Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Akcie organizované ŠKD

2. polroku 2017-2018

 

Rytmus v tele

 

          V stredu 27. júna 2018 sa o 14:30 h. vo vestibule školy uskutočnila rozlúčka so školským rokom s názvom "Rytmus v tele". Zábavné tanečné a kultúrne popoludnie všetkých detí školského klubu prebehlo vo vynikajúcej nálade a na svoje deti sa prišli pozrieť aj rodičia. Týmto popoludním sme uzavreli školský rok 2017/2018 a už teraz sa tešíme na ten ďalší.

 

Tanečné vystúpenie detí ŠKD na Hlavnom námestí

01 Tvd18 02 Tvd18 03 Tvd18 04 Tvd18

          Tanečné vystúpenie detí ŠKD na Hlavnom námestí, ktoré bolo spojené s prezentáciou mestskej časti Bratislava Petržalka v centre mesta, sa uskutočnilo v sobotu 7. júna 2018. Vystúpili na ňom deti z nášho ŠKD, ktoré boli z tanečnej prehliadky „Tanec v duši“ vybrané ako jeden zo štyroch školských klubov detí, ktoré reprezentovali mestskú časť Bratislava Petržalka.

 

Olympijský festival nádejí Petržalka 2018

 

          V dňoch od 4. do 9. júna 2018 sa na vybraných petržalských školách v športových konal "Olympijský festival nádejí Petržalka" v rôznych disciplínach: atletika, vybíjaná, plávanie, či cyklistika. V sobotu 9. júna 2018 sa na ZŠ Holíčska od 9:00 h. hral minibasketbal, kde si mohli rodičia s deťmi zahrať spoločne. Našu školu reprezentovalo 20 vybraných detí.

          Téma výtvarnej súťaže bola vytvoriť s deťmi v škole 2 plagáty – návrhy plagátu na budúci rok - plagát OFNP 2019. Plagát mal byť vytvorený voľnou technikou, námet mal vychádzať zo športových disciplín OFNP – atletika, vybíjaná na piesku, plávanie, cyklokros a minibasketbal.

          Vyhodnotenia výtvarnej súťaže sa zúčastnili deti, ktoré plagát namaľovali v piatok 8. júna 2018 o 10.30 h. v CCC na Jiráskovej ulici. Deti dostali za krásne výtvory darčeky.

 

 

Medzinárodný deň detí

01 Mdd18 02 Mdd18 03 Mdd18 04 Mdd18

          Tohtoročný Medzinárodný deň detí sme rozdelili do dvoch dní.

          V stredu 30. mája sa v čase od 14:00 do 16:00 h. uskutočnilo zábavné popoludnie na školskom dvore. Deti si mohli zaskákať na trampolínach, ktoré pre nás zabezpečila firma Happy Kids. Hrala nám k tomu hudba a uskutočňovali sa aj rôzne súťaže. Deti mohli maľovať aj na chodník obrýzky na tému "Môj vymyslený príbeh".

          V piatok 1. júna 2018 sme pripravili pre deti divadelné predstavenie vo vestibule našej školy pod názvom „Analfabeta Negramotná“.

 

Prax študentiek

01 Pš18

          V termíne od 22. mája do 1. júna 2018 sa uskutočnila priebežná prax 3 študentiek 2. ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, Bratislava. Prax prebiehala v oddelení ŠKD 2.B a 2.D u pani vychovávateľky Ivetky Repiskej.

 

Tanec v duši

01 Tvd18 02 Tvd18 03 Tvd18 04 Tvd18
05 Tvd18 06 Tvd18 07 Tvd18 08 Tvd18

          Tanečná prehliadka všetkých školských klubov detí Petržalky, Jaroviec a Rusoviec sa uskutočnila v pondelok 21. mája 2018 v DK Zrkadlový háj od 14:00 do 16:00 h. Náš ŠKD reprezentovalo 15 detí v tanečnom štýle hip-hop. Deti pripravovala pani učiteľka Silvia Mackovich na záujmovom krúžku hip-hop a pridali sa aj deti z klubu, ktoré krúžok nenavštevovali. Nácvik tanca, pedagogický dozor a výber kostýmov pre deti zabezpečovala pani vychovávateľka Ivetka Huťanová. Na tanečnej prehliadke naše tanečníčky prišli povzbudzovať deti nášho klubu a veľa rodičov si tento zážitok nenechalo ujsť. Naše vystúpenie sa natoľko páčilo, že dievčatá boli vybrané na vystúpenie na Hlavnom námestí, ktoré sa konalo vo štvrtok 7. júna 2018 o 17:00 h, kde prebiehalo podujatie prezentácie mestskej časti Bratislava – Petržalka.

 

Divadelné predstavenie

01 PCh 02 PCh 03 PCh 04 PCh

          „Príšerka Charlie“ v Bratislavskom bábkovom divadle sa uskutočnilo v stredu 25. apríla 2018 o 14:00 h. pre oddelenia 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.B,C ŠKD vych. Repiskej, Szabovej, Babínovej, Huťanovej, Gardianovej Palkovičovej, Tomečkovej na Škultétyho ul. v Malej sále Istropolisu. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, čoho následkom boli deťmi opakované repliky z predstavenia počas celej cesty naspäť do školy.

 

Plavecký kurz

01 Pk18 02 Pk18 03 Pk18 04 Pk18
  05 Pk18 06 Pk18  

          V dňoch od 23. do 27. apríla 2018 sa deti z nášho ŠKD zúčastnili plaveckého kurzu v Petržalskej plavárni. Inštruktori s Happy Kids deti rozdelili do jednotlivých skupín a učili ich základom plaveckej schopnosti. Každé dieťa za dokončenie plaveckého kurzu dostalo medailu. Plávaním u detí podporujeme zdravý životný štýl a vzťah k vode.

 

Súťaž v čítaní

01 Svč 02 Svč 03 Svč 04 Svč
05 Svč 06 Svč 07 Svč 08 Svč

          Čítam, Čítaš, Čítame... Pod týmto heslom prebieha 2. ročník čitateľskej súťaže v čítaní neznámeho textu. Deti spoločne s vychovávateľkami hodnotili čítanie každého dieťaťa vo svojom oddelení a vybrali 6 zástupcov, ktorí súťažili za svoje oddelenie v celoklubovom čítaní. Všetci súťažiaci získali diplom a vecnú odmenu.

 

Tvorivé dielničky

01 Td18 02 Td18 03 Td18 04 Td18
05 Td18 06 Td18 07 Td18 08 Td18

          Počas zápisu do 1. ročníka v dňoch 6. a 7. apríla 2018 pripravili pani vychovávateľky zaujímavé darčeky pre budúcich prváčikov. Deti si počas zápisu mohli vytvoriť aj vlastné darčeky v tvorivých dielničkách. Podľa vyrobených darček môžeme povedať, že naši budúci prváčikovia budú veľmi šikovní. Už sa na nich tešíme.

 

Veľkonočné šantenie

01 Vš18 02 Vš18 03 Vš18 04 Vš18
 05 Vš18  06 Vš18  07 Vš18  08 Vš18

          V piatok 6. apríla 2018 v čase od 13.40 do 15.30 h. sme pre deti zorganizovali na záver veľkonočných sviatkov a oslavy príchodu jari zábavné popoludnie na školskom dvore. V rámci všetkých aktivít mala najväčší úspech zábavná hra „Zvieratkovo“ a hľadanie pokladu. 

 

Vystúpenie pre seniorov

01 Vps 02 Vps 03 Vps 04 Vps
05 Vps 06 Vps 07 Vps 08 Vps

          Vo štvrtok 15. marca 2018 sa druháci z nášho ŠKD zúčastnili na oslavách MDŽ v Dome tretieho veku na Poloreckého ulici v Ovsišti. Deti potešili babičky pestrým programom zloženým z piesní, tanca, recitácií a hry na flaute. Ku gratuláciám sa pridali aj deti z ostatných oddelení nášho ŠKD, tie so svojimi vychovávateľkami pripravili pre seniorov krásne darčeky.

 

Karneval

01 K18 02 K18 04 K18 03 K18
05 K18

          V utorok 27. februára 2018 popoludní sa konal detský karneval ŠKD. Každé dieťa sa nám z triedy postupne predstavilo, akú masku znázorňuje. Deti spievali, tancovali a zabávali sa v maskách. Niektoré deti uvoľnili priestor svojej fantázii a vyrobili si netradičné masky ako napríklad telefón, kocka lega, srdcová kráľovná, kalendár a mnoho iných. Navštívil nás aj kúzelník Peter Šesták, ktorý všetkých veľmi potešil a prekvapil svojim vystúpením. Z každého oddelenia sa vybrali štyri najkrajšie masky, ktoré boli ohodnotené cenou. Program ďalej pokračoval voľnou zábavou v každej triede.

 

Lyžiarsky kurz - Zochova chata

01 Lk18 02 Lk18 03 Lk18 04 Lk18
05 Lk18 06 Lk18 07 Lk18 08 Lk18

          V dňoch 19. až 23. februára 2018 sa uskutočnil lyžiarsky kurz školského klubu detí v lyžiarskom stredisku Zochova chata, prostredníctvom firmy Happy Kids. Zúčastnilo sa ho 32 detí z nášho klubu. Počasie bolo nádherné, snehové podmienky výborné. Všetky deti sa naučili jazdiť na vlekoch, naučili sa základy lyžovania a tie deti, ktoré už lyžovať vedeli, sa zdokonalili pod vedením mladých, skúsených inštruktorov.

 

Putovná výstava projektu "To, čo nás spája"

01 Tčns0118 02 Tčns0118 03 Tčns0118 04 Tčns0118
05 Tčns0118 06 Tčns0118 07 Tčns0118 08 Tčns0118

          V termíne od 18. januára do 18. februára 2018 sa vo vestibule našej školy uskutočnila putovná výstava 6. ročníka projektu „To, čo nás spája“, ktorú organizuje CCCentrum na Jiráskovej ulici. Témou výtvarných prác detí bola "Zázračná príroda". Do projektu okrem detí z nášho školského klubu boli zapojení klienti DSS Kampino, deti z ŠKD pri ZŠ Dudova a študenti zo SS Praktickej školy Švabinského 7, Bratislava.

 

Kurz korčuľovania

01 Kk18 02 Kk18 03 Kk18 04 Kk18
05 Kk18 06 Kk18 07 Kk18 08 Kk18

          V dňoch 5. až 13. februára 2018 prebiehal kurz korčuľovania ŠKD na zimnom štadióne Avion prostredníctvom firmy ŠK Tempo Juraj Hečko. Zúčastnilo sa ho 44 detí, ktoré boli na ľade rozdelené do 5 skupín. Jednotlivé skupiny viedli kvalifikovaní tréneri. Pod ich vedením sa deti zdokonalili v korčuľovaní, pri výcviku využívali rôzne pomôcky a deti sa hravou formou rýchlo naučili korčuľovať.

          Deti aj rodičia boli spokojní, na záver dostali diplom a odmenu.

 

Prírodovedná súťaž prvých ročníkov

01 Pspr 02 Pspr 03 Pspr 04 Pspr
  05 Pspr 06 Pspr  

          Vo štvrtok 8. februára 2018 sa deti prvých ročníkov zúčastnili popoludní v našom ŠKD prírodovednej súťaže. Z každej triedy bolo vybratých päť žiakov, ktorí súťažili za svoju triedu. Ostané deti povzbudzovali svojich spolužiakov. Súťaž pozostávala z kvízu, puzzle a priraďovačky.

          Všetkým sa súťaž veľmi páčila a aj keď bolo vonku nepriaznivé počasie, deti strávili veľmi príjemné a zábavné popoludnie.