Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

Menu

Galérie fotiek

Internetová žiacka

KZŠT02KZŠT10KZŠT03KZŠT04KZŠT05KZŠT06KZŠT07KZŠT09KZŠT08KZŠT11KZŠT12KZŠT13KZŠT14
 

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

 2.septembra 2019 v pondelok

    2.-9.ročník, 8:00 hod. v triedach

     1.ročník 8:30 hod. vo vestibule školy

 

 
Ďalšie informácie pre školský rok 2019/2020 budeme priebežne uverejňovať na novej webovej stránke, ktorá dočasne sídli na adrese
 
https://zs-tupolevova.edupage.org/
 
KDE, V SEKCII ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ZÍSKATE INFORMÁCIE O PRIHLÁSENí VAŠICH DETÍ NA STRAVOVANIE V ŠK. ROKU 2019/2020
 
 
 
 
Aktivity ZŠ Tupolevova pred záverom
školského roka 2018/2019

 

Výlet do Bojníc

Viac info o tejto skvelej akcii

FOTO Z VÝLETU

 

Škola v prírode
Viac informácií nájdete tu!

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

Jazykové pobyty našich žiakov v Anglicku

viac informácií nájdete tu!

FOTO WORTHING   FOTO ST.AUSTELL

 

Návšteva Múzea holokaustu

bližšie info!

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 DENNÝ ŠPORTOVO- ANGLICKÝ TÁBOR

Celodenný športovo- anglický tábor zameraný na rozvoj základných pohybových zručností a získanie základov akrobacie v rámci gymnastických tréningov, na zlepšenie kondície a tímovej spolupráce cez futbalové tréningy. Na oddychovú konverzačnú, ale zároveň interaktívnu angličtinu hravou formou cez zábavné príbehy

TERMÍN:  29.7. – 2.8. 2019

CENA:      110 EUR

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE TU!

 

 

 

Kontakty

Základná škola Tupolevova

 
školská jedáleň:      sjtupolevova@gmail.com
e-mail správcu IT:  spravca@zs-tupolevova.sk
tel. školy:               +421 2 63 532 260
tel. jedáleň:           +421 2 207 63 823, 0903 818 101
adresa:                  Tupolevova 20, 851 01 Bratislava