Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Pripravované akcie ŠKD

 

Aktivity ŠKD plánované na mesiac september - október 2017

 

 

1. „To čo nás spája“ – projekt  - 6. ročník, téma: Zázračná príroda.  V ateliéroch CC Centra na Jiráskovej ul. sa deti petržalských škôl budú stretávať spolu s klientmi DSS KAMPINO a so žiakmi Praktickej školy, spolu tvoria na vopred zadanú tému, navzájom sa spoznávajú v procese tvorby i v bežných sociálnych situáciách. Projekt chce podporiť a rozvíjať v rámci tvorivých dielní, vernisáže a spoločnej výstavy proces integrácie ľudí s postihnutím. 20 vybraných detí z nášho ŠKD sa zúčastní 5x výtvarných dielní v ateliéroch CC Centra – kde budú tvoriť na spoločnú tému (maľba farbami + kombinované techniky na maliarske plátna, práca s hlinou, kresba tušom + akvarel). Projekt bude ukončený putovnou výstavou. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční vo výstavnej sieni CC Centra, výstava potom ďalej putuje po zúčastnených školách a zariadeniach sociálnych služieb. termíny dielní: september – október 2017 (stredy 14:00 – 15:30 hod) x 5   27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2017 termín výstavy: 8. – 24. november 2017 v CC Centre, január – jún 2018 putuje po školách vernisáž výstavy: 8. 11. 2017 o 14:00 hod.

 

2. „Jesenná olympiáda - rozlúčka s letom“ – 28. 9. 2017 vo štvrtok od 14.00 do 16.00 hod. - športovo-zábavné popoludnie na školskom dvore v atletických disciplínach.

 

3.  „Malý dopraváčik“ – náučné, dopravno – športové podujatie na školskom dvore dňa 27. 9. 2017 – v stredu a vo štvrtok 28. 9. 2017 od 14:00 – 16:00 hod.

 

4.  „Detské práva“- vzdelávacia oblasť výchovy. V jednotlivých oddeleniach ŠKD budú prebiehať v mesiaci septembri v rámci vzdelávacej oblasti výchovy rozhovory, prednášky a aktivity na tému „Detské práva“.

 

5. „Imatrikulácia prvákov v Miestnej knižnici Petržalky na Prokofievovej ulici“. V  mesiaci októbri deti prvých ročníkov z nášho klubu navštívia Miestnu knižnicu na Prokofievovej ulici, kde budú zábavnou formou zdarma prijaté za čitateľov knižnice.

 

6. "Mami, tati, poďme sa hrať!" V sobotu 07. októbra 2017 sa v Záhorskej Bystrici (chata Poľovník na Plácku) uskutoční zábavno-športový deň pre deti a rodičov II. oddelenia ŠKD. Počas dňa sa uskutočnia súťaže v rôznych športových disciplínach, deti sa budú zabávať aj v tvorivých dielničkách a k dispozícii bude aj gril s dreveným uhlím, na ktorom si deti spolu s rodičmi môžu ugrilovať čokoľvek, čo si so sebou prinesú.

 

7. „Zdravá výživa – boj proti obezite“. V rámci projektu našej školy Zdravá škola a ku svetovému dňu výživy (16. 10.) bude v našom klube prebiehať týždeň zdravej výživy v termíne 12. 10. – 18. 10. 2017. Deti vo všetkých oddeleniach ŠKD si budú pripravovať zdravé nátierky zo zeleniny, pripravovať ovocné dobroty, budú prebiehať tvorivé aktivity na tému zdravie.

 

8. „Jesenný beh pre zdravie – 9. ročník – Beh Terryho Foxa“ – sa uskutoční dňa 20. 10. 2017 o 13:30 hod. pri Chorvátskom ramene. Deti v tímoch nenáročným orientačno-vytrvalostným behom budú plniť úlohy na stanovištiach, na ktorých za splnené úlohy dostanú indície, z ktorých musia zostaviť v cieli preteku heslo dňa – behu. Bude to zábavno-náučné a športové popoludnie, na ktorom sa môžu zúčastniť aj rodičia.

 

9. „Mesiac úcty k seniorom“. Celý október sa budeme venovať vo výchovných oblastiach výchovy v ŠKD tejto téme. Budú prebiehať rozhovory so starými rodičmi, prebehne výtvarná celoklubová súťaž s výstavkou prác.