Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Rada školy

školský rok 2017/2018

 

1.  Mgr. Eva Gambaľová 

zástupca pedagogických pracovníkov - predseda Rady školy

2.  RNDr. Michal Greguš PhD.  zástupca rodičov 
3.  RNDr. Roman Farnbauer  zástupca rodičov 
4.  Erich Baláž  zástupca rodičov 
5.  Angelika Paulíková  zástupca rodičov 
6.  Dajana Szabová  zástupca pedagogických pracovníkov 
7.  Mgr. art. Michael Schlosser zástupca nepedagogických pracovníkov 
8.  Mgr. Eva Beňačková  zástupca zriaďovateľa 
9.  Mgr. Ľubica Škorváneková  zástupca zriaďovateľa 
10.  Mgr.Jana Hrehorová  zástupca zriaďovateľa 
11.  Ing.arch.Mgr.art. Elena Pätoprstá  zástupca zriaďovateľa