Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14

 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

ZMENA TERMÍNU!!!

pre rodičov predškolákov

29.3.2019

vstup: 7:45 -8:00

miesto: zborovňa ZŠ

 

Plán práce na marec 2019

 

Testovanie 9 - 2019

Oznamujem Vám, že dňa 3. 4. 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Toto testovanie je povinné pre každého žiaka. V prípade, že sa ho žiak nezúčastní, absolvuje ho v náhradnom termíne ( 16. a 17. apríla).

Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE TU

 

 

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS

detí do I. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa bude konať

DŇA:  5. a  6. a p r í l a   2019

MIESTO: Základná škola Tupolevova 20, Bratislava

ČAS:  piatok   5.4.2019   od 15:00 hod – 18:00 hod

              sobota   6.4.2019   od 8:00 hod – 12:00 hod

 Školský obvod Základnej školy Tupolevova 20:

Tupolevova, Iľjušinova, Markova, Jiráskova, Pajštúnska

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

 VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE TU

 

 

 

Výsledková listina okresného kola Dejepisnej olympiády

 

Realizujeme projekt: Gramotnosti pre každého

Podrobnejšie info TU

 

 

 

 

 

Kontakty

 

Základná škola Tupolevova
 
školská jedáleň:      sjtupolevova@gmail.com
e-mail správcu IT:  spravca@zs-tupolevova.sk
tel. školy:               +421 2 63 532 260
tel. jedáleň:           +421 2 207 63 823, 0903 818 101
adresa:                  Tupolevova 20, 851 01 Bratislava