Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Školská jedáleň

 

 

 Školská jedáleň

 

Telefónne číslo

+421 2 207 63 823

 

E-mail

sjtupolevova@gmail.com

 

 

Jedálny lístok a vstup do elektronického odhlasovania obedov

Logo Jedálniček

 

 

Oznam školskej jedálne

 

Od  pondelka 26. marca 2018 nastáva zmena čísla účtu pre platby stravného! 

Platby už zaplatené na apríl, ešte na starý účet, budú akceptované a spárované.

 

nový účet:     SK35 5600 0000 0094 0110 2009 

VS:             má každý stravník osobitné

text:           meno a trieda dieťaťa

 

 

OZNAM

 

Dňa 24. februára 2015 bolo schválené všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach.

         

Úhrada sa týka rodičov detí, ktoré sa stravujú:

     Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,30 € na deň.

          Výška poplatku za stravu od 1. septembra 2015 pre MŠ je 1,57 €

     Zákonný zástupca dieťaťa základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 € na deň

          Výška poplatku za stravu platná od 1. septembra 2015 pre žiaka zostáva nezmenená aj v šk. roku 2018/2019.

vo veku 6. - 11. rokov bude 1,01 € + 0,20 € = 1,21 €

vo veku 11. - 15. rokov bude 1,09 € + 0,20 € = 1,29 €

 

Všeobecné informácie

 

Prihlasovanie na obedy

 

          Na obedy sa môže prihlásiť každý žiak, ktorý uhradí poplatok za stravu. Na základe úhrady bude žiak prihlásený na obedy, bude mu pridelený čip, ktorý treba zvlášť zaplatiť v hotovosti vo výške 5,00 €. Pri strate čipu sa rovnako platí hotovostný poplatok 5,00 €.

          Prosíme rodičov, aby pri platbe stravného bankovým prevodom vypĺňali do informácii o platbe nasledujúce údaje:

                    Variabilný symbol žiaka

                    Meno a priezvisko žiaka

                    Triedu, do ktorej žiak chodí

                    Príslušný mesiac

          Týmto nám umožníte rýchlejšie vyhľadať stravníka.

Ďakujeme.

 

Odhlásenie obeda

 

          Prosíme rodičov a žiakov, aby v prípade odhlásenia obeda z určitého dňa, obed odhlásili do 7:30 h. Po tejto hodine odhlásenie obeda nezrealizujeme.

 

          Odhlásiť obed možno troma spôsobmi:

  • elektronicky, po prihlásení sa do e-Jedálnička svojimi prihlasovacími údajmi,
  • na e-mailovú adresu školskej jedálne sjtupolevova@gmail.com
  • telefonicky na telefónnom čísle +421 2 207 63 823.

 

  

ELEKTRONIZÁCIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 

 

          Vážení rodičia,

 

          školská jedáleň Vám oznamuje, že od 01. februára 2017 nabehla na elektronizačný systém. Z tohto dôvodu jedáleň odporúča každému rodičovi zriadiť si trvalý príkaz na úhradu stravného najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Trvalým príkazom sa platba v systéme okamžite priradí k stravníkovi, ktorému jedáleň na základe priradenia platby za stravé okamžite nabije čip na ďalší mesiac.

           Rodič, ktorý bude mať nastavený trvalý príkaz na úhradu stravného sa nebude musieť preukazovať dokladom o zrealizovaní platby za stravné.

           Rodič, ktorý nebude mať nastavený trvalý príkaz na úhradu stravného sa bude musieť preukázať dokladom o zaplatení.

 

          Údaje pre nastavenie trvalého príkazu:

 

číslo účtu (IBAN): SK35 5600 0000 0094 0110 2009 

variabilný symbol: má každý žiak pridelený

konštatný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

 

          Suma pre trvalý príkaz:

1. stupeň - 25,00 €

2. stupeň - 26,00 €

 

           Pri správe pre prijímateľa Vás žiadame uvádzať MENO a PRIEZVISKO DIEŤAŤA, pod ktorým je u nás evidované ako stravník. Meno a priezvisko rodiča nebudeme vedieť priradiť k stravníkovi!

 

          Platbu trvalého príkazu na ďalší mesiac je potrebné nastaviť tak, aby bola zrealizovaná najneskôr do 25. dňa v aktuálnom mesiaci. (z dôvodu priradenia platieb a nabitia čipovej karty)

 

          Pri strate alebo poškodení čipovej karty sa za vydanie novej karty bude účtovať poplatok 5,00 €.

 

          Preplatky za odhlášky obedov budú vrátené vždy na konci školského roka.