Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Akcie organizované ŠKD

1. polroku 2017-2018

 

Vianočné besiedky

01 Vb17 02 Vb17 03 Vb17 04 Vb17

          Vianočné besiedky sa uskutočnili v týždni od 18. do 22. decembra 2017 v jednotlivých oddeleniach ŠKD. Deti si pripravili kultúrny program, tancovalo sa, súťažilo sa a pochutnávalo na vianočnom pečive.

          Na záver si deti navzájom zaželali krásne sviatky a šťastný Nový rok 2018.

 

Vianočná tržnica

01 Vt17 02 Vt17 03 Vt17 04 Vt17

          Vianočná tržnica sa uskutočnila v termíne od 12. do 15. decembra 2017 v priestoroch vstupu do zberných tried ŠKD. Rodičia a aj deti mali možnosť si zakúpiť krásne darčekové predmety, ktoré vyrábali naše deti k Vianociam. Finančný výťažok poputuje organizácii UNICEF a časť financií zostane v ŠKD na materiálne zabezpečenie.

 

Vernisáž výstavy sieťotlače

01 Vvs 02 Vvs 03 Vvs 04 Vvs

          Vo štvrtok 7. decembra 2017 sa 20 detí z nášho klubu s pani vychovávateľkou Dajanou Szabovou zúčastnili vernisáže výstavy sieťotlače – serigrafie s vianočnými motívmi v CCC na Jiráskovej ulici. Výstava bola organizovaná v spolupráci so Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov. Následne po vernisáži si deti v tvorivej dielničke mohli túto techniku odskúšať a vyrobiť si obrázky s vianočnou tématikou.

 

Mikulášske popoludnie

01 Mp17 02 Mp17 03 Mp17 04 Mp17 05 Mp17 06 Mp17 07 Mp17 08 Mp17

          Každý rok k nám do klubu príde Mikuláš a prinesie deťom sladkosti. Tento rok si v stredu 06. decembra 2017 žiaci z 8.B triedy pripravili pod vedením pani učiteľky Svobodovej príbeh „O svätom Mikulášovi“ a predviedli tento príbeh našim deťom v ŠKD. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo. Mikulášovi na oplátku zaspievali mikulášske a vianočné piesne. Mikuláš ich odmenil sladkosťami. Ďakujeme žiakom a pani učiteľke za príjemné popoludnie v klube.

 

Prednáška o detských právach

01 Podp 02 Podp 03 Podp 04 Podp

          V stredu popoludní 22. novembra 2017 sa uskutočnila prednáška a prezentácia o práci organizácie Unicef, od ktorej naša škola dostala titul „Škola priateľská deťom.“ Pán Miroslav Kaňa, otec žiaka 4.C triedy, pracoval v tejto organizácii 23 rokov. Svoje skúsenosti, poznatky a množstvo zážitkov o tejto práci v Afrike vyrozprával deťom. Hovoril o stavaní škôl, o pomoci deťom, o zabezpečovaní pitnej vody, o právach detí v afrických štátoch Ugande, Tanzánii, Mauritánii a iných. Deti so záujmom počúvali a na záver položili pánovi Kaňovi množstvo otázok, na ktoré im zaujímavo odpovedal. Každoročne organizuje náš školský klub vianočnú tržnicu, na ktorej si deti a rodičia môžu zakúpiť za symbolickú cenu vianočné výrobky našich detí. Finančný výťažok odovzdávame organizácii Unicef na pomoc africkým deťom. Naše deti sa aspoň takouto formou dozvedeli, kam peniažky putujú a načo sa použijú. Za prednášku a prezentáciu pánovi Kaňovi ďakujeme.

 

Lampiónový sprievod

01 Ls17 02 Ls17 03 Ls17 04 Ls17
05 Ls17 06 Ls17 07 Ls17 08 Ls17

          Lampiónový sprievod sa uskutočnil v pondelok 13. novembra 2017 o 16:30 hod. Zraz s hojným počtom rodičov bol na školskom dvore. Deti si v školskom klube vyrobili lampášiky, ktoré si zasvietili spolu s rodičmi. Lampiónový sprievod začal krátkym programom našich detí z ŠKD, pesničkami a scénkou o Martinovi na bielom koni pod názvom „O Martinovi, ktorý svetu sneh vrátil.“ Po programe si deti zobrali svoje zasvietené lampášiky, utvorili sme sprievod a prešli sme sa už za tmy po okolí školy.

 

Pasovačka prváčikov

01 Pp17 02 Pp17 03 Pp17 04 Pp17

          Vo štvrtok 2. novembra 2017 sa deti 1. ročníka zúčastnili „pasovania za čitateľov knižnice“ v Mestskej knižnici na Prokofievovej ulici v Petržalke. Oboznámili sa s knižnicou, knihami a ich významom pre ľudí. Každé dieťa si vybralo svoje meno – rozprávkovú postavičku zo známych kníh a knižná víla ich pasovala za nových čitateľov. Deťom sa podujatie veľmi páčilo a radi sa budú do knižnice vracať a požičiavať si knihy, aby si rozšírili svoj obzor vedomostí a fantázie.

 

Divadelné predstavenie "Jurko a prasiatka"

01 Dp 02 Dp 03 Dp 04 Dp

          V piatok 27. októbra 2017 bolo veľmi nepriaznivé počasie, pršalo a všetky deti z nášho klubu sa tešili na divadielko „Jurko a prasiatka“. V Dome kultúry Zrkadlový háj prebiehala rozprávková jeseň – detský divadelný festival. Divadelné predstavenie „Jurko a prasiatka“ prišlo predstaviť Divadlo pod hríbom. Nakoniec sa počasie umúdrilo a my sme predstavenie mohli vidieť. Deti boli nadšené a cestou naspäť do školy hovorili o svojich pocitoch z rozprávky.

 

Beh Terryho Foxa

01 Btf17 02 Btf17 03 Btf17 04 Btf17
  05 Btf17 06 Btf17  

          V piatok 20. októbra 2017 sa o 13:30 hod. uskutočnil 9. ročník "Jesenného behu pre zdravie – Beh Terryho Foxa" pri Chorvátskom ramene.

          Deti v tímoch nenáročným orientačno-vytrvalostným behom plnili úlohy na stanovištiach, na ktorých za ich splnenie dostali indície, z ktorých museli zostaviť v cieli preteku heslo dňa – behu. Bolo to zábavno-náučné a športové popoludnie, na ktorom sa zúčastnili aj mnohí rodičia.

 

Bienále ilustrácií Bratislava

01 Bib17 02 Bib17 03 Bib17 04 Bib17
05 Bib17 06 Bib17 07 Bib17 08 Bib17

          Slovenská výstava ilustrácií detskej literatúry, je jednou z najväčších svojho druhu na svete. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1967 a odvtedy sa koná v Bratislave raz za dva roky, vždy na jeseň. Predstavuje mozaiku najlepších ilustrácií detských kníh z celého sveta. Usporiadateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a hlavným organizátorom - Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti.

          26. ročník výstavy sa uskutočnil v sídelnej budove Slovenského národného múzea. Najstaršie deti - štvrtáci - z nášho školského klubu z X. oddelenia navštívili túto nádhernú výstavu s pani vychovávateľkou Tomečkovou  v piatok 13. októbra 2017.

 

Zdravá výživa - Boj proti obezite 

01 Zv17 02 Zv17 03 Zv17 04 Zv17
05 Zv17 06 Zv17 07 Zv17 08 Zv17

          V rámci projektu našej školy "Zdravá škola" a ku svetovému dňu výživy (16. októbra) v našom klube prebiehal týždeň zdravej výživy v termíne od 12. – 18. októbra 2017. Deti vo všetkých oddeleniach ŠKD si pripravovali zdravé nátierky a šaláty zo zeleniny, pripravovali si ovocné dobroty, ochutnávali rôzne druhy ovocia a ponúkli týmito dobrotami aj svojich rodičov.

          Prebiehali rozhovory na tému výživy a zdravia, deti spoločne tvorili projekty o zdravých a nezdravých potravinách a zapísali si mnohé zaujímavé recepty.

 

Mami, tati, poďme sa hrať

01 Mtpsh17 02 Mtpsh17 03 Mtpsh17 04 Mtpsh17
  05 Mtpsh17 06 Mtpsh17  

          V sobotu 7. októbra 2017 sa na lúke pri chate Poľovník v Záhorskej Bystrici ozýval detský smiech. 80 detí s rodičmi zo  školských klubov detí Tupolevova 20, Dudova 2 a Hlboká 4, sa tu stretli, aby sa spolu zahrali a zašportovali. Zúčastnili sa v súťažiach netradičných disciplín ako bol trojnohý beh, prechod bažinou, a rôznych iných. Jediná podmienka bola tá, že súťažili deti spolu s rodičmi. Po športovom zápolení ich čakal vynikajúci guláš, teplý čaj, maminkami napečený koláčik a kto ešte stále nemal dosť, mohol si opekať. Každé dieťa dostalo diplom, medailu, jabĺčko a rôzne darčeky. Odmenou pre organizátorku, p. vychovávateľku Martu Ráczovú a p. učiteľku Janku Mikovú boli šťastné úsmevy na tvárach detí i rodičov.

 

To, čo nás spája - Zázračná príroda

01 Tčns17 02 Tčns17 03 Tčns17 04 Tčns17 05 Tčns17 06 Tčns17

          V ateliéroch CC Centra na Jiráskovej ulici sa deti petržalských škôl stretli spolu s klientami DSS KAMPINO a so žiakmi Praktickej školy. Spolu tvorili na vopred zadanú tému, navzájom sa spoznávali v procese tvorby i v bežných sociálnych situáciách. Projekt chce podporiť a rozvíjať v rámci tvorivých dielní, vernisáže a spoločnej výstavy proces integrácie ľudí s postihnutím.

          40 vybraných detí z nášho ŠKD sa zúčastnilo 2x výtvarných dielní v ateliéroch CC Centra – kde spoločne maľovali na spoločnú tému. Projekt bude ukončený putovnou výstavou. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční vo výstavnej sieni CC Centra, výstava potom ďalej putuje po zúčastnených školách a zariadeniach sociálnych služieb.           termíny dielní: september – október 2017 (stredy 14:00 – 15:30 hod.) 2x (27.9. a 4.10.2017)

          termín výstavy: 8. – 24. november 2017 v CC Centre, január – jún 2018 putuje po školách vernisáž výstavy: 8. 11. 2017 o 14:00 hod.

 

Malý dopraváčik

01 Md17 02 Md17 03 Md17 04 Md17
05 Md17 06 Md17 07 Md17 08 Md17

          V dňoch od 27. - 29. septembra 2017 sa na školskom dvore v čase od 13:00 do 16:00 hod. konalo pre naše deti náučné, dopravno – športové podujatie s názvom "Malý dopraváčik". Každé oddelenie ŠKD sa postupne vystriedalo na dopravnom ihrisku, ktoré bolo vytvorené na našom basketbalovom ihrisku. Deti sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky, zopakovali si vedomosti o dopravných značkách a so správaním na cestnej premávke. Nakoniec si zajazdili na kolobežkách, kde ako účastníci cestnej premávky museli riešiť dopravné situácie a riadiť sa dopravnými značkami.

 

Rozlúčka s letom

01 Rsl17 02 Rsl17 03 Rsl17 04 Rsl17
 05 Rsl17 06 Rsl17 07 Rsl17 08 Rsl17

         V utorok 26. septembra 2017 v čase od 14:00 do 16:00 hod. sa uskutočnilo športovo-zábavné popoludnie na školskom dvore v atletických disciplínach. Počasie nám prialo a dobrá nálada nám tiež nechýbala. Deti si zašportovali a zabavili sa v ôsmych disciplínach. Touto aktivitou sme sa zároveň zapojili do projektu „Zdravá škola – boj proti obezite“.

 

Zábavné popoludnie v CCC

01 CCC09-1718 02 CCC09-1718 03 CCC09-1718 04 CCC09-1718
  05 CCC09-1718 06 CCC09-1718  

          V stredu popoludní 13. septembra 2017 sa všetky oddelenia ŠKD zúčastnili zábavného popoludnia v CC Centre na Jiráskovej ulici pri príležitosti zahájenia školského roka. Deti zabával kúzelník, tanečníci, či gymnastky. Deti si pozreli v galérii výstavu výtvarných prác, zúčastnili sa keramickej dielne, mohli si dať namaľovať tvár a zúčastniť sa zábavných športových aktivít.