Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Regionálne súťaže, ktoré organizujeme v školskom roku 2017-2018

 

Historia magistra vitae - celobratislavská projektová súťaž 

01 HMV1117 02 HMV1117 03 HMV1117 04 HMV1117
05 HMV1117 06 HMV1117 07 HMV1117 08 HMV1117
09 HMV1117 10 HMV1117 11 HMV1117 12 HMV1117

          V stredu 29. novembra 2017 sa na našej škole slávnostne otvárala v poradí už 18. celobratislavská projektová súťaž Historia magistra vitae, tentokrát s názvom "Dejiny písané vodou". Výstavu otvoril pán riaditeľ Miroslav Cisár spolu s hlavnou  koordinátorkou súťaže pani učiteľkou Beatou Šnircovou. Veľmi peknými slovami sa prihovoril k prítomným aj zástapca starostu našej mestskej časti, pán Michal Radosa. Po úžasnom vystúpení spevákov, tanečníkov a hudobníkov, sa prihovorila k prítomným aj vedúca oddelenia školstva pani Veronika Redechová, ktorá sa poďakovala všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili, zagratulovala oceneným a do ďalšieho ročníka súťaže popriala všetkým ešte viacej tvorivého ducha.

          Na výstave boli umiestnené diela z 13 Bratislavských škôl, čo predstavilo 172 prác 223 žiakov a 11 kolektívov. Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže a majú záujem, môžu sa prihlásiť na jednodňovú exkurziu do Čachtíc. Navštívime Čachtický hrad, múzeum v Čachticiach a nedávno sprístupnené katakomby pod Čachticami. Avšak exkurziu uskutočníme až v máji alebo v júni 2018, keď bude na to vhodnejšie počasie.

          Medzi ocenenými žiakmi boli aj žiaci našej školy: Andrea Vašková zo 7.B získala 1. miesto v kategórií dvojrozmerné projekty. Cenu "Ocenený exponát" získali: Katarína Mikulová z 5.A, Marko Mifkovič zo 7.A a kolektívy žiakov z 2.C, 2.D, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, a 4.D.

          Všetkým blahoželáme a tešíme sa na úspechy aj v ďalšom ročníku súťaže. 

 

V školskom roku 2017/2018 plánujeme organizovať nasledovné akcie a súťaže: 

 

SUDOKU - celobratislavské kolo     

Novodobo so SHAKESPEAROM - obvodné kolo

Majstrovstvá OBVODU v ľahkej atletike - obvodné kolo

Majstrovstvá BRATISLAVY v športovej gymnastike žiakov - celobratislavská súťaž

Školský ľahko-atletický míting - celopetržalaská súťaž

 

  

  

Regionálne súťaže, ktoré organizujeme v školskom roku 2016-2017

 

Matematická súťaž - KLOKAN a MAXÍK

01 Mskam 02 Mskam

           Matematická súťaž Maksík je najväčšou súťažou na Slovensku a Klokan je najväčšia medzinárodná súťaž na svete. Pozostáva z jedného testu, ktorý píšu žiaci vo všetkých krajinách v rovnakom čase. Matematická súťaž KLOKAN aj MAKSÍK sú určené pre matematicky nadaných žiakov. Zároveň je to prípravou na testovanie žiakov.

 

          V medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN sa umiestnili na 1. mieste žiaci Tomáš Kodaj zo IV. B a Nicolas Králik zo IV. A triedy. V celoslovenskej matematickej súťaži Maksík boli najúspešnejšími riešiteľmi žiaci Patrik Piterka z III. B a Sára Králiková z III. C triedy.

 

          Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili týchto súťaží, boli pochválení a odniesli so sebou vecné dary a diplomy.

 

          Samozrejme by som touto cestou rada poďakovala všetkým žiakom, ktorí prejavili záujem o tieto súťaže. Pevne verím, že v budúcom školskom roku sa naša škola opäť zapojí do týchto súťaží v čo najväčšom počte žiakov a budeme môcť spoločne riešiť nové zábavné úlohy a príklady, čím dokážeme, že patríme aj my medzi tých najlepších.

 

 

 

Majstrovstvá obvodu v ľahkej atletike

01 A17 02 A17 03 A17 04 A17
  05 A17 06 A17  

          V piatok 26. mája 2017 sa na našej škole konali Majstrovstvá obvodu v ľahkej atletike. Počasie nám prialo a tak hneď po slávnostnom otvorení súťaže pánom riaditeľom Cisárom sa majstrovstvá mohli začať. Majstrovstiev sa zúčastnilo 11 základných škôl a dve gymnáziá. Konkurencia bola naozaj veľká a tak sa každá škola snažila dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Po tvrdom boji sa na prvých troch miestach umiestnili tieto školy:

1. miesto - ZŠ Pankúchova

2. miesto - ZŠ Dudova

3. miesto - ZŠ Prokofievova

          Všetci žiaci podávali skvelé výkony a rozdiely v bodoch boli naozaj tesné. Všetkým súťažiacim ako aj ich učiteľom ďakujeme za účasť, aj za veľmi príjemné piatkové dopoludnie a tešíme sa na ďalší rok, kedy sa opäť stretneme na majstrovstvách obvodu a zmeriame si sily.

 

 

SUDOKU - celobratislavské kolo

01 S17 02 S17 03 S17 04 S17

          Je za nami ďalší úspešný ročník súťaže v riešení SUDOKU. V utorok 16.mája 2017 sa jej na našej škole zúčastnilo 10 škôl z Petržalky, zástupcu mali aj Dúbravka a Staré mesto. Najúspešnejšou školou bola ZŠ Dudova. Nás teší 3. miesto Lucie Šlégrovej, žiačky 9.A triedy. Školu ešte reprezentovali Branislav Reimann z 8.B, a žiačky Sarah Trangelová a Yvetta Balčáková.
          A trochu poučenia na záver, čo znamená toto zvláštne slovo:


Suuji wa dokushin ni kagiru znamená japonsky: Vlož každú jednu číslicu do vymedzeného priestoru.

Skrátením slov vzniklo známe meno tejto pôvodom americkej hry.
          Všetkých možných rôznych rozmiestnení vyhovujúcich pravidlám sudoku na hracom poli s rozmermi 9×9 je 6 670 903 752 021 072 936 960, ak sa odrátajú symetrické pozície, tak ich je 5 472 730 538.

 

 

Novodobo so Shakespearom 

01 Nss17 02 Nss17

          Novodobo so Shakespearom je súťaž v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Je určená pre žiakov petržalských základných škôl. Táto súťaž má v Petržalke veľmi dlhú tradíciu a vysokú úroveň. Na ZŠ Tupolevova sa uskutočnil už jej 12. ročník. Predtým súťaž prebiehala pod vedením p. Bačovej z vtedajšej ZŠ Hálova, najstaršie ročníky súťaže zastrešovalo MC Gessayova. Teší nás, že vo štvrtok 27. apríla 2017 34 talentovaných žiakov z 10 petržalských škôl aj vďaka trpezlivej príprave pedagógov opäť predviedlo profesionálny prednes. Porota zložená zo skúsených a obetavých učiteliek anglického jazyka mala ako každý rok náročnú úlohu.
          Ocenených bolo 17 žiakov. Touto cestou ďakujeme zástupcom vydavateľstiev Pearson, FLP a Oxford za spoluprácu,  podporu a naozaj hodnotné ceny pre súťažiacich.
          Výsledky našich žiakov boli opäť skvelé. Získali sme 2 prvé miesta. Lujza Semeráková zo 7.B v prednese poézie v kategórii mladší žiaci a už tradične Patrik Koska z 9.B v speve v kategórii starší žiaci. Na výbornom druhom mieste v kategórii mladší žiaci sa umiestnili v prednese prózy Emília Bolerácová z 5.B, v speve Adriana Háromšitzová z 5.B a v kategórii starší žiaci Lucia Meká z 9.A v prednese poézie a Gabriel Kresánek z 8.B v prednese prózy. 
          Žiaka Kosku pripravila p. Jančiová, ostatných p. Gambaľová.
Blahoželáme.
          Ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali.
          Výsledky súťaže nájdete tu.

 

 

Historia Magistra Vitae

01 Hmv11-16 02 Hmv11-16 03 Hmv11-16 04 Hmv11-16
05 Hmv11-16 06 Hmv11-16 07 Hmv11-16 08 Hmv11-16

          V dňoch 30. novembra až 2. decembra 2016 sme v priestoroch našej školy uskutočnili 17. ročník projektovej súťaže spojenej s výstavou súťažných prác žiakov základných škôl Bratislavského kraja "Historia Magistra Vitae" pod názvom "Radosti a strasti vladárov".

          Do súťaže sa zapojilo 13 škôl. Návštevníci si mohli prezrieť 147 exponátov, ktoré vytvorilo 172 žiakov a 17 kolektívov. Porota ocenila vystavené exponáty. V kategórii dvojrozmerných projektov získal 1. miesto Martin Javor z 8.A a 3. miesto Tatiana Hutňanová z 8.B triedy. V kategórii trojrozmerných projektov získala 2. miesto Nikola Jureková z 8.A triedy. Porota udelila aj cenu "ocenený exponát" žiačke Kataríne Mikulovej zo 4.A a kolektívom žiakov 1.D, 3.A, 3.B, 3.D a 4.D triede.

          Veríme, že výstava sa všetkým veľmi páčila a tešíme sa na otvorenie 18. ročníka súťaže na budúci rok.