Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Vedomostné súťaže v školskom roku 2017/2018

 

Chemická olypmiáda - školské kolo

 

          V piatok 9. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Zo súťažiacich sa traja stali úspešnými riešiteľmi a postupujú do obvodného kola. Sú to Lukáš Vilém, Maroš Churý a Branislav Reimann, všetci z 9.B.

          Držíme im palce!

 

Šaliansky Maťko

01 Šm0118 02 Šm0118 03 Šm0118 04 Šm0118

          V piatok 26. januára 2018 sa v ZŠ s MŠ Vývojová v Rusovciach konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazi svojich kategórií zo školského kola – David Palkech z 5.A a Emília Lea Bolerácová zo 6.B. V silnej konkurencii presvedčivých recitátorov v 2. kategórii (4.-5.ročník), David Palkech obsadil pekné 3. miesto.

 

Všetkovedko

01 V17 02 V17 03 V17 04 V17

          Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. - 5. ročníka ZŠ. Žiaci získajú v súťaži novú skúsenosť pre ďalšie štúdium a radosť z úspechu. Vo štvrtok 30. novembra 2017 v našej škole zabojovalo o titul Všetkovedko 22 žiakov.

          Najúspešnejší žiaci získajú titul a diplom Všetkovedko. Odo dňa 23. decembra 2017 sú zverejnené čiastočné výsledky žiakov na stránke www.vsetkovedko.sk.

          Výsledky našich žiakov v celoslovenskej súťaži VŠETKOVEDKO:
Titul VŠETKOVEDKO v školskom roku 2017/2018 získali nasledovní žiaci:
  
Maximilián Both       3.B
Dávid Gendeš           3.B
Nina Čambalová        3.B
Martin Višinský        3.B
Natália Kossudová    3.C
Tomáš Ollé               4.C
Katarína Pašková      4.C
Tomáš Kodaj            5.B
 
Titul VŠETKOVEDKO školy získala Amália Griffingerová zo 4.B triedy.
Žiaci dostali diplomy a darčeky. Všetkým žiakom ďakujeme za veľkú snahu a šikovnosť a blahoželáme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo

01 Onejsk 02 Onejsk

          V utorok 21. novembra 2017 sme uskutočnili školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B. Súťažili viacerí žiaci. Žiaci 8.A sa popasovali o body a umiestnili sa nasledovne:
1.  miesto - Michal Varšányi (8.A, 22 bodov z 50),

2. miesto - Veronika Bobáková (8.A, 20/50)

3. miesto - Stanislav Jelínek (8.A, 19/50).

          Ako môžete vidieť výsledky boli tesné. Avšak ani jeden účastník nepostupuje do vyššieho kola, nakoľko nezískal dostatočný počet bodov. Ďakujeme všetkým účastníkom za odvahu.

 

Náboj Junior 

01 Mn17 02 Mn17 03 Mn17

          Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre 4-členné tímy žiakov základných škôl a osemročné gymnáziá. Prebieha súčasne na mnohých miestach po celom Slovensku, Česku aj Poľsku. Počas 120 minút sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Tie vyžadujú čo najviac invencie a dôvtipu.
          V Bratislave, dňa 24.11.2017 súťažilo 40 tímov, hlavne zo škôl pre nadaných žiakov a gymnázií. Naši 4 súťažiaci: Branislav Reimann a Tomáš Varga z 9.B, Jakub Valentík a Michal Varšányi z 8.A nesklamali. Obsadili 18.miesto. V takej konkurencii to naozaj je pekné umiestnenie a my im gratulujeme.

 

iBobor 

01 iB17 02 iB17 03 iB17 04 iB17 05 iB17 06 iB17

          Aj tento školský rok, tak ako po minulé roky, sa uskutočnila informatická súťaž iBobor. Prebiehala v dňoch 6. - 10. novembra 2017. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

          Zúčastnilo sa jej 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Našu školu reprezentovalo: 22 Drobcov - žiaci 2. a 3. ročníka, 48 Bobríkov - žiaci 4. a 5. ročníka, 38 Benjamínov - žiaci 6. a 7. ročníka a 19 Kadetov - žiaci 8. a 9. ročníka.

          Výsledky našich úspešných riešiteľov nájdete tu.

 

Jesenný matboj

01 Jm17

          Matboj je matematická súťaž, ktorá sa koná na jeseň, preto ten prívlastok. Tento rok sa konala v piatok 10. novembra 2017. Súťaží sa v 4-členných družstvách po ročníkoch, od piateho po deviaty ročník. Ide tu nielen o logiku, ale aj taktiku hry, ktorá sa z roka na rok mení.

          Tento rok sme zapojili do súťaže dve družstvá - šiestakov a ôsmakov. Lepšie na tom boli mladší, ktorí obsadili stred výsledkovej listiny. Z 21 družstiev obsadili 11.miesto. Treba podotknúť, že súťaž je pre školy z bratislavského kraja a pravidelne sme z petržalských škôl najlepší. Žiaci ôsmeho ročníka dopadli slabšie. V konkurencii 26 družstiev skončili 21.

          Napriek tomu ďakujeme za reprezentáciu žiakom: Adamovi Mittheissovi a Jonášovi Dubinovi zo 6.A, Emílii Bolerácovej a Jakubovi Chrenovi zo 6.B, Jakubovi Valentíkovi z 8.A a Danielovi Juhásovi, Dominike Vargovej a Laure Mullerovej z 8.B.

 

Keď vieš, odpovieš...

 

          Súťaž, ktorá zistí a overí čitateľské zručnosti žiakov 3. ročníka, začne v októbri a skončí v máji.

          Počas tohto obdobia, každý mesiac, dostanú žiaci zapojenej triedy neznámy text s úlohami. Žiaci musia bez pomoci učiteľa (ten má len dozor pri tejto aktivite) prečítať text a samostatne vypracovať úlohy k textu v časovom limite 45 minút = 1 vyučovacia hodina. Učiteľ vypracované hárky s úlohami zozbiera a odovzdá. Trieda dostane každý mesiac tabuľku s vyhodnotením a počtom získaných bodov za každého žiaka. Body sa sčítavajú. Na konci roka sa sčítaním bodov určí víťaz „Bystrá hlavička“.

          Súťažia medzi sebou žiaci jednotlivých tried. Víťaz sa určí aj za každú  triedu zvlášť.

 

 

Vedomostné súťaže v školskom roku 2016/2017

 

Stretnutie s Goethem

01 Ssg17 02 Ssg17

          Súťaž v nemeckom jazyku "Begnung mit Goethe" nsa tento rok konala a ZŠ Dudova. Súťažilo sa v poézii, próze a dramatizácii. Z našej školy sa zúčastnil zo 7.A, Michal Varšányi v poézii a získal 3. miesto.

          Srdečne mu gratulujeme k úspechu.

 

 

BALTIE 2017 - krajské kolo a medzinárodné kolo

01 Bkk17 02 Bkk17 03 Bkk17 04 Bkk17

          V utorok 16. mája 2017 sa konalo pokračovanie vedomostnej súťaže BALTIE 2017 v krajskom kole. Úlohy pre súťažiacich boli tentokrát dosť náročné a niekedy stačila malá chybička v programovaní a už bola úloha vyhodnotená ako nesprávna. Našim žiakom sa však darilo, všetci boli v krajskom kole úspešní, no najúspešnejší Matúš Jančo postúpil do medzinárodného kola, ktoré sa uskutočnilo 10. júna 2017 v spojenej škole svätej rodiny na Gercenovej ulici v Petržalke.

          Na medzinárodnom kole si náš riešiteľ Matúš Jančo vybojoval miesto úspešného riešiteľa vo veľmi silnej konkurencii.

Gratulujeme!

 

 

Malá olympiáda z anglického jazyka

01 Mozanj

          Vo štvrtok 11. mája 2017 sa na ZŠ Lachova uskutočnila Malá Olympiáda z anglického jazyka pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov petržalských základných škôl. Žiaci súťažili v zložení jedna dvojica za každú školu. Ich úlohou bolo uplatniť nadobudnuté vedomosti v úlohách, ktoré boli zamerané na všetky jazykové zručnosti: hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie s porozumením. 
          Naši žiaci Kodaj zo 4.B a Šuplata zo 4.C, ktorých pripravovali p. učiteľky Lukáčová a Gambaľová, boli veľmi úspešní. Skončili na výbornom 2. mieste. Gratulujume!

 

 

BALTIE 2017 - školské kolo

01 B17ss 02 B17ss

          V utorok 02. mája 2017 sa na našej škole konalo školské kolo informatickej súťaže v programovaní BALTIE 2017.  Naši piati súťažiaci mali tentokrát len šesť úloh, z ktorých posledné dve boli naozaj dosť náročné. Napriek tomu boli všetci naši súťažiaci veľmi šikovní a všetci postúpili do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v priebehu budúceho týždňa.

          Držíme im všetkým palce!

 

 

 

Matematická olympiáda

  

          Okresné kolo matematickej olympiády sa tento školský rok konalo v apríli 2017. Našu školu reprezentovala žiačka z 9.B triedy, Patrícia Balažovičová, ktorá sa v okresnom kole umiestnila na peknom 4. mieste. Je trošku smutné, že sa MO v kategórii deviatakov zúčastnilo len 14 súťažiacich a to zo všetkých petržalských škôl.

          Stopercentne sme zabodovali v kategórii šiestakov, v našom prípade šiestačiek. Všetky tri sa stali úspešnými riešiteľkami MO. Najvyššie dosiahla Veronika Belišová zo 6.B, ktorá obsadila 2. miesto. V tesnom závese na 3. mieste skončila Jana Farnbauerová zo 6.A a našu skvelú trojicu doplnila na 8. mieste Yvetta Balčáková zo 6.A.

          Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

Biologická olympiáda - kat. E

 01 Bioo17

          V stredu 29. marca 2017 sa konalo obvodné kolo Biologickej súťaže - kategórie E. Aj tento školský rok reprezentoval našu školu žiak 8.A triedy Martin Nicolas Gumbír, ktorý sa v odbore zoológia umiestnil na krásnom 1. mieste.

Gratulujeme!

 

 

Chemická olympiáda 

01 Cho17 02 Cho17 03 Cho17

          Vo štvrtok 23. marca 2017 sa žiačky Patrícia Balážovičová a Viktória Gromová (obe 9.B trieda) zúčastnili obvodného kola chemickej olympiády. Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami, k čomu im blahoželáme.

 

  

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

 

          Okresné kolo matematickej PYTAGORIÁDY sa na našej škole uskutočnilo v dňoch 14. a 15. marca 2017. Okresné kolo bolo zastúpené 19 školami a 227 žiakmi.
          Z našich úspešných riešiteľov školského kola bol na OK úspešný Tomáš Kodaj zo 4. ročníka, gratulujeme.
V kategórii P3 bolo 34 riešiteľov, 13 úspešných.
V kategórii P4 bolo 38 riešiteľov, 13 úspešných
V kategórii P5 bolo 42 riešiteľov, 21 úspešných
          V starších kategóriach bola zrejme náročnosť úloh vysoká, pretože:
V kategórii P6 bolo 46 riešiteľov, 1 úspešný
V kategórii P7 bolo 31 riešiteľov, 1 úspešný
V kategórii P8 bolo 24 riešiteľov, 0 úspešných

 

 

Hviezdoslavov Kubín - školské a krajské kolo pre 2. stupeň

 

          V stredu 8. marca 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy pre žiakov druhého stupňa. Aj tu sa zišlo veľa talentov, z ktorých sa skutočne dalo vyberať, ale tak ako na prvom stupni, aj tu platilo pravidlo, že umiestniť sa môžu len traja. Po ťažkom rozhodovaní sa nakoniec porota rozhodla takto:

 

Poézia - 2. kategória

1. miesto – neudelené

2. miesto - Linda Kovaničová, 5.C

3. miesto – Kristína Senešiová, 5.C

 

Próza - 2. kategória

1. miesto - Emília Lea Bolerácová, 5.B

2. miesto - Viola Važanová, 5.B

3. miesto - Emma Imamovič, 5.C

 

 

Poézia - 3. kategória

1. miesto - Rajmund Čurda, 7.B

2. miesto - Michal Hoffbauer, 9.B

3. miesto - Patrik Filip Koska 9.B

 

 

Próza - 3. kategória

1. miesto - Daniel Hudák, 7.A

2. miesto - Viktória Gromová, 9.B

3. miesto - Paulina Ščepánková, 9.B

 

Daniel Hudák zo 7.A triedy sa v krajskom kole súťaže umiestnil na celkovom 2. mieste. Gratulujeme!

  

 

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo pre 1. stupeň 

01 Hk17 02 Hk17 03 Hk17

          V utorok 7. marca 2017 sa na na prvom stupni konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho množstvo detí, z čoho sme mali veľkú radosť, ale aj hlavu v smútku, nakoľko talentov bolo veľa, ale vyhrať môžu len traja.

         

          V kategórii poézia sa umiestnili:

3.miesto - Maroš Všetečka 3.B

2.miesto - Dominika Kulíšková 3.A

1.miesto - Terezka Vizváryová 3.A

 

          V kategórii próza sa umiestnili:

3.miesto - Miška Budayová 4.B

2.miesto - Janko Kolesár 3.C

1.miesto - Lucka Galová 3.B

 

          Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili ďakujeme, výhercom gratulujeme, postupujúcim na krajské kolo držíme palce a už teraz sa tešíme na budúci rok :)

 

 

Čítanie s Osmijankom

01 Čso 02 Čso 03 Čso 04 Čso 05 Čso

          Naša škola, konkrétne niektoré triedy na 1. stupni sa zapojili do 13. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže zameranej na rozvoj čitateľskej gramotnosti: ČÍTANIE S OSMIJANKOM. Táto súťaž prebieha v spolupráci s pedagógmi a knihovníkmi z celého Slovenska, ktorí sú koordinátormi celej súťaže. 8 súťažných otázok je určených na hravú prácu s literárnym textom. Táto hravá koncepcia čítania oslovuje mladých čitateľov aktuálnymi hodnotnými príbehmi prinášajúcimi radosť z čítania.
          A tak sme si kúpili pracovné zošity OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA a spoločne sme vkĺzli do čarovného sveta literárnych príbehov. Našou 1. úlohou bolo vyriešiť hádanku spojenú s knihou o PIPI DLHEJ PANČUCHE. Prečítali sme si o nej v čítanke, deti priniesli knihy a pozreli sme si aj film. Namaľovali sme pekné obrázky a urobili aj nástenky. Zároveň sme splnili úlohu, keď sme vyrobili nejaký darček z prírodného materiálu. Bol to súčasne aj darček: ANJELIK pre rodičov na Vianoce.

          Anjelik sa každému podaril, dúfam, že bude všetkých celý rok ochraňovať. Deti mali doma spoločne s rodičmi vyrobiť vlastný výrobok a doniesť ho do školy. Fotografie detí s ich výrobkami a všetky vyriešené úlohy budeme posielať do tejto súťaže koncom apríla.

 

 

Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

 

          Na Valentína v utorok 14. februára 2017 bola naša škola organizátorom obvodného kola IX. ročníka Dejepisnej olympiády. Do súťaže sa prihlásilo 12 petržalských ZŠ a osemročných gymnázií. Medzi 41 súťažiacimi boli aj traja žiaci z našej školy. V kategórii D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Niccollo Richter z 8.B obsadil 3. miesto.

          Všetkým trom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a Niccollovi b l a h o ž e l á m e!

 

 

Šaliansky Maťko

01 Šm17 02 Šm17 03 Šm17

          Vo štvrtok 26. januára 2017 sa víťazi školského kola v prednese slovenskej povesti zúčastnili na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského, ktoré sa konalo v priestoroch CVČ, Gessayova 6.
          Našu školu reprezentovali Emília Lea Bolerácová z 5.B (2. kategória, 4-5. roč.) a Rajmund Čurda zo 7.B (3. kategória, 6.-7.roč.) Vo svojej kategórii obsadila Emília pekné 3. miesto.
          Blahoželáme a obom recitátorom prajeme úspechy aj v ďalších recitačných súťažiach.

 

 

Matematická pytagoriáda

 

          Začiatok decembra patrí každý rok organizovaniu školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Tento ročník bol na našej škole troška iný, pretože sa do neho zapojili všetci žiaci 3. a 4. ročníka na prvom stupni. Počítali pod dohľadom svojich triednych učiteliek v triedach a tu sú mená najúspešnejších z nich:

 

3. ročník:  Nagy Alexander, Pašková Katka, Graffingerová Amália, Halmešová Katka 

4. ročník:  M. Bičár, T. Kodaj, R. Záň

 

Žiaci druhého stupňa súťažili v jednej skupine v počte 46 . Najlepší a najrýchlejší počtári: 

5. ročník: Halmeš 

6. ročník: Balčáková Yvetta, Farnbauerová Jana, Belišová Veronika 

8. ročník: Reimann Braňo

 

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

 

          Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa na našej škole konalo v stredu 7. decembra 2016 v kategórii 1.A. Na 1. mieste sa umiestnil Michal Varšányi zo 7.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila Lujza Semeráková zo 7.B triedy a na 
3. mieste sa umiestnila žiačka Simona Balažovičová, tiež zo 7.B triedy.
          Všetkým umiestneným gratulujeme a prajeme veľa úspechov do budúcnosti.

 

 

iBobor

01 iB16-17 02 iB16-17

          Tak ako aj po minulé roky, aj tento školský rok sa uskutočnila informatická súťaž iBobor. Prebiehala v dňoch 9. - 11. novembra 2016. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Zúčastnilo sa jej 62 981 súťažiacich z 921 škôl.

 

Našu školu reprezentovalo:

21 Bobríkov – žiaci 3. a 4. ročníka, 9 z nich boli úspešní riešitelia

52 Benjamínov – žiaci 5., 6. a 7. ročníka, 12 z nich boli úspešní riešitelia

22 Kadetov  – žiaci 8. a 9. ročníka, 14 z nich boli úspešní riešitelia

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme!!!

 

Zoznam úspešných riešiteľov:

Bobrík

Peter Buday, 4. C

Mauricio Eliáš, 4. A

Pavol Boleček, 4. C

Tatiana Derňárová, 4. C

Simona Kochanská, 4. B

Samuel Kramár, 4. A

Laura Halásová, 4. B

Lukáš Hluchý, 4. B

Dávid Palkech, 4. A

 

Benjamín

Jana Farnbauerová, 6. B

Samuel Chreno, 5. B

Laura Stanislavská, 6. B

Yvetta Balčáková, 6. A

Veronika Belišová, 6. A

Katarína Černá, 7. A

Veronika Bobáková, 7. A

Dominika Vargová, 7. B

Simona Simanová, 6. A

Michal Varšanyi, 7. A

Vanessa Blahutová, 6. B

Laura Mullerová, 7. B

 

Kadet

Dorota Kevická, 9. A

Sára Athina Kližanová, 8. B

Ondrej Korbaš, 9. B

Branislav Reimann, 8. B

Patrícia Balážovičová, 9. B

Patrik Lehocký, 9. A

Lucia Meká, 9. A

Viktória Gromová, 9. B

Roman Oparty, 9. A

Matúš Vachula, 8. A

Tomáš Varga, 8. B

Lukáš Vilém, 8. B

Lukáš Janotka, 8. B

Lukáš Kepaza, 9. A 

 

 

Vedomostné súťaže v školskom roku 2015/2016

 

Súťaž v nemeckom jazyku - stretnutie s Goethem

Diplom Goethe

          Súťaž v nemeckom jazyku "Begnung mit Goethe" sa konala v utorok 24. mája 2016 na ZŠ Dudova. Náš žiak zo 6.A triedy Michal Varšányi sa umiestnil v prednese poézie v nemeckom jazyku na krásnom 3. mieste v okresnom kole.

          Gratulujeme!