Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Pripravované akcie ŠKD

 

Aktivity ŠKD plánované na mesiac november - december 2017

 
1.    „Nebo plné šarkanov“ – v mesiaci novembri za priaznivého počasia sa v jednotlivých oddeleniach ŠKD uskutočnia zábavné popoludnia so zhotovenými alebo zakúpenými šarkanmi na školskom dvore, prípadne na lúke pri kostole.

2.    „Lampiónový sprievod“ – sa uskutoční dňa 13. 11. 2017 v pondelok o 16:30 hod. Zraz aj s rodičmi bude na školskom dvore, kde bude aj krátky program venovaný Martinovi na bielom koni. Po programe sa prejdeme so zasvietenými lampiónmi po okolí školy.

3.    „Prednáška a prezentácia o ľudských právach, detských právach“ dňa 22. 11. 2017 v stredu o 14:00 hod. v triede 4.C – pán Kaňa. Zúčastnia sa jej deti: 3.A, 3.B, 3.C a 4.B,C.
                        
4.    „Mikuláš v ŠKD“ – zábavné popoludnie bude dňa 6. 12. 2017 v stredu - v hudobnej miestnosti našej školy od 13:30 – 14:30 hod. – 1. A, 1. B, 1.C, 2. B, 2. C od 14:30 – 15:30 hod. – 2. A, 3. A, 3. B, 3. C, 4. B,C.
                   
5.    „Vianočná tržnica“ – už piaty  rok budeme organizovať v ŠKD vianočnú tržnicu v priestoroch školského klubu v termíne od 11. 12. – 15. 12. 2017, kde si budú môcť rodičia a deti zakúpiť za symbolickú cenu vianočné výrobky detí, ktoré ich budú zhotovovať v mesiaci novembri a decembri popoludní v školskom klube. Finančný výťažok bude venovaný africkým deťom prostredníctvom detskej medzinárodnej organizácie UNICEF.

6.    „Vianočné besiedky v oddeleniach ŠKD“- v týždni od 18. 12. – 22. 12. 2017 budú prebiehať vianočné besiedky v oddeleniach ŠKD s kultúrnym programom, občerstvením a zábavnými hrami.