Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

PROJEKTY

Realizované v školskom roku 2018/2019

 

Petržalská Superškola - III. prednáška
 Posledná prednáška tohto roka bola zameraná na nie veľmi obľúbený predmet u žiakov – chémiu. 

Nasledujúci rok je medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov a tak si prednášajúci, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV Miroslav Boča, pripravil pre žiakov 8. triedy petržalských základných škôl prednášku práve na túto tému.  Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o histórií periodickej tabuľky ako aj o jednotlivých prvkoch. Od prednášajúceho dostali link na on-line tabuľku. v ktorej môžu vyhľadať množstvo významných charakteristík prvkov a využiť ich na hodinách chémie. O zaujímavosti prednášky nasvedčuje aj množstvo otázok, ktoré žiaci po jej skončení prednášajúcemu kládli.

FOTOGRAFIE Z AKCIE

 

Petržalská Superškola, II. prednáška

Projekt Petržalská Superškola, pokračoval II.prednáškou, určenou pre žiakov 7. ročníka.

Prednáška „Zásnubné správanie živočíchov“, ktorú odprednášal doc.PaedDr. Pavol Prokop, DrSc z ústavu zoológie SAV bola veľmi poučná a zaujímavá. Žiaci získali množstvo nových informácií. Dozvedeli sa o formách svadobných rituálov, vrátane kanibalizmu u rôznych článkonožcov a stavovcov. Získali informácie o správaní sa živočíchov a človeka, o formách prirodzenej komunikácie, ako vplývajú parazity na správanie hostiteľov a čo ovplyvňuje výskyt kanibalizmu u živočíchov.

O zaujímavosti prednášky svedčí aj množstvo otázok , ktoré žiaci po jej skončení kládli prednášajúcemu. Najlepšie otázky boli odmenené knihou prednášajúceho. 

 

Petržalská Superškola

Aj tento školský rok sa v utorok 16. októbra 2018 opäť otvorili brány Petržalskej Superškoly. Tento ročník sa začal veľmi zaujímavou prednáškou, pre žiakov 6. ročníka. 

 

Prednáška prof. Kováča Ako Slováci objavujú dávny svet Ameriky - o výskumoch  slovenských vedcov v Guatemale bola zaujímavá . Autor pútavo a veku primerane priblížil žiakom prácu slovenských vedcov a archeológov pri plnení výskumných úloh, pri získavaní nových poznatkov o mayskej civilizácii. Priblížil im každodenný život archeológov, ukázal novinky, ktoré uľahčujú prácu vedcom v nedostupných terénoch. Odpovedal na časť žiackych otázok. O tom, že jeho rozprávanie bolo pútavé a zaujímavé, svedčí množstvo otázok, ktorými zahrnuli prednášajúceho aj po skončení prednášky. Témou sme sa následne zaoberali aj v škole na hodine dejepisu.