Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14
 

 Ďalšie informácie pre školský rok 2019/2020 budeme priebežne uverejňovať na novej webovej stránke, ktorá  sídli na adrese

 
https://zs-tupolevova.edupage.org/
 
V SEKCII JEDÁLEŇ, ZÍSKATE INFORMÁCIE O PRIHLÁSENÍ VAŠICH DETÍ NA STRAVOVANIE V ŠK. ROKU 2019/2020
 
 

Kontakty

Základná škola Tupolevova

 
školská jedáleň:      sjtupolevova@gmail.com
e-mail správcu IT:  spravca@zs-tupolevova.sk
tel. školy:               +421 2 63 532 260
tel. jedáleň:           +421 2 207 63 823, 0903 818 101
adresa:                  Tupolevova 20, 851 01 Bratislava