• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Upozornenie na silný vietor

    • 17. 1. 2022
    • Vážení rodičia,

     upozorňujeme na výstrahu SHMU na silný vietor. Z tohto dôvodu sa žiaci budú zdržiavať iba v budove školy aj v rámci ŠKD. Chceme Vás upozorniť na zvýšenú opatrnosť aj pri ceste domov.

     Ďakujem veľmi pekne

      

     Na stránke SHMU:

     https://www.shmu.sk/sk/?page=987

     je uverejnené varovanie pre Bratislavský kraj na dnes, 17.1.2022:

     Vietor stupeň 2  23-28 m/s v čase od 10:00 do 21:00. !!!!!

   • Sladká pomoc pre Afriku
    • Sladká pomoc pre Afriku

    • 14. 1. 2022
    • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do misijného projektu: SLADKÁ POMOC.

     V hodnote minimálne 50 centov si žiaci môžu zakúpiť čokoládky vyrobené na Slovensku. Táto čokoláda je 2krát dobrá, pretože je chutná pre nás a peniaze z projektu zlepšujú život detí v chudobných krajinách - v Keni, Rwande, Etiópii, Ugande a iných krajinách, ktorých názov je uvedený priamo na čokoláde.

     Projekt umožňuje deťom chodiť do školy, zabezpečuje pre nich obedy, školské pomôcky i zdravotnú starostlivosť.

     Želáme Vám dobrú chuť z dobrej čokolády a ešte lepší pocit z pomoci deťom v Afrike, ktoré to potrebujú.

    • Poistenie proti krádeží a strate vecí

    • 2. 11. 2021
    • Vážení rodičia,

     počnúc týmto školským rokom nebudú žiaci poistení proti krádeži a strate vecí, lebo poisťovňa Allianz, s ktorou sme mali v tejto oblasti dlhoročnú spoluprácu, tento typ poistenia zrušila. 

     Oslovili sme ďalšie poisťovne, žiaľ, žiadne proti strate a krádeži nepoisťujú alebo ich podmienky týkajúce sa zabezpečenia budov a dokazovania poistnej udalosti sú nastavené tak vysoko, že k odškodneniu by nedochádzalo.

     Prosím, zdôraznite aj Vy svojím deťom, aby by si na svoje veci dávali lepší pozor. V šatni školy v kútiku pre zabudnuté veci sa nachádza mnoho šatstva a obuvi, ktoré si deti z nepozornosti nechávajú v škole a ani po vyzvaní nikomu nechýbajú.

     Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy

    • Pokyny pre zákonných zástupcov v šk. roku 2021/2022 - COVID-19.

    • 6. 9. 2021
    • MŠVVaŠ SR vydalo pre školy pokyny v školskom roku 2021/2022, ktoré súvisia s ochorením COVID-19. Podľa týchto pokynov je zákonný zástupca povinný:

     • zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška.
     • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v zelených okresoch len odporúčanie). Pri prepnutí okresu do oranžovej farby, je povinný Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predložiť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné vyplniť cez EduPage.
     • Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri vyššej absencii musí predložiť Potvrdenie o chorobe od lekára.
     • V prípade podozrenia na COVID-19 bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa.   
     • Ak je u žiaka potvrdené ochorenia na COVID-19, bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.
     • Odporúčame rodičom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény. Dostupné cez EduPage.

     Informácie o opatreniach podľa jednotlivých stupňov nájdete na odkaze COVID AUTOMAT

      

   • Krúžok stolného tenisu
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • MENSA Slovensko Spolupracujúca škola