Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT01KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14KZŠT15KZŠT16KZŠT17KZŠT18KZŠT19KZŠT20KZŠT21KZŠT22

Oznamy

Denný gymnasticko-futbalový tábor s výukou angličtiny

 

          Naša škola organizuje cez letné prázdniny celodenný gymnasticko-futbalový tábor zameraný na rozvoj základných pohybových schopností a získanie základov akrobacie. Bližšie informácie o tábore, ako aj o prihlásení sa a platbe nájdete tu.

 

Dôležitý oznam školskej jedálne

Od piatka 01. júna 2018 sa ruší staré číslo účtu školskej jedálne. Pri všetkých Vašich príkazoch už prosím používajte len nové číslo ŠJ

SK35 5600 0000 0094 0110 2009 

 

JÚN

- v piatok 15. júna 2018 sa pre žiakov 7.A a 7.B triedy uskutoční exkurzia do Planetária v Brne

- v dňoch od 18. do 22. júna 2018 budú žiaci 3.B a 3.C triedy na pobyte ŠvP

- v pondelok 25. júna 2018 sa pre 1. stupeň uskutočnia Didaktické hry a pre žiakov 2. stupňa účelové cvičenie. Rovnako sa v pondelok v čase od 10:00 do 11:00 h. uskutoční snímanie nožných klenieb.

- v stredu 27. júna 2018 sa uskutoční Slávnostné ocenenie najlepších žiakov školy

- v piatok 29. júna 2018 bude prebiehať Záver školského roka 2017-2018. Na triednickej hodine sa budú odovzdávať vysvedčenia. Obed pre žiakov 1. stupňa bude od 11:00 h., pre žiakov 2. stupňa od 12:00 h.

 

Akcie žiackeho parlamentu

- priebežne počas celého mesiaca sa bude bodovať čistota a poriadok v šatniach

- Slávnostné vyhodnotenie najlepších tried a jednotlivcov za školský rok 2017/2018 sa uskutoční 27. júna 2018 vo vestibule školy

  

Oznam školskej jedálne

Od  pondelka 26. marca 2018 nastáva zmena čísla účtu pre platby stravného!

Platby už zaplatené na apríl, ešte na starý účet, budú akceptované a spárované.

nový účet:     SK35 5600 0000 0094 0110 2009

VS:            má každý stravník osobitné

text:           meno a trieda dieťaťa

 

Zmena poriadku vchádzania žiakov a rodičov do budovy školy

Bočný vchod určený na vchádzanie žiakov do budovy školy sa bude od 5.2.2018 otvárať každé ráno 7:35 h. Vchádzanie žiakov do budovy školy cez bočný vhod je možné len do 7:55 h., kedy bude bočný vchod do budovy školy zatvorený.

Žiaci, ktorí prídu do školy v čase po 7:55 h.musia vchádzať do budovy školy hlavným vchodom.

Prosíme rodičov, aby po 7:55 h. nevstupovali do budovy školy a nechodili za jednotlivými učiteľmi. Stretnutie s učiteľmi je možné si naplánovať v čase od 7:35 h. do 7:55 h. V inom čase je stretnutie s učiteľmi možné po vyučovaní alebo na základe telefonického dohovoru. Po 7:55 h. sú učitelia povinní pripravovať sa na vyučovanie a nemôžu sa venovať rodičom.