 2017 prebehla v priestoroch ŠKD jarná výstavka prác detí spojená s našou každoročnou súťažou o najkrajšiu kraslicu. Deti vytvorili ozdoby alebo zvieratká s veľkonočnou tematikou, ktoré si ich rodičia mohli v našich priestoroch pozrieť.

 

 

Tvorivé dielničky počas zápisu do 1. ročníka

01 Td17 02 Td17 03 Td17 04 Td17
  05 Td17 06 Td17  

          Počas zápisu do prvého ročníka, ktorý sa na našej škole konal v dňoch 7. a 8. apríla 2017, pripravili pani vychovávateľky pre budúcich prváčikov zaujímavé darčeky. Niektoré z nich si mohli deti, budúci prváci, zhotoviť v tvorivých dielničkách.

 

 

Jarná výzdoba priestorov ŠKD

01 Jz 02 Jz

          Počas posledného marcového týždňa prebiehala v našom školskom klube výzdoba priestorov a herní s jarnou tematikou. Každé dieťa vyrobilo vo svojom oddelení nejakú jarnú ozdôbku, ktorú sme potom zavesili do našich priestorov, aby sme mali krásnu jarnú výzdobu. Výzdobou sa kochajú nielen naše deti, ale aj ich rodičia, či starí rodičia.

 

 

Divadelné predstavenie - Objavenie Ameriky

01 Dpoa 02 Dpoa 03 Dpoa 04 Dpoa

          Divadelné predstavenie v Bratislavskom bábkovom divadle sa uskutočnilo v utorok 28. marca 2017 o 14:00 hod. v divadle Malá scéna na Dostojevského rade. Zúčastnili sa ho oddelenia ŠKD vych. Tomečkovej, Palečkovej, Ráczovej a Hubinovej.

 

 

Čítam, čítaš, čítame

01 Ččč17 02 Ččč17 <img src="http://zs-tupolevova.sk/fotky/03%20Ččč17.jpg" alt="03 Ččč17" w