Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

 

Akcie organizované ŠKD v školskom roku 2017/2018

 

To, čo nás spája - Zázračná príroda

 

          V ateliéroch CC Centra na Jiráskovej ulici sa deti petržalských škôl stretli spolu s klientami DSS KAMPINO a so žiakmi Praktickej školy. Spolu tvorili na vopred zadanú tému, navzájom sa spoznávali v procese tvorby i v bežných sociálnych situáciách. Projekt chce podporiť a rozvíjať v rámci tvorivých dielní, vernisáže a spoločnej výstavy proces integrácie ľudí s postihnutím.
          40 vybraných detí z nášho ŠKD sa zúčastnilo 2x výtvarných dielní v ateliéroch CC Centra – kde spoločne maľovali na spoločnú tému. Projekt bude ukončený putovnou výstavou. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční vo výstavnej sieni CC Centra, výstava potom ďalej putuje po zúčastnených školách a zariadeniach sociálnych služieb.
          termíny dielní: september – október 2017 (stredy 14:00 – 15:30 hod.) 2x (27.9. a 4.10.2017)
          termín výstavy: 8. – 24. november 2017 v CC Centre, január – jún 2018 putuje po školách vernisáž výstavy: 8. 11. 2017 o 14:00 hod.

 

Malý dopraváčik

01 Md17 02 Md17 03 Md17 04 Md17
05 Md17 06 Md17 07 Md17 08 Md17

          V dňoch od 27. - 29. septembra 2017 sa na školskom dvore v čase od 13:00 do 16:00 hod. konalo pre naše deti náučné, dopravno – športové podujatie s názvom "Malý dopraváčik". Každé oddelenie ŠKD sa postupne vystriedalo na dopravnom ihrisku, ktoré bolo vytvorené na našom basketbalovom ihrisku. Deti sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky, zopakovali si vedomosti o dopravných značkách a so správaním na cestnej premávke. Nakoniec si zajazdili na kolobežkách, kde ako účastníci cestnej premávky museli riešiť dopravné situácie a riadiť sa dopravnými značkami.

 

Rozlúčka s letom

01 Rsl17 02 Rsl17 03 Rsl17 04 Rsl17
 05 Rsl17 06 Rsl17 07 Rsl17 08 Rsl17

         V utorok 26. septembra 2017 v čase od 14:00 do 16:00 hod. sa uskutočnilo športovo-zábavné popoludnie na školskom dvore v atletických disciplínach. Počasie nám prialo a dobrá nálada nám tiež nechýbala. Deti si zašportovali a zabavili sa v ôsmych disciplínach. Touto aktivitou sme sa zároveň zapojili do projektu „Zdravá škola – boj proti obezite“.

 

Zábavné popoludnie v CCC

01 CCC09-1718 02 CCC09-1718 03 CCC09-1718 04 CCC09-1718
  05 CCC09-1718 06 CCC09-1718  

          V stredu popoludní 13. septembra 2017 sa všetky oddelenia ŠKD zúčastnili zábavného popoludnia v CC Centre na Jiráskovej ulici pri príležitosti zahájenia školského roka. Deti zabával kúzelník, tanečníci, či gymnastky. Deti si pozreli v galérii výstavu výtvarných prác, zúčastnili sa keramickej dielne, mohli si dať namaľovať tvár a zúčastniť sa zábavných športových aktivít.

 

 

Akcie organizované ŠKD v školskom roku 2016/2017

 

Výtvarná súťaž - OFNP 2017

01 Ofnp17 02 Ofnp17 03 Ofnp17 04 Ofnp17
05 Ofnp17 06 Ofnp17 07 Ofnp17 08 Ofnp17

          Téma výtvarnej súťaže bola vytvoriť s deťmi na škole plagát – návrh plagátu na budúci rok - plagát OFNP 2018. Plagát mal byť vytvorený voľnou technikou, námet mal vychádzať zo športových disciplín OFNP – atletika: vybíjaná na piesku, plávanie, cyklokros.

          Vyhodnotenia výtvarnej súťaže sa zúčastnili deti, ktoré plagát namaľovali v piatok 9. júna 2017 o 10:30 hod. v CCC na Jiráskovej ul. Deti dostali za krásne výtvory darčeky.

 

 

 

Kurz plávania

01 Kp17 02 Kp17 03 Kp17 04 Kp17
05 Kp17 06 Kp17 07 Kp17 08 Kp17

          Od 5. – 9. júna 2017 sa 18 detí z nášho klubu zúčastnilo plaveckého výcviku. Výcvik prebiehal v spolupráci so športovým klubom Happy Kids. Deti sa počas výcviku v plavárni na Jiráskovej ulici zdokonaľovali v jednotlivých plaveckých štýloch a po tréningu spolu s trénermi sa nechali rozmaznávať v bazéne s teplou vodou. Najväčší zážitok mali, keď mohli skákať do bazéna.

 

 

Skákanie na trampolínach

01 Snt 02 Snt 03 Snt 04 Snt
05 Snt 06 Snt 07 Snt 08 Snt

          V piatok 2. júna 2017 sa uskutočnilo zábavno – športové  popoludnie na školskom dvore. Skákanie na trampolínach nám zabezpečila firma Happy Kids. Bolo to spoločné cvičenie na trampolínach s trénerkou, ktorá s deťmi cvičila v sprievode hudby. Na úvod cvičenia privítal deti maskot, s ktorým sa aj odfotili. Deťom sa cvičenie veľmi páčilo a sľúbili sme im, že to ešte zopakujeme.

 

 

Medzinárodný deň detí 

01 Vmdd 02 Vmdd 03 Vmdd 04 Vmdd
  05 Vmdd 06 Vmdd  

          Medzinárodný deň detí každoročne pripadá na 1. júna. Tento rok pripadol MDD na štvrtok. Individuálne každé oddelenie bolo buď na výlete v prírode, v múzeu v centra mesta, na zmrzline, na vychádzke alebo v parku. Počasie nám prialo a všetci sme sa cítili veľmi príjemne.

 

 

Maľovanie na chodník

01 Mnch 02 Mnch 03 Mnch 04 Mnch
 05 Mnch 06 Mnch 07 Mnch 08 Mnch

          Maľovanie na chodník na školskom dvore pod názvom „Môj vymyslený príbeh“ sa uskutočnilo v stredu 31. mája 2017 od 14:00 do 15:30 hod. Deti s radosťou maľovali s farebnými kriedami na asfaltových plochách na školskom dvore svoje vymyslené rozprávkové príbehy, o ktorých museli aj vedieť porozprávať, nielen ich nakresliť. A deťom to išlo výborne!

 

 

Čitateľský maratón

01 Čm 02 Čm 03 Čm 04 Čm
05 Čm 06 Čm 07 Čm 08 Čm

          Čitateľský maratón prebiehal v Miestnej knižnici Petržalka na Prokofievovej ulici v stredu 31. mája 2017. Zúčastnili sa ho tri oddelenia ŠKD od v čase od 13:00 do 14:00 hod. Deti čítali z knihy Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska od detskej spisovateľky Zuzany Šinkovicovej.

          Hrdina našej knižky, myšiak Samuel, sa po náročnej príprave vydáva spoločne so svojimi myšacími kamarátmi na cyklistické preteky okolo Slovenska. Na dlhočiznej ceste z Bratislavy až do Košíc navštívi množstvo krásnych a zaujímavých miest a stretne veľa významných osobností našej dávnej minulosti.
          Deti boli za čítanie tetou z knižnice pochválené a o prečítaných príbehoch sa spoločne porozprávali.

 

 

Skoky pre zdravie

01 Spz 02 Spz 03 Spz 04 Spz
05 Spz 06 Spz 07 Spz 08 Spz

          V pondelok 29. mája 2017 o 14:30 hod. sa na školskom dvore uskutočnilo podujatie 250 000 skokov pre zdravie – kampaň Slovenskej rope skippingovej asociácie. Cieľom kampane je priblížiť skákanie cez švihadlo ako kardiovaskulárnu aktivitu prospešnú pre zdravie vo všeobecnosti a zároveň naskákať 250.000 preskokov cez švihadlo počas celého trvania európskej kampane MOVE Week 2017. Na záver boli pripravené 3 otázky vo vedomostnom teste. Každé dieťa, ktoré odskákalo dostalo Certifikát zdravia. 
          Za náš ŠKD sa zúčastnilo 73 detí a odskákali 3 456 skokov.

 

 

Tanec v duši

01 Tvd17 02 Tvd17 03 Tvd17 04 Tvd17
  05 Tvd17 06 Tvd17  

          V stredu 10. mája 2017 sa v Dome kultúry Zrkadlový háj uskutočnil 5. ročník tanečnej prehliadky školských klubov detí petržalských základných škôl, Jaroviec a Rusoviec. Náš školský klub reprezentovalo 24 vybraných detí z oddelenia pani vych. Repiskej, Ráczovej, Moravcovej, Tomečkovej a  Palečkovej.
          Deti takmer dva mesiace nacvičovali štyri ľudové tančeky so spevom a na tanečnej prehliadke ich krásne predviedli. Oblečenie, ľudové kroje nám požičal folklórny súbor Hájenka, ktorá pôsobí na našej ZŠ, ktorému ďakujeme, najmä Táničke Šiškovej, ktorá nám pri nácviku radila. Tanečnú prehliadku si prišli pozrieť v hojnom počte rodičia, starí rodičia a príbuzní detí. Bolo to nádherné podujatie, plné radosti, tanca a spevu. Deti dostali od vedúcej odboru školstva pani Mgr. Veroniky Redechovej zlatý pohár a sladkú odmenu.

 

 

Veľkonočné šantenie

01 Vš17 02 Vš17 03 Vš17 04 Vš17

          V stredu 12. apríla 2017 od 13:40 – 15:30 hod. sa uskutočnilo zábavné popoludnie na školskom dvore. Deti absolvovali rôzne zaujímavé súťaže, zábavné hry, maľovali obrázky na chodník, či hľadali poklad. Počasie našej zábave takisto prialo a myslíme si, že každý mal z tohto zábavného popoludnia dobrú náladu.

 

 

Súťaž o najkrajšiu kraslicu

01 Sonk17 02 Sonk17 03 Sonk17 04 Sonk17

          V termíne od 10. – 13. apríla 2017 prebehla v priestoroch ŠKD jarná výstavka prác detí spojená s našou každoročnou súťažou o najkrajšiu kraslicu. Deti vytvorili ozdoby alebo zvieratká s veľkonočnou tematikou, ktoré si ich rodičia mohli v našich priestoroch pozrieť.

 

 

Tvorivé dielničky počas zápisu do 1. ročníka

01 Td17 02 Td17 03 Td17 04 Td17
  05 Td17 06 Td17  

          Počas zápisu do prvého ročníka, ktorý sa na našej škole konal v dňoch 7. a 8. apríla 2017, pripravili pani vychovávateľky pre budúcich prváčikov zaujímavé darčeky. Niektoré z nich si mohli deti, budúci prváci, zhotoviť v tvorivých dielničkách.

 

 

Jarná výzdoba priestorov ŠKD

01 Jz 02 Jz

          Počas posledného marcového týždňa prebiehala v našom školskom klube výzdoba priestorov a herní s jarnou tematikou. Každé dieťa vyrobilo vo svojom oddelení nejakú jarnú ozdôbku, ktorú sme potom zavesili do našich priestorov, aby sme mali krásnu jarnú výzdobu. Výzdobou sa kochajú nielen naše deti, ale aj ich rodičia, či starí rodičia.

 

 

Divadelné predstavenie - Objavenie Ameriky

01 Dpoa 02 Dpoa 03 Dpoa 04 Dpoa

          Divadelné predstavenie v Bratislavskom bábkovom divadle sa uskutočnilo v utorok 28. marca 2017 o 14:00 hod. v divadle Malá scéna na Dostojevského rade. Zúčastnili sa ho oddelenia ŠKD vych. Tomečkovej, Palečkovej, Ráczovej a Hubinovej.

 

 

Čítam, čítaš, čítame

01 Ččč17 02 Ččč17 03 Ččč17 04 Ččč17

          Počas mesiaca marca prebiehala v našom klube celoklubová súťaž v čítaní. Najprv v jednotlivých oddeleniach prebiehala súťaž v čítaní neznámeho textu z vybranej knihy. Deti spoločne s vychovávateľkou hodnotili čítanie každého dieťaťa. Vybrali najlepšie čítajúce dieťa v oddelení, ktoré postúpilo do ročníkovej súťaže. Víťazi - 4 deti (1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník) boli odmenení peknou knihou a diplomom.

 

 

Kniha a ja

01 Kaj 02 Kaj 03 Kaj 04 Kaj

          V priebehu mesiaca marca, mesiaca kníh, všetky oddelenia nášho školského klubu navštívili Mestskú knižnicu  Prokofievova 6, Bratislava. Knihovníci pripravili pre deti krásne interaktívne podujatia „O chorej knihe“, „Pipi dlhá pančucha“, „Prechádzka starou Petržalkou“, prebiehali rozhovory s deťmi na tému kniha, ilustrácia, knižnica, kníhkupectvo, vypožičiavanie kníh. Previedli ich knižnicou, prebiehali čítania z detských kníh a deti si vypožičali knihy.

 

 

Kurz korčuľovania

01 Kk17 02 Kk17 03 Kk17 04 Kk17
05 Kk17 06 Kk17 07 Kk17 08 Kk17

          V stredu 15. februára 2017 sa začal kurz korčuľovania na štadióne v Avione, ktorý trval do 2. marca 2017. Kurzu sa zúčastnilo 37 detí z ŠKD ZŠ Tupolevova 20. Deti sa pod vedením inštruktorov naučili korčuľovať a získali nové skúsenosti. Kurz prebiehal v hravej forme, deti boli rozdelené do skupín a v každej skupine bol inštruktor, ktorý s deťmi každý deň absolvoval rôzne disciplíny. Vychovávateľky pomáhali pripraviť deti na ľad. Na záver kurzu boli deti na ľade, kde prišlo záverečné vyhodnotenie a rozdávanie diplomov.

 

 

Detský karneval

01 Dk17 02 Dk17 03 Dk17 04 Dk17
  05 Dk17 06 Dk17  

          Tradične každý rok sa uskutočňuje v našom školskom klube detský karneval. Nebolo to inak ani tohto roku. V stredu 8. februára 2017 popoludní sa konal o 14:00 hod. Deti sa dobre bavili, tancovali, súťažili v maskách. Oficiálna časť sa konala vo vestibule, kde bolo vyhodnotených 20 najkrajších masiek, ktoré dostali diplom a vecnú odmenu. Zábava pokračovala v jednotlivých oddeleniach.

 

 

Lyžiarsky kurz

01 Lk17 02 Lk17 03 Lk17 04 Lk17
  05 Lk17 06 Lk17  

          V termíne od 30. januára do 7. februára 2017 sme zorganizovali prostredníctvom firmy Happykids kurz lyžovania v lyžiarskom stredisku Zochova chata. Zúčastnilo sa ho 29 detí. Počasie nám prialo, lyžiarski inštruktori boli výborní. Tretina detí po prvýkrát stála na lyžiach. Všetky deti sa naučili jazdiť na vleku a výborne zvládli základy lyžovania, tie deti, čo už vedeli lyžovať, sa v lyžovaní zdokonalili.

 

 

Fašiangové masky

01 Fm 02 Fm 03 Fm

          V stredu 25. januára 2017 sme boli z deťmi v CIK-CAK centre, kde si mohli vyrobiť fašiangové masky z rôzneho materiálu. Masky – tváre si vyrobili podľa vlastných predstáv, ktoré sme si na konci aktivity predstavili. Bola to morská panna, indiáni, čarodejnice, kúzelníci a iné.

 

 

Vianočná tržnica

 

          Vianočná tržnica sa uskutočnila od 16. – 22. decembra 2016 v priestoroch vstupu do zberných tried ŠKD. Rodičia a aj deti mali možnosť si zakúpiť krásne darčekové predmety, ktoré vyrábali naše deti k Vianociam. Za utŕžené peniaze nám v ŠKD pribudli dva CD prehrávače.

 

 

Vianočná besiedka

01 Vb16 02 Vb16 03 Vb16 04 Vb16
05 Vb16 06 Vb16 07 Vb16 08 Vb16

          Vianočná  akadémia ŠKD sa uskutočnila v stredu 14. decembra 2016 o 16.00 hod. vo vestibule školy. Vystúpenie takmer 200 detí zo všetkých oddelení ŠKD bolo výborné. Ešte na generálke sme neverili, že program deti zvládnu, ale všetko dopadlo úžasne. V hľadisku bolo vyše 300 rodičov a hostí, nadšene tlieskali a pri záverečnej vianočnej piesni, ktorú spievali všetky účinkujúce deti aj s Patrikom Koskom, žiakom z  9. B triedy, sa aj slzička skotúľala po tvári.

          Program bol pestrý. Od básní, vianočných a novoročných vinšov, tancov, hry na flautu, cez gymnastické cvičenie, spev a divadielka. Ďakujeme všetkým pani vychovávateľkám za nácvik programu s deťmi, za nádhernú predvianočnú atmosféru a všetkým deťom za predvedenie kultúrneho programu.

 

 

Mikulášske popoludnie

01 Mp16 02 Mp16 03 Mp16 04 Mp16
  05 Mp16 06 Mp16  

           V utorok 6. decembra 2016 sa v hudobnej miestnosti o 14:00 hod. uskutočnilo Mikulášske popoludnie. Študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie Bullova 2, Bratislava, ktoré sú v našom ŠKD na praxi, pripravili pre deti scénku „O lakomom kupcovi“. Potom prišiel Mikuláš, ktorý priniesol deťom sladkosti a deti na oplátku Mikulášovi zaspievali a zarecitovali.

 

 

Lampiónový sprievod

01 Ls16 02 LS16 03 Ls16 04 Ls16
   05 Ls16  06 Ls16  

          Vo štvrtok 10. novembra 2016 o 16.30 hod. sa pre nepriaznivé počasie uskutočnil lampiónový sprievod vo vestibule školy. Zúčastnil sa ho aj hojný počet rodičov. Vo vestibule školy bol krátky program s lampášikmi, spevom a o Martinovi na bielom koni. Deti sa prešli s lampášikmi po tmavých chodbách školy a aspoň takto sa tešili zo zapálených svetielok.

 

 

Jesenný beh pre zdravie

01 Btf16 02 Btf16 03 Btf16 04 Btf16
  05 Btf16 06 Btf16  

          Maratón nádeje na počesť Terryho Foxa sa uskutočnil v stredu 19. októbra 2015 pri Chorvátskom ramene. Deti sa oboznámili s históriou tohto behu, s pravidlami a zoradili sa podľa tried. S nedočkavosťou plnili jednotlivé úlohy na stanovištiach, kde za úspešné splnenie úlohy získali indície, z ktorých museli zostaviť heslo dňa. S nadšením zvládli beh aj jednotlivé úlohy. Deťom sa beh veľmi páčil a na konci každý dostal jabĺčko.