Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Organizačná štruktúra školy

v školskom roku 2017/2018

 

Vedenie školy

Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy - riaditel@zs-tupolevova.sk

Mgr. Júlia Melčáková, štat. zástupca riditeľa, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň - zastupkyne@zs-tupolevova.sk

RNDr. Janka Hontiová, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň - zastupkyne@zs-tupolevova.sk

Viera Tomečková, vedúca vychovávateľka ŠKD - tomeckova@zs-tupolevova.sk

 

 

 1. stupeň 

Meno triedneho učiteľa        

E-mail

Meno vychovávateľa

E-mail

1.A

Mgr. Agneša Semerská

semerska@zs-tupolevova.sk

Jarmila Palečková 

paleckova@zs-tupolevova.sk

1.B

Mgr. Janka Miková

mikova@zs-tupolevova.sk

Marta Ráczová

raczova@zs-tupolevova.sk

1.C

Mgr. Katarína Ivanová

ivanova@zs-tupolevova.sk

Monika Tollaová

tollaova@zs-tupolevova.sk

1.D

Mgr. Mariana Takáčová

takacova@zs-tupolevova.sk

delia sa do 1.A, B, C

 
         
 2.A

Mgr. Andrea Kúkelová

kukelova@zs-tupolevova.sk

Dajana Szabová

szabova@zs-tupolevova.sk
 2.B

PeadDr. Andrea Ďurikovičová

durikovicova@zs-tupolevova.sk

Iveta Repiská

repiska@zs-tupolevova.sk
 2.C

Mgr. Patrícia Bašťovanská

bastovanska@zs-tupolevova.sk

Emília Babínová

babinova@zs-tupolevova.sk
 2.D

Mgr. Darina Burdanová

burdanova@zs-tupolevova.sk delia sa do 2.A,B, C  
         
 3.A Mgr. Rastislav Pivoň pivon@zs-tupolevova.sk Mgr. Alena Gardiánová gardianova@zs-tupolevova.sk
 3.B Mgr. Alena Mladá mlada@zs-tupolevova.sk Mgr. Petra Palkovičová palkovicova@zs-tupolevova.sk
 3.C Mgr. Paulína Blizmanová blizmanova@zs-tupolevova.sk Iveta Huťanová hutanova@zs-tupolevova.sk
 3.D Mgr. Anna Ternéniová terneniova@zs-tupolevova.sk delia sa  do 3.A, B, C  
         
 4.A Mgr. Zuzana Hubinová hubinova@zs-tupolevova.sk delia sa              
 4.B Mgr. Zuzana Bulafčíková bulafcikova@zs-tupolevova.sk Viera Tomečková  tomeckova@zs-tupolevova.sk
 4.C Mgr. Ružena Valentínová valentinova@zs-tupolevova.sk Viera Tomečková    
 4.D Mgr. Miroslava Ondrušková ondruskova@zs-tupolevova.sk delia sa do 3.C  
         
 2. stupeň  Meno triedneho učiteľa       
 5.A Mgr. Jana Kostovčáková kostovcakova@zs-tupolevova.sk    
 5.B Mgr. Eva Gambaľová gambalova@zs-tupolevova.sk    
 5.C Mgr.art. Jana Janotková  janotkova@zs-tupolevova.sk    
 

 

     
 6.A Mgr. Eva Jančiová janciova@zs-tupolevova.sk    
 6.B Mgr. Marian Babušek babusek@zs-tupolevova.sk    
 6.C Mgr. Beata Šnircová snircova@zs-tupolevova.sk    
         
 7.A Mgr. Darina Kováčechová kovacechova@zs-tupolevova.sk    
 7.B Simona Šovčíková sovcikova@zs-tupolevova.sk    
         
 8.A Mgr. Dagmar Sýkorová sykorova@zs-tupolevova.sk    
 8.B Ing. Dana Labáthová labathova@zs-tupolevova.sk    
         
 9.A Mgr. Silvia Mackovich mackovich@zs-tupolevova.sk    
 9.B Ing. Eva Svobodová svobodova@zs-tupolevova.sk    

 

 

Netriedni učitelia              E-mail

Zamestnanci na dohodu a čiastočný úväzok

Mgr. Matej Sedláček

sedlacek@zs-tupolevova.sk

 

   
Mgr. Marta Pivarčová pivarcova@zs-tupolevova.sk     Školský psychológ    
PhDr. Gabriela Brezňanová breznanova@zs-tupolevova.sk     Mgr. Patrícia Siváková
Mgr. Daniela Lukáčová lukacova@zs-tupolevova.sk     sivakova@zs-tupolevova.sk
Mgr. Daniela Kováčová kovacova@zs-tupolevova.sk BOZP a PO    
Mgr. Juliana Navrátilová  navratilova@zs-tupolevova.sk     PhDr. Vojtech Nedorost
Mgr. Róbert Henček hencek@zs-tupolevova.sk      
    Správca PC siete    
        Mgr. art. Michael Schlosser
        spravca@zs-tupolevova.sk
    Učiteľ evanjelického    
    náboženstva    
        Mgr. Ján Kolesár
        kolesar@zs-tupolevova.sk
    Učiteľ katolickeho    
    náboženstva    
        Mgr. Olga Ďuranová
        duranova@zs-tupolevova.sk