Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Vedomostné súťaže v školskom roku 2017/2018

 

Obvodné kolo Matematickej olympiády

 

 

          V utorok 17. apríla 2018 sa konala druhá časť Matematickej olympiády, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. až 8. ročníka. Úspešnými riešiteľkami sa stali dievčatá Emília Bolerácová zo 6.B, Yvetta Balčáková zo 7.A a Jana Farnbauerová zo 7.B. Česť chlapcov „zachránil“ úspešný riešiteľ Tomáš Kodaj z 5.B. Spolu s piatakmi ešte v prvej časti MO, ktorá sa konala v januári, riešili úlohy aj deviataci. Žiaľ, v tejto kategórii sme nemali zastúpenie.

          Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a zúčastneným prajeme viac úspechu na budúci školský rok.

 

BALTIE 2018

01 Bok18 02 Bok18 03 Bok18 04 Bok18

          V piatok 6. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo programátorskej súťaže BALTIE 2018, ktorej predchádzalo 4. apríla 2018 školské kolo. Našu školu reprezentovali Dominika Vargová (8.B), Simona Balážovičová (8.B), Scarlet Palátová (8.B), Adam Kalmár (9.A), Matúš Jančo  (9.A) a Matúš Vachula (9.A). Súťažiaci mali vyriešiť 8 programátorských úloh. Adam Kalmár obsadil 3. miesto a Matúš Jančo sa umiestnil tesne za Adamom na 4.mieste.

          Blahoželáme.

 01 Bkk18  02 Bkk18 03 Bkk18 

          V piatok 27. apríla 2018 súťaž BALTIE 2018 pokračovala ďalšou etapou a to krajským kolom. Tentokrát boli úlohy naozaj zaujímavé a bolo treba sa s nimi poriadne popasovať. Náš programátor Adam Kalmár sa umiestnil sa peknom 5. mieste.

          Gratulujeme.

 

 

Matematický klokan

01 Mk18 02 Mk18 03 Mk18

          V pondelok 19 .marca 2018 sa uskutočnil ďalší ročník najväčšej žiackej súťaže na svete "Matematický klokan". Pre nás je súťaž už neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania. Úlohy podporujú logické myslenie žiakov. V našej škole súťažilo z 1. stupňa 47 žiakov. Každý rok sa tešíme na zaujímavé klokankovské testy a odmeny.

          Výsledky súťaže budú zverejnené 9. apríla 2018 na webovej stránke www.matematickyklokan.sk.

 

Kvíz finančnej gramotnosti

01 Kfg 02 Kfg 03 Kfg 04 Kfg

          Vo štvrtok 15. marca 2018 sa naši siedmaci zapojili do pilotného ročníka kvízu finančnej gramotnosti EMQ 13. -15. žiakov v rámci medzinárodného týždňa financií European Money Week. Na Slovensku ho organizovala Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

          Forma bola veľmi netradičná a zaujímavá, lebo kvíz bol v živom prenose na YouTube a trieda hrala naživo priamo proti ostatným triedam celého Slovenska. Do kvízu sa zapojilo 108 tried, predovšetkým z 8. a 9. ročníkov. Naši siedmaci sa v silnej konkurencii starších žiakov vôbec nestratili a neskončili na chvoste, ale obsadili 43. miesto.

          Srdečne im blahoželáme!

 

Matematická Pytagoriáda - okresné kolo

01 Mp18 02 Mp18 03 Mp18

          V dňoch 13. a 14. marca 2018 sa na našej škole konal 39.ročník okresného kola v riešení Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho neuveriteľných 252 žiakov z 19 petržalských škôl. Medzi nimi, samozrejme, aj reprezentati našej školy. Žiaľ, neobsadili sme stupne víťazov, ale ani v hanbe sme neostali.
          Úspešnými riešiteľmi sú:
P3 Natália Černohousová
P4 Amália Gräffingerová a Ján Kolesár
P5 Tomáš Kodaj a Marek Bičár
          Gratulujeme.
Atmosféra bola ako zvyčajne príjemná, k čomu prispeli veselá nálada organizátoriek, chlebíčky a dobré výsledky žiakov.

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 

01 Hksk18 02 Hksk18 03 Hksk18 04 Hksk18 05 Hksk18 06 Hksk18 07 Hksk18
08 Hksk18

          Vo štvrtok 1. marca 2018 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 5. – 9. ročníka. 2. a 3. kategóriu (5. – 6. ročník/2. ktg.; 7. – 9. ročník/3. ktg.) reprezentovali víťazi triednych kôl.
Umiestnenia:
2. kategória: poézia:     2. miesto - David Škorpil, V.A
                     próza:      1. miesto - Emília Lea Bolerácová, VI.B
                                    2. miesto - David Palkech, V.A
                                    3. miesto - Eliška Toráčová, V.B
3. kategória: poézia:     2. miesto - Daniel Kucharík, VIII.B
                     próza:      1. miesto - Daniel Hudák, VIII.A
                                    2. miesto - Rajmund Čurda, VIII.B
Víťazi školského kola postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 20. marca 2018.

 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

01 Okdo0218 02 Okdo0218 03 Okdo0218 04 Okdo0218
 07 Okdo0218 05 Okdo0218 06 Okdo0218 08 Okdo0218

          Vo štvrtok 15. februára 2018 bola naša škola organizátorom okresného kola X. ročníka Dejepisnej olympiády.
          V štyroch kategóriách súťažilo 53 žiakov z 12 prihlásených škôl okresu Bratislava V.: ZŠ Turnianska 10, ZŠ Tupolevova 20, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Lachova 1, ZŠ Nobelovo námestie 6, ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Budatínska 61, ZŠ s MŠ Rusovce, Spojená škola Svätej Rodiny Gercenova 2, Gymnázium Pankúchova 6.
          Našu školu reprezentovali: Niccolo Richter (9.A) – kategória C, Veronika Belišová a Miroslava Koláriková (7.A) – kategória E, Emília Lea Bolerácová a Anna Mária Kuchríková (6.B) - kategória E. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii – Niccolo Richter obsadil 1. miesto, Veronika Belišová 1. miesto, Miroslava Koláriková 3. miesto, Anna Mária Kucharíková 1. miesto a Emília Lea Bolerácová 5. miesto.

          K prekvapivému úspechu im blahoželáme a Niccolovi a Veronike držíme prsty v krajskom kole.

 

Chemická olypmiáda - školské kolo

 

          V piatok 9. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Zo súťažiacich sa traja stali úspešnými riešiteľmi a postupujú do obvodného kola. Sú to Lukáš Vilém, Maroš Churý a Branislav Reimann, všetci z 9.B.

          Držíme im palce!

          V okresnom kole v silnej konkurencii žiaľ žiaden z našich súťažiacich nebol úspešný.

 

Šaliansky Maťko

01 Šm0118 02 Šm0118 03 Šm0118 04 Šm0118

          V piatok 26. januára 2018 sa v ZŠ s MŠ Vývojová v Rusovciach konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazi svojich kategórií zo školského kola – David Palkech z 5.A a Emília Lea Bolerácová zo 6.B. V silnej konkurencii presvedčivých recitátorov v 2. kategórii (4.-5.ročník), David Palkech obsadil pekné 3. miesto.

 

Všetkovedko

01 V17 02 V17 03 V17 04 V17

          Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. - 5. ročníka ZŠ. Žiaci získajú v súťaži novú skúsenosť pre ďalšie štúdium a radosť z úspechu. Vo štvrtok 30. novembra 2017 v našej škole zabojovalo o titul Všetkovedko 22 žiakov.

          Najúspešnejší žiaci získajú titul a diplom Všetkovedko. Odo dňa 23. decembra 2017 sú zverejnené čiastočné výsledky žiakov na stránke www.vsetkovedko.sk.

          Výsledky našich žiakov v celoslovenskej súťaži VŠETKOVEDKO:
Titul VŠETKOVEDKO v školskom roku 2017/2018 získali nasledovní žiaci:
  
Maximilián Both       3.B
Dávid Gendeš           3.B
Nina Čambalová        3.B
Martin Višinský        3.B
Natália Kossudová    3.C
Tomáš Ollé               4.C
Katarína Pašková      4.C
Tomáš Kodaj            5.B
 
Titul VŠETKOVEDKO školy získala Amália Griffingerová zo 4.B triedy.
Žiaci dostali diplomy a darčeky. Všetkým žiakom ďakujeme za veľkú snahu a šikovnosť a blahoželáme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo

01 Onejsk 02 Onejsk

          V utorok 21. novembra 2017 sme uskutočnili školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B. Súťažili viacerí žiaci. Žiaci 8.A sa popasovali o body a umiestnili sa nasledovne:
1.  miesto - Michal Varšányi (8.A, 22 bodov z 50),

2. miesto - Veronika Bobáková (8.A, 20/50)

3. miesto - Stanislav Jelínek (8.A, 19/50).

          Ako môžete vidieť výsledky boli tesné. Avšak ani jeden účastník nepostupuje do vyššieho kola, nakoľko nezískal dostatočný počet bodov. Ďakujeme všetkým účastníkom za odvahu.

 

Náboj Junior 

01 Mn17 02 Mn17 03 Mn17

          Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre 4-členné tímy žiakov základných škôl a osemročné gymnáziá. Prebieha súčasne na mnohých miestach po celom Slovensku, Česku aj Poľsku. Počas 120 minút sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Tie vyžadujú čo najviac invencie a dôvtipu.
          V Bratislave, dňa 24.11.2017 súťažilo 40 tímov, hlavne zo škôl pre nadaných žiakov a gymnázií. Naši 4 súťažiaci: Branislav Reimann a Tomáš Varga z 9.B, Jakub Valentík a Michal Varšányi z 8.A nesklamali. Obsadili 18.miesto. V takej konkurencii to naozaj je pekné umiestnenie a my im gratulujeme.

 

iBobor 

01 iB17 02 iB17 03 iB17 04 iB17 05 iB17 06 iB17

          Aj tento školský rok, tak ako po minulé roky, sa uskutočnila informatická súťaž iBobor. Prebiehala v dňoch 6. - 10. novembra 2017. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

          Zúčastnilo sa jej 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Našu školu reprezentovalo: 22 Drobcov - žiaci 2. a 3. ročníka, 48 Bobríkov - žiaci 4. a 5. ročníka, 38 Benjamínov - žiaci 6. a 7. ročníka a 19 Kadetov - žiaci 8. a 9. ročníka.

          Výsledky našich úspešných riešiteľov nájdete tu.

 

Jesenný matboj

01 Jm17

          Matboj je matematická súťaž, ktorá sa koná na jeseň, preto ten prívlastok. Tento rok sa konala v piatok 10. novembra 2017. Súťaží sa v 4-členných družstvách po ročníkoch, od piateho po deviaty ročník. Ide tu nielen o logiku, ale aj taktiku hry, ktorá sa z roka na rok mení.

          Tento rok sme zapojili do súťaže dve družstvá - šiestakov a ôsmakov. Lepšie na tom boli mladší, ktorí obsadili stred výsledkovej listiny. Z 21 družstiev obsadili 11.miesto. Treba podotknúť, že súťaž je pre školy z bratislavského kraja a pravidelne sme z petržalských škôl najlepší. Žiaci ôsmeho ročníka dopadli slabšie. V konkurencii 26 družstiev skončili 21.

          Napriek tomu ďakujeme za reprezentáciu žiakom: Adamovi Mittheissovi a Jonášovi Dubinovi zo 6.A, Emílii Bolerácovej a Jakubovi Chrenovi zo 6.B, Jakubovi Valentíkovi z 8.A a Danielovi Juhásovi, Dominike Vargovej a Laure Mullerovej z 8.B.

 

Keď vieš, odpovieš...

 

          Súťaž, ktorá zistí a overí čitateľské zručnosti žiakov 3. ročníka, začne v októbri a skončí v máji.

          Počas tohto obdobia, každý mesiac, dostanú žiaci zapojenej triedy neznámy text s úlohami. Žiaci musia bez pomoci učiteľa (ten má len dozor pri tejto aktivite) prečítať text a samostatne vypracovať úlohy k textu v časovom limite 45 minút = 1 vyučovacia hodina. Učiteľ vypracované hárky s úlohami zozbiera a odovzdá. Trieda dostane každý mesiac tabuľku s vyhodnotením a počtom získaných bodov za každého žiaka. Body sa sčítavajú. Na konci roka sa sčítaním bodov určí víťaz „Bystrá hlavička“.

          Súťažia medzi sebou žiaci jednotlivých tried. Víťaz sa určí aj za každú  triedu zvlášť.

 

 

Vedomostné súťaže v školskom roku 2016/2017

 

Stretnutie s Goethem

01 Ssg17 02 Ssg17

          Súťaž v nemeckom jazyku "Begnung mit Goethe" nsa tento rok konala a ZŠ Dudova. Súťažilo sa v poézii, próze a dramatizácii. Z našej školy sa zúčastnil zo 7.A, Michal Varšányi v poézii a získal 3. miesto.

          Srdečne mu gratulujeme k úspechu.

 

 

BALTIE 2017 - krajské kolo a medzinárodné kolo

01 Bkk17 02 Bkk17 03 Bkk17 04 Bkk17

          V utorok 16. mája 2017 sa konalo pokračovanie vedomostnej súťaže BALTIE 2017 v krajskom kole. Úlohy pre súťažiacich boli tentokrát dosť náročné a niekedy stačila malá chybička v programovaní a už bola úloha vyhodnotená ako nesprávna. Našim žiakom sa však darilo, všetci boli v krajskom kole úspešní, no najúspešnejší Matúš Jančo postúpil do medzinárodného kola, ktoré sa uskutočnilo 10. júna 2017 v spojenej škole svätej rodiny na Gercenovej ulici v Petržalke.

          Na medzinárodnom kole si náš riešiteľ Matúš Jančo vybojoval miesto úspešného riešiteľa vo veľmi silnej konkurencii.

Gratulujeme!

 

 

Malá olympiáda z anglického jazyka

01 Mozanj

          Vo štvrtok 11. mája 2017 sa na ZŠ Lachova uskutočnila Malá Olympiáda z anglického jazyka pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov petržalských základných škôl. Žiaci súťažili v zložení jedna dvojica za každú školu. Ich úlohou bolo uplatniť nadobudnuté vedomosti v úlohách, ktoré boli zamerané na všetky jazykové zručnosti: hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie s porozumením. 
          Naši žiaci Kodaj zo 4.B a Šuplata zo 4.C, ktorých pripravovali p. učiteľky Lukáčová a Gambaľová, boli veľmi úspešní. Skončili na výbornom 2. mieste. Gratulujume!

 

 

BALTIE 2017 - školské kolo

01 B17ss 02 B17ss

          V utorok 02. mája 2017 sa na našej škole konalo školské kolo informatickej súťaže v programovaní BALTIE 2017.  Naši piati súťažiaci mali tentokrát len šesť úloh, z ktorých posledné dve boli naozaj dosť náročné. Napriek tomu boli všetci naši súťažiaci veľmi šikovní a všetci postúpili do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v priebehu budúceho týždňa.

          Držíme im všetkým palce!

 

 

 

Matematická olympiáda

  

          Okresné kolo matematickej olympiády sa tento školský rok konalo v apríli 2017. Našu školu reprezentovala žiačka z 9.B triedy, Patrícia Balažovičová, ktorá sa v okresnom kole umiestnila na peknom 4. mieste. Je trošku smutné, že sa MO v kategórii deviatakov zúčastnilo len 14 súťažiacich a to zo všetkých petržalských škôl.

          Stopercentne sme zabodovali v kategórii šiestakov, v našom prípade šiestačiek. Všetky tri sa stali úspešnými riešiteľkami MO. Najvyššie dosiahla Veronika Belišová zo 6.B, ktorá obsadila 2. miesto. V tesnom závese na 3. mieste skončila Jana Farnbauerová zo 6.A a našu skvelú trojicu doplnila na 8. mieste Yvetta Balčáková zo 6.A.

          Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

Biologická olympiáda - kat. E

 01 Bioo17

          V stredu 29. marca 2017 sa konalo obvodné kolo Biologickej súťaže - kategórie E. Aj tento školský rok reprezentoval našu školu žiak 8.A triedy Martin Nicolas Gumbír, ktorý sa v odbore zoológia umiestnil na krásnom 1. mieste.

Gratulujeme!

 

 

Chemická olympiáda 

01 Cho17 02 Cho17

          Vo štvrtok 23. marca 2017 sa žiačky Patrícia Balážovičová a Viktória Gromová (obe 9.B trieda) zúčastnili obvodného kola chemickej olympiády. Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami, k čomu im blahoželáme.