Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Vedomostné súťaže v školskom roku 2017/2018

 

Literárna a výtvarná súťaž Bratislava dnes a pred 100 rokmi

01 Bdapsr 02 Bdapsr 03 Bdapsr 04 Bdapsr

          Mimoriadnu cenu Mestskej knižnice v Bratislave sme získali my, žiačky 3.A v súťaži "Bratislava dnes a pred 100 rokmi". Výtvarne sme spracovali známu bratislavskú kaviareň Štefánka. Pripojili sme aj krátky opis jej histórie a významu pre vtedajšiu prešporskú inteligenciu. Práce bolo potrebné odovzdať do 30. apríla a potom sme s napätím očakávali výsledky vyhodnotenia súťaže.
          Z ceny, ktorú sme dostali 6. júna 2018 sme mali obrovskú radosť.

 

Matematická súťaž Maksík

01 Max 02 Max 03 Max

           Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku zapojilo 28 žiakov z 1. stupňa. Žiaci počas celého školského roka riešili zaujímavé súťažné úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Súťaž bola pre nás inšpiráciou. Počítanie a riešenie matematických úloh môže byť aj zábavné.

          Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci:

Georgína Mészaros, 2.C

Michaela Dugasová, 2.C

Filip Hluchý, 3.A

Emka Minarovičová, 3.B

Jakub Ďurech, 3.C

          Všetkým súťažiacim gratulujeme a tešíme sa na matematické súťaže v novom školskom roku 2018/2019.

 

Výtvarná biblická olympiáda

01 Vbo 02 Vbo 03 Vbo 04 Vbo 05 Vbo

          V školskom roku 2017/2018 sme sa po prvýkrát zúčastnili výtvarnej biblickej olympiády. Z našich zúčastnených detí boli štyri úspešné. Andrea Vašková zo 7.B triedy získala krásne 2. miesto. Pochvaly získali Nicol Steigerová zo 7.A, Emily Bolerácová zo 6.B a Sara Youssef zo 4.B triedy.
          Gratulujeme.

 

Vesmír očami detí

01 Vod 02 Vod 03 Vod

          Aj tento rok sa naša škola zapojila do tejto celoslovenskej výtvarnej súťaže. Dvaja žiaci z našej školy postúpili aj do celoslovenského kola. Bola to Ester Kováčová z 5.A s prácou "Vesmírny volejbal" pod vedením pani učiteľky Bulafčíkovej a Simon Trangel z 2.B s prácou "Vesmír očami detí" pod vedením pani učiteľky Ďurikovičovej. A práve Simonkova práca sa porote veľmi zapáčila a stal sa jedným z víťazov celoslovenského kola.

          Srdečne mu blahoželáme!

 

Osmijankova literárna záhrada

01 Olz 02 Olz 03 Olz 04 Olz
05 Olz 06 Olz 07 Olz 08 Olz

          Naša škola sa aj tento rok zapojila do celoslovenského projektu na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorá sa volá 14. Osmijankova literárna záhrada. Žiaci z 3.C, 4.A a 4.B nielenže čítali Osmijankom určené knihy, ale vypracovávali súťažné úlohy. Maľovali, písali básne, navštívili v MK Prokofievova Osmijankovu literárnu záhradu, tvorili slohy o svojom vysnívanom povolaní... Bolo toho neúrekom.

          Žiaci 4.B sa toho chopili s radosťou. Ušili si Osmijanka a jeho verného kamaráta Osmidunča. Tí ich sprevádzali počas celého projektu. Hrali s nimi divadlo "O načisto hlúpej krajine", vyrobili loď Somaricu, ktorá sa nachádzala v meste Somárovce, ušili si aj rybky. Navštívili spolu knižnicu a cez hodiny odpočívali pod čitateľským stromom Rozprávkovníkom, ktorý má na konároch kartičky s množstvom prečítaných kníh. Robili si spoločné raňajky, desiatu, učili sa so svojimi obľúbenými hračkami, o ktorých aj písali. Pri čítaní knihy Sofia a tekvička, mali žiaci v triede tekvičku Janku, ktorá poobede chodila na návštevy k deťom a zažila tak pekné príbehy. Tie spolu s fotografiami tvorili základ ich knihy: Dobrodružstvá tekvičky Janky. Janka nakoniec skončila na kompostovisku u pani učiteľky a semiačka z nej nám už rastú v kvetináči a poputujú do záhrady. To je len zopár aktivít, ktoré deti robili. Všetky zdokumentovali do denníčka.

          V sobotu 26. mája 2018 sa na Hviezdoslavovom námestí konali Knižné hody. A práve tam bola 4.B vyhlásená za víťazov 14. Osmijankovej literárnej záhrady. Dievčatá víťazných básní predniesli svoje diela priamo na pódiu a zaspievali si aj pieseň Škovránok. Za odmenu trieda vyhrala celodenný výlet podľa vlastného výberu.

          Na záver odkaz pre všetkých: ČÍTAJTE S OSMIJANKOM, JE TO VEĽKÁ ZÁBAVA!

 

Malá Olympiáda z anglického jazyka

 

          Malá Olympiáda v ANJ sa konala vo štvrtok 10. mája 2018 na ZŠ Lachova. Naše žiačky Amália Graffingerová zo 4.B a Katarína Halmešová zo 4.A sa na prvých troch miestach neumiestnili.

 

Obvodné kolo Matematickej olympiády

 

 

          V utorok 17. apríla 2018 sa konala druhá časť Matematickej olympiády, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. až 8. ročníka. Úspešnými riešiteľkami sa stali dievčatá Emília Bolerácová zo 6.B, Yvetta Balčáková zo 7.A a Jana Farnbauerová zo 7.B. Česť chlapcov „zachránil“ úspešný riešiteľ Tomáš Kodaj z 5.B. Spolu s piatakmi ešte v prvej časti MO, ktorá sa konala v januári, riešili úlohy aj deviataci. Žiaľ, v tejto kategórii sme nemali zastúpenie.

          Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a zúčastneným prajeme viac úspechu na budúci školský rok.

 

BALTIE 2018

01 Bok18 02 Bok18 03 Bok18 04 Bok18

          V piatok 6. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo programátorskej súťaže BALTIE 2018, ktorej predchádzalo 4. apríla 2018 školské kolo. Našu školu reprezentovali Dominika Vargová (8.B), Simona Balážovičová (8.B), Scarlet Palátová (8.B), Adam Kalmár (9.A), Matúš Jančo  (9.A) a Matúš Vachula (9.A). Súťažiaci mali vyriešiť 8 programátorských úloh. Adam Kalmár obsadil 3. miesto a Matúš Jančo sa umiestnil tesne za Adamom na 4.mieste.

          Blahoželáme.

 01 Bkk18  02 Bkk18 03 Bkk18 

          V piatok 27. apríla 2018 súťaž BALTIE 2018 pokračovala ďalšou etapou a to krajským kolom. Tentokrát boli úlohy naozaj zaujímavé a bolo treba sa s nimi poriadne popasovať. Náš programátor Adam Kalmár sa umiestnil sa peknom 5. mieste.

          Gratulujeme.

 

 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

 

          V utorok 20. marca 2018 pokračovala súťaž Hviezdoslavov Kubín okresným kolom, ktoré sa konalo na ZŠ Gessayova. Žiak 8.A triedy Daniel Hudák získal 1. miesto v recitácii prózy III. kategória. Postúpil do KK HK, ktoré sa uskutočnilo v DK Ružinov, kde svoje prvenstvo obhájil a ako víťaz postúpil do celoslovenského postupového kola, v ktorom bude prezentovať svoje recitačné schopnosti na celoštátnej prehliadke recitujúcich v Dolnom Kubíne. Žiak sa pripravoval na recitačné
súťaže pod vedením p. uč. Mgr. Dagmar Sýkorovej.

          V tomto školskom roku bol za úspešnú reprezentáciu školy a dosiahnuté výsledky v recitačných súťažiach navrhnutý na ocenenie Junior - Petržalka.

 

Matematický klokan

01 Mk18 02 Mk18 03 Mk18

          V pondelok 19. marca 2018 sa uskutočnil ďalší ročník najväčšej žiackej súťaže na svete "Matematický klokan". Pre nás je súťaž už neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania. Úlohy podporujú logické myslenie žiakov. V našej škole súťažilo z 1. stupňa 47 žiakov. Každý rok sa tešíme na zaujímavé klokankovské testy a odmeny.

          Najúspešnejšími riešiteľmi našej školy boli:

Michal Mačuga, 1.B

Hanka Gräffingerová, 2.A

Magdaléna Berkešová, 2.A

Terézia Hrnčiarová, 3.C

Nina Benkovičová, 3.C

Amália Gräffingerová, 4.B

Kristína Dvorská, 4.B

Patrik Piterka, 4.B

          Titul školského šampióna dostala Veronika Štefeková, žiačka z 2. A triedy, ktorá zo všetkých žiakov našej školy dosiahla najvyšší percentil. Celkovo sa 2. kategórie "Klokanko" 2 zúčastnilo 11 566 žiakov.

          Všetkým súťažiacim ďakujeme za prejavený záujem o súťaž a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 

Kvíz finančnej gramotnosti

01 Kfg 02 Kfg 03 Kfg 04 Kfg

          Vo štvrtok 15. marca 2018 sa naši siedmaci zapojili do pilotného ročníka kvízu finančnej gramotnosti EMQ 13. -15. žiakov v rámci medzinárodného týždňa financií European Money Week. Na Slovensku ho organizovala Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

          Forma bola veľmi netradičná a zaujímavá, lebo kvíz bol v živom prenose na YouTube a trieda hrala naživo priamo proti ostatným triedam celého Slovenska. Do kvízu sa zapojilo 108 tried, predovšetkým z 8. a 9. ročníkov. Naši siedmaci sa v silnej konkurencii starších žiakov vôbec nestratili a neskončili na chvoste, ale obsadili 43. miesto.

          Srdečne im blahoželáme!

 

Matematická Pytagoriáda - okresné kolo

01 Mp18 02 Mp18 03 Mp18

          V dňoch 13. a 14. marca 2018 sa na našej škole konal 39.ročník okresného kola v riešení Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho neuveriteľných 252 žiakov z 19 petržalských škôl. Medzi nimi, samozrejme, aj reprezentati našej školy. Žiaľ, neobsadili sme stupne víťazov, ale ani v hanbe sme neostali.
          Úspešnými riešiteľmi sú:
P3 Natália Černohousová
P4 Amália Gräffingerová a Ján Kolesár
P5 Tomáš Kodaj a Marek Bičár
          Gratulujeme.
Atmosféra bola ako zvyčajne príjemná, k čomu prispeli veselá nálada organizátoriek, chlebíčky a dobré výsledky žiakov.

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2. stupeň 

01 Hksk18 02 Hksk18 03 Hksk18 04 Hksk18 05 Hksk18 06 Hksk18 07 Hksk18
08 Hksk18

          Vo štvrtok 1. marca 2018 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 5. – 9. ročníka. 2. a 3. kategóriu (5. – 6. ročník/2. ktg.; 7. – 9. ročník/3. ktg.) reprezentovali víťazi triednych kôl.
Umiestnenia:
2. kategória: poézia:     2. miesto - David Škorpil, V.A
                     próza:      1. miesto - Emília Lea Bolerácová, VI.B
                                    2. miesto - David Palkech, V.A
                                    3. miesto - Eliška Toráčová, V.B
3. kategória: poézia:     2. miesto - Daniel Kucharík, VIII.B
                     próza:      1. miesto - Daniel Hudák, VIII.A
                                    2. miesto - Rajmund Čurda, VIII.B
Víťazi školského kola postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 20. marca 2018.

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1. stupeň

01 Hksk118

          V stredu 28. februára 2018 sa na našej skole opäť konala súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín. V tento deň súťažili žiaci I. stupňa. Veľmi nás tešila účasť všetkých, ktorí predviedli výborné výkony.

 

Umiestnenie v kategórii POÉZIA:

1. miesto - Dominika Kulíšková 4.A

2. miesto - Sofia Bolerácová 2.B

3. miesto - Sára Youseff 4.B

 

Umiestnenie v kategórii PRÓZA:

1. miesto - Maroš Všetečka 4.B

2. miesto - Lucia Galová 4.B

3. miesto - Laura Melichárová 2.B

 

          Víťazom gratulujeme a držíme im palce na okresnom kole.

 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

01 Okdo0218 02 Okdo0218 03 Okdo0218 04 Okdo0218
 07 Okdo0218 05 Okdo0218 06 Okdo0218 08 Okdo0218

          Vo štvrtok 15. februára 2018 bola naša škola organizátorom okresného kola X. ročníka Dejepisnej olympiády.
          V štyroch kategóriách súťažilo 53 žiakov z 12 prihlásených škôl okresu Bratislava V.: ZŠ Turnianska 10, ZŠ Tupolevova 20, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Lachova 1, ZŠ Nobelovo námestie 6, ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Budatínska 61, ZŠ s MŠ Rusovce, Spojená škola Svätej Rodiny Gercenova 2, Gymnázium Pankúchova 6.
          Našu školu reprezentovali: Niccolo Richter (9.A) – kategória C, Veronika Belišová a Miroslava Koláriková (7.A) – kategória E, Emília Lea Bolerácová a Anna Mária Kuchríková (6.B) - kategória E. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii – Niccolo Richter obsadil 1. miesto, Veronika Belišová 1. miesto, Miroslava Koláriková 3. miesto, Anna Mária Kucharíková 1. miesto a Emília Lea Bolerácová 5. miesto.

          K prekvapivému úspechu im blahoželáme a Niccolovi a Veronike držíme prsty v krajskom kole.

 

Chemická olypmiáda - školské kolo

 

          V piatok 9. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Zo súťažiacich sa traja stali úspešnými riešiteľmi a postupujú do obvodného kola. Sú to Lukáš Vilém, Maroš Churý a Branislav Reimann, všetci z 9.B.

          Držíme im palce!

          V okresnom kole v silnej konkurencii žiaľ žiaden z našich súťažiacich nebol úspešný.

 

Šaliansky Maťko

01 Šm0118 02 Šm0118 03 Šm0118 04 Šm0118

          V piatok 26. januára 2018 sa v ZŠ s MŠ Vývojová v Rusovciach konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazi svojich kategórií zo školského kola – David Palkech z 5.A a Emília Lea Bolerácová zo 6.B. V silnej konkurencii presvedčivých recitátorov v 2. kategórii (4.-5.ročník), David Palkech obsadil pekné 3. miesto.

 

Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

 

          Okresné kolo OANJ sa uskutočnilo v nedeľu 14. januára 2018 na ZŠ Lachova. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu sa umiestnili nasledovne:

V kategórii 1A sa David Palkech umiestnil na 5. mieste s počtom bodov 51,7/70 a stal sa úspešným riešiteľom.

V kategórii 1B získal Adam Žovtík 11. miesto.

 

Všetkovedko

01 V17 02 V17 03 V17 04 V17

          Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. - 5. ročníka ZŠ. Žiaci získajú v súťaži novú skúsenosť pre ďalšie štúdium a radosť z úspechu. Vo štvrtok 30. novembra 2017 v našej škole zabojovalo o titul Všetkovedko 22 žiakov.

          Najúspešnejší žiaci získajú titul a diplom Všetkovedko. Odo dňa 23. decembra 2017 sú zverejnené čiastočné výsledky žiakov na stránke www.vsetkovedko.sk.

          Výsledky našich žiakov v celoslovenskej súťaži VŠETKOVEDKO:
Titul VŠETKOVEDKO v školskom roku 2017/2018 získali nasledovní žiaci:
  
Maximilián Both       3.B
Dávid Gendeš           3.B
Nina Čambalová        3.B
Martin Višinský        3.B
Natália Kossudová    3.C
Tomáš Ollé               4.C
Katarína Pašková      4.C
Tomáš Kodaj            5.B
 
Titul VŠETKOVEDKO školy získala Amália Griffingerová zo 4.B triedy.
Žiaci dostali diplomy a darčeky. Všetkým žiakom ďakujeme za veľkú snahu a šikovnosť a blahoželáme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

Olympiáda z anglického jazyka

 

          V utorok 21. novembra 2017 sa konalo školské kolo OANJ. V kategórii 1A mladší žiaci súťažilo 7 žiakov, v kategórii 1B starší žiaci 6 žiakov a v kategórii 1C 1 žiak. K vyhodnoteniu žiakov uvádzame len tých, ktorí v písomnej časti dosiahli viac ako 20 bodov.
V kategórii 1A získal 1. miesto David Palkech z 5.A, počet bodov 48/70
V kategórii 1B:
1. miesto: Adam Žovtík z 8.A, počet bodov 60/70
2. miesto: Tomáš Varga z 9.B, počet bodov 48/70
3. miesto: Daniel Hudák z 8.A, počet bodov 46,5/70
 
          V okresnom kole olympiády v ANJ nás budú reprezentovať žiaci, ktorí získali prvé miesta.

 

Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo

01 Onejsk 02 Onejsk

          V utorok 21. novembra 2017 sme uskutočnili školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B. Súťažili viacerí žiaci. Žiaci 8.A sa popasovali o body a umiestnili sa nasledovne:
1.  miesto - Michal Varšányi (8.A, 22 bodov z 50),

2. miesto - Veronika Bobáková (8.A, 20/50)

3. miesto - Stanislav Jelínek (8.A, 19/50).

          Ako môžete vidieť výsledky boli tesné. Avšak ani jeden účastník nepostupuje do vyššieho kola, nakoľko nezískal dostatočný počet bodov. Ďakujeme všetkým účastníkom za odvahu.

 

Náboj Junior 

01 Mn17 02 Mn17 03 Mn17

          Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre 4-členné tímy žiakov základných škôl a osemročné gymnáziá. Prebieha súčasne na mnohých miestach po celom Slovensku, Česku aj Poľsku. Počas 120 minút sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Tie vyžadujú čo najviac invencie a dôvtipu.
          V Bratislave, dňa 24.11.2017 súťažilo 40 tímov, hlavne zo škôl pre nadaných žiakov a gymnázií. Naši 4 súťažiaci: Branislav Reimann a Tomáš Varga z 9.B, Jakub Valentík a Michal Varšányi z 8.A nesklamali. Obsadili 18.miesto. V takej konkurencii to naozaj je pekné umiestnenie a my im gratulujeme.

 

iBobor 

01 iB17 02 iB17 03 iB17 04 iB17 05 iB17 06 iB17

          Aj tento školský rok, tak ako po minulé roky, sa uskutočnila informatická súťaž iBobor. Prebiehala v dňoch 6. - 10. novembra 2017. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

          Zúčastnilo sa jej 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Našu školu reprezentovalo: 22 Drobcov - žiaci 2. a 3. ročníka, 48 Bobríkov - žiaci 4. a 5. ročníka, 38 Benjamínov - žiaci 6. a 7. ročníka a 19 Kadetov - žiaci 8. a 9. ročníka.

          Výsledky našich úspešných riešiteľov nájdete tu.

 

Jesenný matboj

01 Jm17

          Matboj je matematická súťaž, ktorá sa koná na jeseň, preto ten prívlastok. Tento rok sa konala v piatok 10. novembra 2017. Súťaží sa v 4-členných družstvách po ročníkoch, od piateho po deviaty ročník. Ide tu nielen o logiku, ale aj taktiku hry, ktorá sa z roka na rok mení.

          Tento rok sme zapojili do súťaže dve družstvá - šiestakov a ôsmakov. Lepšie na tom boli mladší, ktorí obsadili stred výsledkovej listiny. Z 21 družstiev obsadili 11.miesto. Treba podotknúť, že súťaž je pre školy z bratislavského kraja a pravidelne sme z petržalských škôl najlepší. Žiaci ôsmeho ročníka dopadli slabšie. V konkurencii 26 družstiev skončili 21.

          Napriek tomu ďakujeme za reprezentáciu žiakom: Adamovi Mittheissovi a Jonášovi Dubinovi zo 6.A, Emílii Bolerácovej a Jakubovi Chrenovi zo 6.B, Jakubovi Valentíkovi z 8.A a Danielovi Juhásovi, Dominike Vargovej a Laure Mullerovej z 8.B.

 

Keď vieš, odpovieš...

 

          Súťaž, ktorá zistí a overí čitateľské zručnosti žiakov 3. ročníka, začne v októbri a skončí v máji.

          Počas tohto obdobia, každý mesiac, dostanú žiaci zapojenej triedy neznámy text s úlohami. Žiaci musia bez pomoci učiteľa (ten má len dozor pri tejto aktivite) prečítať text a samostatne vypracovať úlohy k textu v časovom limite 45 minút = 1 vyučovacia hodina. Učiteľ vypracované hárky s úlohami zozbiera a odovzdá. Trieda dostane každý mesiac tabuľku s vyhodnotením a počtom získaných bodov za každého žiaka. Body sa sčítavajú. Na konci roka sa sčítaním bodov určí víťaz „Bystrá hlavička“.

          Súťažia medzi sebou žiaci jednotlivých tried. Víťaz sa určí aj za každú triedu zvlášť.