Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Regionálne súťaže, ktoré organizujeme v školskom roku 2017-2018

 

Historia magistra vitae - celobratislavská projektová súťaž 

01 HMV1117 02 HMV1117 03 HMV1117 04 HMV1117
05 HMV1117 06 HMV1117 07 HMV1117 08 HMV1117
09 HMV1117 10 HMV1117 11 HMV1117 12 HMV1117

          V stredu 29. novembra 2017 sa na našej škole slávnostne otvárala v poradí už 18. celobratislavská projektová súťaž Historia magistra vitae, tentokrát s názvom "Dejiny písané vodou". Výstavu otvoril pán riaditeľ Miroslav Cisár spolu s hlavnou  koordinátorkou súťaže pani učiteľkou Beatou Šnircovou. Veľmi peknými slovami sa prihovoril k prítomným aj zástapca starostu našej mestskej časti, pán Michal Radosa. Po úžasnom vystúpení spevákov, tanečníkov a hudobníkov, sa prihovorila k prítomným aj vedúca oddelenia školstva pani Veronika Redechová, ktorá sa poďakovala všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili, zagratulovala oceneným a do ďalšieho ročníka súťaže popriala všetkým ešte viacej tvorivého ducha.

          Na výstave boli umiestnené diela z 13 Bratislavských škôl, čo predstavilo 172 prác 223 žiakov a 11 kolektívov. Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže a majú záujem, môžu sa prihlásiť na jednodňovú exkurziu do Čachtíc. Navštívime Čachtický hrad, múzeum v Čachticiach a nedávno sprístupnené katakomby pod Čachticami. Avšak exkurziu uskutočníme až v máji alebo v júni 2018, keď bude na to vhodnejšie počasie.

          Medzi ocenenými žiakmi boli aj žiaci našej školy: Andrea Vašková zo 7.B získala 1. miesto v kategórií dvojrozmerné projekty. Cenu "Ocenený exponát" získali: Katarína Mikulová z 5.A, Marko Mifkovič zo 7.A a kolektívy žiakov z 2.C, 2.D, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, a 4.D.

          Všetkým blahoželáme a tešíme sa na úspechy aj v ďalšom ročníku súťaže. 

 

V školskom roku 2017/2018 plánujeme organizovať nasledovné akcie a súťaže: 

 

SUDOKU - celobratislavské kolo     

Novodobo so SHAKESPEAROM - obvodné kolo

Majstrovstvá OBVODU v ľahkej atletike - obvodné kolo

Majstrovstvá BRATISLAVY v športovej gymnastike žiakov - celobratislavská súťaž

Školský ľahko-atletický míting - celopetržalaská súťaž

 

  

  

Regionálne súťaže, ktoré organizujeme v školskom roku 2016-2017

 

Matematická súťaž - KLOKAN a MAXÍK

01 Mskam 02 Mskam

           Matematická súťaž Maksík je najväčšou súťažou na Slovensku a Klokan je najväčšia medzinárodná súťaž na svete. Pozostáva z jedného testu, ktorý píšu žiaci vo všetkých krajinách v rovnakom čase. Matematická súťaž KLOKAN aj MAKSÍK sú určené pre matematicky nadaných žiakov. Zároveň je to prípravou na testovanie žiakov.

 

          V medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN sa umiestnili na 1. mieste žiaci Tomáš Kodaj zo IV. B a Nicolas Králik zo IV. A triedy. V celoslovenskej matematickej súťaži Maksík boli najúspešnejšími riešiteľmi žiaci Patrik Piterka z III. B a Sára Králiková z III. C triedy.

 

          Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili týchto súťaží, boli pochválení a odniesli so sebou vecné dary a diplomy.

 

          Samozrejme by som touto cestou rada poďakovala všetkým žiakom, ktorí prejavili záujem o tieto súťaže. Pevne verím, že v budúcom školskom roku sa naša škola opäť zapojí do týchto súťaží v čo najväčšom počte žiakov a budeme môcť spoločne riešiť nové zábavné úlohy a príklady, čím dokážeme, že patríme aj my medzi tých najlepších.

 

 

 

Majstrovstvá obvodu v ľahkej atletike

01 A17 02 A17 03 A17 04 A17
  05 A17 06 A17  

          V piatok 26. mája 2017 sa na našej škole konali Majstrovstvá obvodu v ľahkej atletike. Počasie nám prialo a tak hneď po slávnostnom otvorení súťaže pánom riaditeľom Cisárom sa majstrovstvá mohli začať. Majstrovstiev sa zúčastnilo 11 základných škôl a dve gymnáziá. Konkurencia bola naozaj veľká a tak sa každá škola snažila dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Po tvrdom boji sa na prvých troch miestach umiestnili tieto školy:

1. miesto - ZŠ Pankúchova

2. miesto - ZŠ Dudova

3. miesto - ZŠ Prokofievova

          Všetci žiaci podávali skvelé výkony a rozdiely v bodoch boli naozaj tesné. Všetkým súťažiacim ako aj ich učiteľom ďakujeme za účasť, aj za veľmi príjemné piatkové dopoludnie a tešíme sa na ďalší rok, kedy sa opäť stretneme na majstrovstvách obvodu a zmeriame si sily.

 

 

SUDOKU - celobratislavské kolo

01 S17 02 S17 03 S17 04 S17

          Je za nami ďalší úspešný ročník súťaže v riešení SUDOKU. V utorok 16.mája 2017 sa jej na našej škole zúčastnilo 10 škôl z Petržalky, zástupcu mali aj Dúbravka a Staré mesto. Najúspešnejšou školou bola ZŠ Dudova. Nás teší 3. miesto Lucie Šlégrovej, žiačky 9.A triedy. Školu ešte reprezentovali Branislav Reimann z 8.B, a žiačky Sarah Trangelová a Yvetta Balčáková.
          A trochu poučenia na záver, čo znamená toto zvláštne slovo:


Suuji wa dokushin ni kagiru znamená japonsky: Vlož každú jednu číslicu do vymedzeného priestoru.

Skrátením slov vzniklo známe meno tejto pôvodom americkej hry.
          Všetkých možných rôznych rozmiestnení vyhovujúcich pravidlám sudoku na hracom poli s rozmermi 9×9 je 6 670 903 752 021 072 936 960, ak sa odrátajú symetrické pozície, tak ich je 5 472 730 538.

 

 

Novodobo so Shakespearom 

01 Nss17 02 Nss17

          Novodobo so Shakespearom je súťaž v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Je určená pre žiakov petržalských základných škôl. Táto súťaž má v Petržalke veľmi dlhú tradíciu a vysokú úroveň. Na ZŠ Tupolevova sa uskutočnil už jej 12. ročník. Predtým súťaž prebiehala pod vedením p. Bačovej z vtedajšej ZŠ Hálova, najstaršie ročníky súťaže zastrešovalo MC Gessayova. Teší nás, že vo štvrtok 27. apríla 2017 34 talentovaných žiakov z 10 petržalských škôl aj vďaka trpezlivej príprave pedagógov opäť predviedlo profesionálny prednes. Porota zložená zo skúsených a obetavých učiteliek anglického jazyka mala ako každý rok náročnú úlohu.
          Ocenených bolo 17 žiakov. Touto cestou ďakujeme zástupcom vydavateľstiev Pearson, FLP a Oxford za spoluprácu,  podporu a naozaj hodnotné ceny pre súťažiacich.
          Výsledky našich žiakov boli opäť skvelé. Získali sme 2 prvé miesta. Lujza Semeráková zo 7.B v prednese poézie v kategórii mladší žiaci a už tradične Patrik Koska z 9.B v speve v kategórii starší žiaci. Na výbornom druhom mieste v kategórii mladší žiaci sa umiestnili v prednese prózy Emília Bolerácová z 5.B, v speve Adriana Háromšitzová z 5.B a v kategórii starší žiaci Lucia Meká z 9.A v prednese poézie a Gabriel Kresánek z 8.B v prednese prózy. 
          Žiaka Kosku pripravila p. Jančiová, ostatných p. Gambaľová.
Blahoželáme.
          Ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali.
          Výsledky súťaže nájdete tu.

 

 

Historia Magistra Vitae

01 Hmv11-16 02 Hmv11-16 03 Hmv11-16 04 Hmv11-16
05 Hmv11-16 06 Hmv11-16 07 Hmv11-16 08 Hmv11-16

          V dňoch 30. novembra až 2. decembra 2016 sme v priestoroch našej školy uskutočnili 17. ročník projektovej súťaže spojenej s výstavou súťažných prác žiakov základných škôl Bratislavského kraja "Historia Magistra Vitae" pod názvom "Radosti a strasti vladárov".

          Do súťaže sa zapojilo 13 škôl. Návštevníci si mohli prezrieť 147 exponátov, ktoré vytvorilo 172 žiakov a 17 kolektívov. Porota ocenila vystavené exponáty. V kategórii dvojrozmerných projektov získal 1. miesto Martin Javor z 8.A a 3. miesto Tatiana Hutňanová z 8.B triedy. V kategórii trojrozmerných projektov získala 2. miesto Nikola Jureková z 8.A triedy. Porota udelila aj cenu "ocenený exponát" žiačke Kataríne Mikulovej zo 4.A a kolektívom žiakov 1.D, 3.A, 3.B, 3.D a 4.D triede.

          Veríme, že výstava sa všetkým veľmi páčila a tešíme sa na otvorenie 18. ročníka súťaže na budúci rok.

 

V školskom roku 2016/2017 plánujeme ešte organizovať nasledovné akcie a súťaže: 

 

 

SUDOKU - celobratislavské kolo     

 

Novodobo so SHAKESPEAROM - obvodné kolo

 

Majstrovstvá OBVODU v ľahkej atletike - obvodné kolo

 

Majstrovstvá BRATISLAVY v športovej gymnastike žiakov - celobratislavská súťaž

 

Ľahko-atletický míting - celopetržalaská súťaž

 

 

 

Regionálne súťaže, ktoré sme organizovali v školskom roku 2015-2016

 

SUDOKU - celobratislavské kolo

01 S16 02 S16

          Vo štvrtok 26. mája 2016 sa na našej škole už po piaty krát konala súťaž v dopĺňaní čísel a písmeniek do malých štvorčekov. Táto japonská hra je obľúbená aj u žiakov, ktorí na hodinách matematiky nepatria medzi najlepších. A presne to je cieľom našej súťaže. Objaviť záľubu v číslach aj u týchto žiakov. A možno objaviť nové nadanie aj u „trojkárov“.
          Naša škola tento tok nevynikala. Na „bedni“ sme nemali nikoho zo štvorice súťažiacich: Yvetta Balčáková 5.A, Braňo Reimann 7.B, Lucia Šlégrová 8.A, a Hana Abelová 9.B
          Pani učiteľky ocenili súťaž a my sme im poďakovali za účasť.

 

 

Historia magistra vitae - V zdravom tele, zdravý duch 

01 Hmv16

02 Hmv16 03 Hmv16 04 Hmv16
05 Hmv16 06 Hmv16 07 Hmv16 08 Hmv16

          V dňoch 18. - 20. mája 2016 sme v priestoroch ZŠ Tupolevova zrealizovali 16. ročník súťažnej projektovej výstavy Historia magistra vitae pod názvom "V zdravom tele, zdravý duch".

          Na súťaži sa zúčastnili žiaci z desiatich škôl Bratislavského kraja. ZŠ Holíčska, ZŠ Lachova, ZŠ Ľudovíta Štúra - Modra, ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Malokarpatské námestie - Lamač, ZŠ Turnianska, ZŠ Vývojová - Rusovce, ZŠ Prokofievova, Spojená škola ZŠ a Gymnázium Tilgnerova a ZŠ Tupolevova.

          Návštevníci si na výstave mohli prezrieť 143 prác, ktoré vytvorilo 182 žiakov a 4 kolektívy. Porotaocenila práce v troch kategóriách: dvojrozmerné, trojrozmerné projekty a žiakov 1. stupňa ZŠ Tupolevova. Ocenení žiaci získali diplomy, peňažné poukážky, časopisy Historická Revue a možnosť zúčastniť sa na exkurzii do Ostrihomu v Maďarsku. Mestská časť Bratislava - Petržalka prispela na financovanie exkurzie sumou 500 €.

 

 

Školský atletický míting

 

          V utorok 10. mája 2016 sa uskutočnil v areáli ZŠ Tupolevova 20 školský atletletický míting - 2. ročník.

Začiatok súťaže bol plánovaný na 9:00 hod. Od 8:00 do 8:30 hod. prebiehala prezentácia zúčastnených družstiev chlapcov a dievčat.

 

          Súťažilo sa podobne ako v minulom školskom roku v behoch na 60m, 600m, v skoku do diaľky a v štafete na 4x60m. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 10 petržalských škôl. Výsledky súťažiacich nájdete tu.

 

 

Novodobo so Shakespearom 

01 Nss1516

          Tento ročník okresného kola súťaže Novodobo so Shakespearom v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku bol výnimočný, pretože práve v apríli si pripomíname 400 rokov od smrti jedinečného dramatika, po ktorom je súťaž pomenovaná. 

          V Petržalke má táto súťaž veľmi dlhú tradíciu a vysokú úroveň. Teší nás, že vo štvrtok 28. apríla 2016, 46 talentovaných žiakov z 8 petržalských škôl aj vďaka trpezlivej príprave pedagógov, opäť predviedlo profesionálny prednes. Porota zložená zo skúsených a obetavých učiteliek anglického jazyka mala ako každý rok náročnú úlohu. 

          Ocenených bolo 18 žiakov. Touto cestou ďakujeme zástupcom vydavateľstiev za spoluprácu, podporu a naozaj hodnotné ceny pre súťažiacich. Pani Blahovej z FLP a pani Paulovskej zo Slovak Ventures. 

          Výsledky našich žiakov boli skvelé. Získali sme 3 prvé miesta. Z toho žiak Gabriel Kresánek zo 7.B v prednese prózy a Alen Imamovič z 5.C a Patrik Koska z 8.B v speve. Paulína Ščepánková z 8.B sa tiež umiestnila, a to na 2. mieste v prednese prózy. 

          Víťazom a pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali. 

          Výsledky súťaže nájdete tu.

 

 

 

Matematická Pytagoriáda - okresné kolo

  

          Tento rok sa konal už 37. ročník „rýchlej“ matematickej súťaže Pytagoriáda. Už niekoľko rokov sa žiaci petržalských škôl stretávajú  na našej škole. A určite sa im tu aj s pani učiteľkami páči. Pretože tento rok sa súťaže zúčastnilo rekordných 247 žiakov z 18 škôl. Boli rozdelení do dvoch dní podľa kategórií. Táto súťaž je pre rýchlych počtárov so zdravým sedliackym rozumom. Škoda, že na našej škole máme „sedliakov“ málo. Veľmi sa nám nedarilo. Preto nás teší, že česť našej školy zachraňovali dvaja žiaci ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi: Tomáš Kodaj za tretiakov a Samuel Chreno za štvrtákov. Gratulujeme.

 

 

 

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo

 

          V utorok 9. februára 2016 naša škola zorganizovala obvodné kolo Dejepisnej olympiády. V štyroch kategóriách C, D, E a F súťažilo 43 žiakov z desiatich škôl Petržalky. Víťazi z prvých dvoch miest kategórií C, D a E postupujú do krajského kola a sú aj úspešní riešitelia (získali minimálne 60 bodov zo 100).

          Úspešní riešitelia:

Kategória C: 4 žiaci

Kategória D: 6 žiakov

Kategória E: 2 žiaci

 

          V školskom roku 2015/2016 plánujeme organizovať nasledovné akcie a súťaže: 

 

SUDOKU - celobratislavské kolo    

HISTÓRIA MAGISTRA VITAE - celobratislavské kolo   

Novodobo so SHAKESPEAROM - obvodné kolo

Majstrovstvá BRATISLAVY v KARATE - celobratislavská súťaž

Ľahko-atletický míting - celopetržalaská súťaž

 

 

Regionálne súťaže, ktoré sme organizovali v školskom roku 2014-2015

 

Historia magistra vitae

Učenie-mučenie? 

01 Hmv15 02 Hmv15 03 Hmv15 04 Hmv15
05 Hmv15 06 Hmv15 07 Hmv15 08 Hmv15

          Stalo sa už peknou tradíciou, že v jarných mesiacoch sa koná na ZŠ Tupolevova 20 projektová súťaž žiakov základných škôl Bratislavského kraja – História magistra vitae. Súťaž sa po prvýkrát konala v školskom roku 1999/2000, takže teraz to už bol jubilejný 15-ty ročník. Niesol sa pod názvom Učenie-mučenie? Cieľom tejto súťaže bolo poukázať na význam vzdelania pre napredovanie osobnosti žiaka a celej spoločnosti.

          Do 15-teho ročníka sa zapojili súťažiaci z 11. škôl Bratislavského kraja (ZŠ Holíčska, Lachova, Pankúchova, Nobelovo námestie, Tupolevova, Turnianska, Prokofievova, Vývojová – Rusovce, Malokarpatské námestie – Lamač, Ľudovíta Štúra - Modra a Súkromné gymnázium Mercury). Ocenení žiaci získali diplomy, poukážky na nákup vecného tovaru v Tesco, časopisy Historická revue a tiež možnosť zúčastniť sa exkurzie do Mikulova (návšteva zámku, vinohradníckeho múzea, židovskej synagógy a jaskyne).

          Žiaci ZŠ Tupolevova pripravili aj krátky kultúrny program.  Prítomným sa prihovorili riaditeľ ZŠ Tupolevova – Mgr. Miroslav Cisár,  zástupca starostu MČ Bratislava V – Mgr. Ján Bučan  a vystavené exponáty si so záujmom prezrela aj vedúca odboru školstva MÚ Petržalka – Mgr. Veronika Redechová. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a súťažiacim aj ich pedagógom ďakujeme za ich aktívnu účasť.

 

Umiestnenie našich žiakov:

 

Kategória dvoj-rozmerných projektov

2.miesto „Moja škola" – Paulína Ščepánková, Martin Ondrušek a Patrícia Balážovičová (7.B)

3.miesto „Škola" – kolektív 1.B

 

Kategória troj-rozmerných projektov

3.miesto „Škola" - Tatiana Hutňanová, Daniela Drogdová (6.B)

 

Ocenené exponáty

"Škola v 19.storočí" – Michal Hofbauer (7.B)

"Učenie - mučenie" - Hana Soczeková (7.B)

"Ach, tie knihy" – Hana Kušmírová (5. A)

 

          Srdečne gratulujeme!

 

 

SUDOKU - celobratislavské kolo

S 15 02 S15 03 S15 04 S15

 

          Hurá, hurá, hurá!!!!! Konečne sa nám to podarilo. V súťaži, ktorú sami organizujeme pre petržalské, ale aj mimopetržalské školy, na prvom mieste skončila naša žiačka. Je ňou Simonka Šalgovičová z 5.A.

          Už tretí rok sa na našej škole koná súťaž v riešení SUDOKU a doteraz sme neboli úspešní. Až tento rok prišla, videla a zvíťazila. Gratulujeme.

          V staršej kategórii pre ôsmakov a deviatakov sme tesne zaostali, keď na piatomšiestom mieste skončili Radka RužičkováMiška Kuttnerová, obe z 9.B. Aj to je pekný výsledok. Hlavne preto, že to bolo veľmi tesné.

          Simonka vyhrala kategóriu žiakov 5. až 7. ročníkov.

Ďakujeme a gratulujeme.

 

 

Novodobo so Shakespearom

01 Nss15 02 Nss15 03 Nss15 04 Nss15

          V utorok 28. apríla 2015 sa na základnej škole Tupolevova 20 stretlo 46 žiakov z 11 petržalských škôl na okresnom kole súťaže Novodobo so Shakespearom v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku.

          Je to súťaž, ktorá má v Petržalke veľmi dlhú tradíciu a nás teší, že aj vďaka trpezlivej príprave pedagógov nádejné talenty opäť predviedli profesionálny prednes a prispeli takisto ako v prechádzajúcich ročníkoch k vysokej úrovni tejto súťaže.

          Porota zložená zo skúsených a obetavých učiteliek anglického jazyka mala ako každý rok náročnú úlohu.

          Ocenených bolo 17 žiakov. Touto cestou ďakujeme zástupcom vydavateľstiev za spoluprácu,  podporu a  hodnotné ceny pre súťažiacich.  Pani Blahovej z FLP, pani Hamranovej zo Slovak Ventures, pani Korpádiovej z vydavateľstva Macmillan a pani Urbanovej z Oxford .

          Našu školu reprezenotvali štyria žiaci v kategórii mladších žiakov, z toho Gabriel Kresánek zo 6.B obsadil vynikajúce 1. miesto v prednese prózy a v speve obsadil skvelé prvé miesto Patrik Koska zo 7.B. Lujza Semeráková sa tiež umiestnila, a to na 3. mieste v prednese poézie. Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali.

          Výsledky súťaže nájdete tu.

 

 

 

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo

 

           Vo štvrtok 12. februára 2015 naša škola zorganizovala obvodné kolo DO. V štyroch kategóriách  C, D, E, F súťažilo 46 žiakov z 12 škôl Petržalky.

           Víťazi z prvých dvoch miest v kategórii C, D, E postupujú do krajského kola a sú aj úspešní riešitelia (získali minimálne 60 bodov zo 100).

           Žiak našej školy Andrej Kopčák z 8.A v kategórii D je úspešný riešiteľ a umiestnil sa na 2. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 30. marca 2015. Výsledkovú listinu obvodného kola si môžete pozrieť tu

          Gratulujeme.