Partneri

Run for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Zmluvy 2017

 

Zverejnené

Evid. číslo

Predmet / Partner

IČO

Suma

Príloha

13.10.2017

ZoPFD

01-2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

35829141

2 000,00 € stiahnuť
14.09.2017

ZoPS ŠJ

01-2017

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

EKOHEAT s.r.o.

46023909

0,00 € stiahnuť
04.07.2017

KZ ŠJ

03-2017

Kúpno-predajná zmluva

"Školské ovocie" ZD ECAV - Jozef Čmehýl D-O-S

31933475

17547521

0,00 € stiahnuť
04.07.2017

KZ ŠJ

02-2017

Kúpno-predajná zmluva

"Školské ovocie" ZŠ Tupolevova - Jozef Čmehýl D-O-S

31754961

17547521

0,00 € stiahnuť
26.06.2017

KZ ŠJ

01-2017

Kúpno-predajná zmluva

"Školské ovocie" SSŚaŠZ - Jozef Čmehýl D-O-S

31811485

17547521

0,00 € stiahnuť
11.04.2017

ZGP

2017/02/45

Zmluva o poskytnutí finačného príspevku

Nadácia ZSE

35823551 570,00 € stiahnuť
30.03.2017

OÚ-BA-OS3-2017/039107

Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov ZŠ v obvode BA V v školskom roku 2016/2017

Ministervstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

00151866  550,00 €   stiahnuť
22.03.2017

OÚ-BA-OS3-2017/038248

Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže žiakov ZŠ v školskom roku 2016/2017

Ministervstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

00151866

600,00 € stiahnuť
07.03.2017

DZ

72/CVTISR/2017

Hnuteľný majetok štátu

Centrum vedecko - technických informácií SR

00151882

0,00 € stiahnuť
14.02.2017

NZ

01-2017

Táborová činnosť

OZ Beni Klub

42180309

0,00 € stiahnuť
23.01.2017

KZ

01-2017

Mlieko a mliečne výrobky

KOLIBA Trade, s.r.o.

46436961

0,00 € stiahnuť