Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Akcie a podujatia 1. polroku školského roka 2017-2018

 

 

Divadelné predstavenia v ANJ

 

 

          V mesiacoch október, december a január sa žiaci piatych až deviatych ročníkov zúčastnili divadelných predstavení v ANJ. Pre mladších žiakov bolo určené predstavenie Smelý Zajko a pre starších Hrdinovia. Divadlo bolo sčasti v angličtine ako aj v slovenčine prispôsobené tak, aby žiaci rozumeli.

          Tešíme sa na budúci školský rok, keď si pozrieme nový repertoár.

 

 

Lyžiarsky výcvik na Kubínskej Holi

01 Lvkh 02 Lvkh 03 Lvkh 04 Lvkh
  05 Lvkh 06 Lvkh  

          V termíne od 21.do 25. januára 2018 deti našej školy z vyšších ročníkov absolvovali úžasný lyžiarsky výcvik v parádnom zimnom stredisku Kubínska Hoľa.

          Počasie nám prialo, nálada bola výborná, všetci sme si to užili. 

 

Deň župných škôl

  

          V piatok 19. januára 2018 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili prehliadky stredných škôl v Bratislavskom Avione. Táto akcia je veľmi prínosná a nápomocná pri výbere strednej školy, pretože sa žiaci môžu dozvedieť všetky dôležité a potrebné informácie o vybraných školách. Môže im pomôcť aj v prípade, že ešte váhajú nad výberom školy a ak už sú rozhodnutí, majú šancu si svoj výber utvrdiť. Túto akciu hodnotíme ako veľmi prínosnú v profoientácii žiakov.

 

Petržalská superškola - Ľudské telo a rakovina

01 Pss0118

          V Dome kultúry v Petržalke sa 16. januára 2018 konala prednáška pre žiakov 7. ročníka v rámci projektu Petržalská superškola na tému ľudské telo a rakovina s odborným výkladom Slovenskej akadémie vied. Privítali nás Mgr. Erika Ďuriníková, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Spolu s kolegyňou Mgr. Svetlanou Miklíkovou, PhD.

          Žiaci sa dozvedeli, že hlavný vplyv na vznik rakoviny sú vonkajšie podnety a prostredie. V roku 1967 dostal Peyton Rousnobelovu cenu za objav nového spúšťača rakoviny – vírus. Vznik rakoviny môže byť tiež podmienený napríklad fajčením cigariet (v jednejcigarete je až 4800 rôznych chemických látok), spôsobu stravovania, génov.

          Na záver sa žiaci pýtali rôzne otázky, ktoré boli odmenené cenami, ako napríklad celoročným predplatným vedeckého magazínu.

  

Rozprávky sú pre každého 

01 Rspk 02 Rspk 03 Rspk 04 Rspk
  05 Rspk 06 Rspk  

           Sú rozprávky pre každého? S touto otázkou vítali pracovníčky Mestskej knižnice na Prokofievovej ulici žiakov 5.A a 5.B triedy na edukačnom dopoludní "Rozprávky sú pre každého" v priestoroch mestskej knižnice. Podujatie sa ukutočnilo v stredu 22. decembra 2017. 

          Spočiatku niektorí odporovali, že rozprávky sú len pre malých, ale keď sme sa nad tým hlbšie zamysleli a hľadali základné znaky rozprávky, zistili sme, že s rozprávkovými bytosťami, teda aj s rozprávkou, sa stretávame každý deň, a to nielen v knihách, ale napríklad aj vo filmoch či televíznej reklame. Takíto hrdinovia virtuálneho sveta sú blízki nielen deťom, ale aj dospelým.

          Určite by sme si všetci priali, aby aj náš každodenný život bol v rozprávkový, kde by dobro zvíťazilo nad zlom, spravodlivosť nad neprávosťou, naše sny by nám plnili dobré víly, alebo zlaté rybky a od problémov by sme ušli vďaka čarovnému prášku neviditeľnosti.

  

Prednáška o finančnej gramotnosti

01 Pofg 02 Pofg 03 Pofg

         V stredu 20. decembra 2017 našu školu navštívil vážený hosť Matej Turánek, riaditeľ pobočky známej slovenskej banky. Na úvod oboznámil deviatakov a ôsmakov s témou bankovníctva a rozohrial dav sadou základných otázok o účte a o všemožných bankách na Slovensku. Žiaci sa nenechali zahanbiť a úspešne identifikovali takmer všetky. Veľká časť prednášky sa zameriavala na základnú finančnú gramotnosť, ako aj na výhody vedenia účtu oproti hotovosti z praktického, bezpečnostného, či iného hľadiska. Žiaci sa tiež dozvedeli rozdiely medzi rôznymi druhmi platobných kariet a ich využitie. Téma žiakov zaujala a aj preto prišli z rôznymi zaujímavými otázkami. 

          Nakoniec krátkeho času vyhradeného na túto zaujímavú tému už neostávalo nič iné iba skonštatovať, že žiaci uvítajú každú ďalšiu podobnú iniciatívu. 

 

Petržalská superškola  

01 Pss1217 02 Pss1217

          V stredu 13. decembra 2017 sme sa so žiakmi 8.ročníka zúčastnili ďalšej zaujímavej prednášky. Tentokrát na tému „Umelá inteligencia a hry.“ Už z témy je zrejmé, že žiakom bola blízka. Najmä, ak im prednášal Matej Moravčík, vývojový  pracovník Google, s pracoviskom v Kanade. A naviac spoluautor programu, ktorý porazil človeka v pokri. Žiaci sa dozvedeli o neurónových sieťach, o použití umelej inteligencie v každodennom živote. Aj o tom, že aj počítač sa ľahko zmýli, alebo nerozozná autobus od pštrosa. Ale na druhej strane sa počítač veľmi rýchlo učí. Ako vždy, padlo veľa zaujímavých otázok a žiaci odchádzali nadšení. 

 

Vianočný unikát

01 Vu 02 Vu 03 Vu 04 Vu

           Žiaci našej školy z tried 3.C, 4. A a 4.B sa v piatok 1. decembra 2017 po prvýkrát zapojili do akcie: VIANOČNÝ UNIKÁT, ktorý organizuje BKIS. Vystavené stromčeky si môžte pozrieť na nádvorí Primaciálneho paláca, všetky sú nádherné. 

          Vianočné ozdoby zhotovovali triedy ZŠ, MŠ ale aj ZUŠ či dokonca aj stredoškoláci zo SUŠ. Dúfame, že si urobíte čas a naše stromčeky si pôjdete pozrieť. 

 

Bystrí gurmáni

01 Bg 02 Bg 03 Bg 04 Bg

          V piatok 1. decembra 2017 sa žiaci 7.B triedy zúčastnili programu pokusov s názvom „Bystrí gurmáni“ v SOŠ Chemickej.  Naši výskumníci chemickými pokusmi zodpovedali na otázku, ktoré ovocie alebo zelenina obsahujú najviac vitamínu C. A či to nie je náhodou v priemyselne vyrábanej pomarančovej alebo citrónovej šťave. Žiaci pomocou pipety museli nabrať presné množstvo chemikálie do skúmaviek, čo bolo niekedy náročné.

          A keď ste zvedaví, tak favoritom sa stala paprika a pomaranč. 

 

Exkurzia do Prellenkirchenu a Kittsee

01 EdPaK 02 EdPaK 03 EdPaK 04 EdPaK

          Vo štvrtok 23. novembra 2017 sa triedy 7.A a 8.A vydali po stopách veterných turbín v Rakúsku. Fundovaná sprievodkyňa ich oboznámila so základnými princípmi fungovania turbín a ich výstavbou. Pre nepriazeň počasia deti nemali možnosť vychutnať si pohľad na Devín z vrchu Brausberg.

          Exkurziu sme zakončili sladkou bodkou, návštevou čokoládovne v Kittsee, kde si deti kúpili sladkosti priamo od výrobcu. 

 

Petržalská superškola

01 Pss11-17 02 Pss11-17 03 Pss11-17 04 Pss11-17
  05 Pss11-17 06 Pss11-17  

           V stredu 15. novembra 2017 pokračoval projekt Petržalskej Superškoly prednáškou pre žiakov siedmeho ročníka. Prednášajúci doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK zaujímavo hovoril o Venezuelských stolových horách. Ako člen mnohých vedeckých výprav aj s vedcami zo SAV pútavo porozprával petržalským siedmakom o jedinečnej prírode Venezuely, horách a v nich ukrytých jaskyniach, zvláštnych živočíchoch, hmyze či mäsožravých rastlinách, ktorým sa tu nadmieru darí. 

          Tomáš Derek však spomenul aj „civilizovanú“ Venezuelu – krajinu, ktorá pri jeho prvej návšteve začiatkom 90. rokov patrila medzi veľmi bohaté a našinec sa v nej musel obracať; dnes trpí obrovským nedostatkom a naši vedci pri výmene peňazí potrebujú batoh. No a cítia sa nesmierne bohatí. Ak si však chcú dopriať „vedecký luxus“ a vyjsť na horu helikoptérou, ceny ich vrátia na zem. A na horu vyšliapu. Ten pocit a pohľad na stratený svet ale stojí za všetko.

  

Pitvanie knihy

01 Pk 02 Pk 03 Pk

          Knižnicu na Prokofievovej ulici deti poznajú ako miesto, kde sa knihy čítajú a požičiavajú. V piatok 10.novembra 2017 sa stala na chvíľu aj malou knižnou pitevnou.

          Našich žiakov - žiakov 3.D a 4.D privítal milý pán knihovník, ktorý v úlohe zahraničného „lekára kníh“ sa veľmi vtipným spôsobom prihováral žiakom. Lámanou slovenčinou rozprával na tému ako vzniká kniha. Žiaci museli loviť v pamäti a pomocou indícii uhádnuť slová ako sú: autor, ilustrátor, názov knihy, príbeh, obsah knihy, vydavateľstvo, kníhkupectvo, knižnica.

          V druhej časti pristúpili k „liečeniu kníh“. Knihy sa časom poškodia akoby ochoreli a treba ich ošetriť, vyliečiť, teda zalepiť, dať do zdravého, čitateľného stavu. Práve to museli žiaci urobiť. Roztrhané knihy zalepiť.

          Všetko prebiehalo veľmi vtipnou, zábavnou formou, čo sa žiakom veľmi páčilo. Okrem toho, že sa naučili a zopakovali si potrebné informácie, sa veľa nasmiali. Ich smiech bol naozaj krásny, spontánny, čo bolo zadosťučinením pre nás, pani učiteľky, že čas strávený mimo školy bol správne využitý.

          Odmenou pánovi knihovníkovi bol náš potlesk a slová vďaky a uznania.

 

Hovorme o jedle

01 Hoj17 02 Hoj17 03 Hoj17 04 Hoj17
05 Hoj17 06 Hoj17 07 Hoj17 08 Hoj17

           Naša škola sa aj tento školský rok v termíne od 16. októbra 2017 do 20. októbra 2017 zapojila už štvrtýkrát do projektu "Hovorme o jedle", ktorý vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pri príležitosti Svetového dňa potravín. 

          Cieľom tohto celoslovenského projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch a zdravom životnom štýle.

          Žiaci našej školy uskutočnili zaujímavé aktivity, ktoré vyplývali z 5 vyhlásených tém, ktoré si mohli vybrať z nástenky vo vestibule školy. Triedy 3.C a 4.B sa pri tejto príležitosti prihlásili aj na praktickú exkurziu do Strednej odbornej školy na Farského 8 v Bratislave. Tam mali možnosť za pomoci učňov a majstrov vyzdobovať medovníky, ochutnávať rôzne zdravé nátierky a svoj chlebík si dotvoriť zeleninou na nejaké zvieratko, či postavičku...

          Veľmi sa im tam páčilo a ďalšie 2 triedy majú už dohodnutý termín na 6. decembra 2017.

  

Hráme sa s rozumom

 

           V sobotu 21. októbra 2017 sa v čase od 09:00 do 17:00 hod. uskutočnila na našej škole výstava s názvom "Hráme sa s rozumom". Spoločnosť Oskola s.r.o. vystavovala hračky, stavebnice, výukové pomôcky, kartičky, knižky a predmety na tvorenie. Výstava bola určená pre deti, ich rodičov, učiteľom a všetkým, ktorým záleží na tom, ako deti trávia svoj čas. Viac informácií nájdete na www.hramesasrozumom.sk

  

Štefánikovo Bradlo

01 Šb 02 Šb 03 Šb

           V utorok 10. októbra 2017 zorganizovali učiteľky dejepisu pre našich ôsmakov a deviatakov exkurziu do rodiska významného svetového astronóma, slovenského politika, organizátora československého zahraničného odboja v I. svetovej vojne a spoluzakladateľa ČSR, Milana Rastislava Štefánika.

          Žiaci navštívili Štefánikovu rodnú obec Košariská. Videli cintorín, na ktorom sú pochovaní jeho príbuzní, v jeho rodnom dome si prezreli stálu expozíciu so zaujímavým sprievodným slovom, ktorý nám priblížil Milana Rastislava Štefánika ako študenta, vedca, politika a človeka, na ktorého máme my Slováci právom byť hrdí. Svoje potulky pri spoznávaní Štefánika ukončili výstupom na Bradlo, k pamätníku – Štefánikovej mohyle, ktorá je dielom Štefánikovho priateľa, architekta Dušana Jurkoviča.  

 

Petržalská superškola

01 Pss1017 02 Pss1017 03 Pss1017 04 Pss1017

           Podpisom memoranda o spolupráci medzi SAV a mestskou časťou Petržalka 11 októbra 2017 odštartoval piaty ročník vynikajúceho projektu. 

          Prvú prednášku absolvovali šiestaci. Ako sme pristáli na kométe Čurjumov-Gerasimenko, teda čo všetko vyskúmala sonda Rosetta s modulom Philae na svojej ceste vo vesmíre, prišiel žiakom porozprávať Ing. Ján Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

          Koncom septembra 2016 vedci uskutočnili neplánovaný pokus – Rosettu poslali „pristáť“ na kométu, čím získali unikátne snímky z povrchu. Žiaci tak mohli uvidieť, síce neostrú, snímku povrchu kométy z asi 20 metrov nad povrchom, tesne pred nárazom sondy. Pristátím sondy na povrch kométy 67/P sa misia skončila a ako povedal J. Baláž, „kamaráti Rosetta a Philae sa stali archeologickými kozmickými pamiatkami pre veľmi vzdialenú budúcnosť“.           Dôkazom kvality prednášky, bolo nielen "neslýchané ticho" na ďalšej z prednášok petržalskej Super školy, ale po jej skončení aj množstvo pomerne odborných otázok.

 

Čas premien

01 Čp 02 Čp 03 Čp 04 Čp

          V utorok 10. októbra 2017 sa na našej škole konala prednáška pod názvom Čas premien, ktorá bola určená pre dievčatá 7. ročníka. Prednáška bola zameraná na psycho-hygienické vzťahy v období dospievania, intímnu a sexuálnu hygienu a rozprávalo sa aj o antikoncepcii a zdravom životnom štýle. Pani lektorka Ing. Gabriela Hurbanová z MP Education veľmi pútavou formou oslovila dievčatá, ktoré téma zaujala, čo sa prejavovalo hlavne tým, že sa neustále vypytovali na rôzne problémy a veci súvisiace s danou problematikou. Za takýto poučný program ďakujeme.

  

Študuj dopravu

01 Škd 02 Šd 03 Šd

           Múzeum dopravy v Bratislave sa v dňoch 6. a 7. októbra 2017 stalo miestom prezentácie škôl zameraných na dopravu. SPŠ dopravné v Bratislave, Trnave, Trenčíne a VŠ dopravná v Žiline poskytovali účastníkom akcie možnosť bližšie spoznať podmienky štúdia na ich školách a následného uplatnenia sa v praxi.

          Naši deviataci živo diskutovali o podmienkach štúdia na stredných dopravných školách, zaujímali sa najmä o duálne vzdelávanie. Atmosféra výstavy bola doplnená exponátmi starých modelov áut, železničných lokomotív a vozňov. Najväčší záujem bol tradične o modely železnice s možnosťou diaľkového ovládania vlakových súprav.

 

Drôtený vodný svet

01 Dvs 02 Dvs 03 Dvs 04 Dvs
  05 Dvs 06 Dvs  

           Na hodine dejepisu a výtvarnej výchovy navštívili žiaci V.A výstavu v Primaciálnom paláci - Drôtený vodný svet. Stretli sa tu s prácami 15 umelcov, ktorí udržiavajú tradície drotárskeho umenia, v minulosti tradičného remesla chudobných Slovákov z Kysúc, Oravy a Spiša. 

          Šikovné ruky slovenských umelcov vykúzlili z drôtu svet pod vodou. Vo veľkorozmernom akváriu „plávali“ drôtené šťuky, úhory, delfíny, morské koníky, chobotniak Fedor i veľryba Pascal. Na všetkých z brehu dozeral Vodník. Na neďalekom Strome prianí odpočívali vážky, motýle, včielky, netopiere a ďalší predstavitelia rozprávkovej zvieracej ríše.

          Ako vznikajú takéto drôtené skvosty, žiakom ukázala jedna z vystavujúcich umelkýň. Niektorým na pamiatku vyrobila „zlaté rybky“, ktoré im majú splniť tajné sny a priania.

 

Exkurzia do Hvezdárne v Brne

01 Edhb 02 Edhb 03 Edhb 04 Edhb
  05 Edhb 06 Edhb  

          V pondelok 2. októbra 2017 boli žiaci 4. ročníkov na  vlastivednej exkurzii. Program mali zaujímavý, navštívili totiž Planetárium v BRNE. Tam mali možnosť vidieť nočnú hviezdnu oblohu, jednotlivé súhvezdia, planéty. Hlavnou témou boli krátery, mesačné moria a fázy Mesiaca. Pútavý príbeh: VTÁČÍ OSTROV ich vtiahol do sveta fantázie, kde žili rozprávkové bytosti, ktoré hľadali čarovný kľúč od tajomného glóbusu. Tieto postavičky cestovali loďou aj na lietajúcom stroji a bola to cesta plná zábavy a poučenia. 

          Neskôr ich autobus doviezol do VIDA science centra, kde spoznávali prírodné javy (svetlo, magnetizmus...) na interaktívnych exponátoch. Žiaci si vyskúšali stav beztiaže, bicykel na lane, šmýkačku v tuneli a množstvo iných atrakcií.

          Štvrtákom sa táto exkurzia veľmi páčila a už sa tešia na ďalšie nové zážitky.