Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

 

Akcie a podujatia v školskom roku 2018/2019

  

2. polrok 2018-2019

 

Návšteva Slobody zvierat

V rámci aktivít Žiackeho parlamentu v decembri naša škola dala do útulku Na Poliankach staré deky, granule a konzervy pre psíkov. Do zbierky sa zapojili deti z 1.aj 2. stupňa, niektorí učitelia a aj pani zástupkyňa a tak v tomto predvianočnom čase urobili radosť týmto opusteným tvorom. Žiaci 1. B vytvorili pekné plagáty, ktoré viseli na dverách pri vchode do školy. A práve žiaci tejto triedy sa rozhodli, že pôjdu osobne do psieho útulku a psíkov budú chodiť aj venčiť. Bola to totiž jedna z aktivít ku knižke PIŠTÁČIK z Osmijanka, ktoré vymyslela triedna učiteľka v tejto triede a stretlo sa to u rodičov s veľmi dobrým ohlasom. Deti majú vybavené "venčiace" preukazy a môžu svojich kamarátov navštíviť hocikedy. A možno sa medzi nimi vytvorí silnejšie puto a mamičky dovolia, aby si psíka vzali aj domov... Je však aj veľa detí z 2.stupňa, ktoré do Slobody zvierat chodia už niekoľko rokov. Im tiež veľká pochvala.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Škola v prírode

Dvadsaťdva detí z triedy V.A a dve deti z V.B absolvovali školu v prírode v prekrásnom prostredí Tatranskej Štrby.
ŠvP sa uskutočnila v termíne 29.4.- 3.5.2019. Deti si na peších túrach pozreli malebné Popradské pleso, Hrebienok zo Starého Smokovca, prešli sa po areáli Štrbského plesa.
Žiaci si, okrem mnohých športových, či vedomostno zábavných súťaží užili zábavu aj v nafukovacích hradoch a vyskúšali si svoje schopnosti v súťaži "Milujem Slovensko".
FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Beseda v knižnici

Dňa 20.3.2019 sme so žiakmi navštívili knižnicu na Vyšehradskej ulici č.27. Strávili sme krásne dopoludnie na besede so spisovateľkou pre deti, mládež a dospelých, Danou Hlavatou. Odchádzali sme s novými vedomosťami a vlastnoručným venovaním do prinesených kníh.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

Prebuď sa (s) knihou

 20. marca 2019 sa žiaci 6. A a 6.B zúčastnili v  Miestnej knižnici Prokofievova na prezentácii knihy spisovateľky Barbory Škovierovej Ako kolibrík, ktorá bola jednou z mnohých zaujímavých podujatí organizovaných v rámci festivalu Prebuď sa (s) knihou 2019.

 Autorka svojím pútavým čítaním ukážok z knihy nadchla mnohých poslucháčov, ktorí si chceli knihu hneď aj vypožičať. Sprievodné slovo a aktivity žiakov výtvarne stvárnila ilustrátorka knihy Petra Lukovicsová. Celkovú príjemnú atmosféru literárneho dopoludnia spevom a hudbou doplnila speváčka Katka Števlíková.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

 19. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

 Našu školu reprezentovali 4 žiačky, ktoré zvíťazili v školskom kole. Spomedzi 90 súťažiacich vo svojich kategóriách Emília Lea Bolerácová zo 7.B triedy v III. kategórii ( próza) získala čestné uznanie a v II. kategórii ( poézia) Sára Yussef z 5.B triedy obsadila 1. miesto a postúpila do krajského kola.

 Všetkým štyrom žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Sáre držíme prsty aj v krajskom kole.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

 

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 2.-4. ročníka

 Dňa 6.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese umeleckého textu. Zúčastnilo sa až 38 súťažiacich. O umiestnení na 1.-3. mieste v I. kategórii poézie a prózy rozhodovala trojčlenná odborná porota v zložení Mgr. Marta Fremlová, Mgr. Janka Miková a Mgr. Alena Mladá.

Výsledky:

I. kategória     Poézia

1. miesto         neudelené

2. miesto         Sofia Eglová                  3.A

3. miesto         Natália Černohousová         4.B

3. miesto         Tomáš Odler                  2.C

 

I. kategória     Próza

1. miesto         Hana Gräffingerová            3.A

2. miesto         Lucia Užeková                 2.A

3. miesto         Nella Štefániková             2.A

Na okresné kolo postupuje z 1. miesta Hana Gräffingerová. Dňa 19. marca bude na ZŠ Gessayova reprezentovať našu školu a bojovať o postup do krajského kola.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

 Dňa 6. marca 2019 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo  súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 5. – 9. ročníka.

2. a 3. kategóriu ( 5. – 6. ročník/2. ktg., 7. – 9. ročník/ 3. ktg.) reprezentovali víťazi triednych kôl.

Umiestnenia:

kategória : poézia: 1. miesto Sára Yussef, V.B

1. miesto Sára Telárová, V.B2. 

miesto Michaela Budayová, VI.B

                 próza: 1. miesto Lucia Gálová, V.B                   

2. miesto Maroš Všetečka, V.B

3. miesto David Palkech, VI.A

3. kategória: poézia:  2. miesto Sarah Trangelová, VIII.A

                   próza: 1. Emília Lea Bolerácová, VII.B                                                      

Víťazi školského kola postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 19. marca 2019 v ZŠ Gessayova 2.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, Chopok - Jasná, 10.02.-15.02.2019

 LVVK sa zúčastnilo 30 žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti a jedno družstvo snowboard pre začiatočníkov. Jednej žiačke sa venoval denne inštruktor individuálne.

 Výučba prebiehala dopoludňajšou a popoludňajšou výukou s krátkymi a dlhšou obednou prestávkou na svahu. Každé poobedie na chate bolo určené na odpočinok a relaxáciu žiakov. Po večeri sa žiaci navzájom spoznávali, zabávali v spoločenskej miestnosti. Počas celého lyžiarskeho výcviku sme sa snažili dodržiavať bezpečnostné predpisy a pravidlá, nemali sme žiadne zranenia.

 Cieľ začiatočníkov bol: -vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pre tých talentovaných základným carvingovým oblúkom

 Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol: - zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi,

  snowboard – zjazd po spádnici, jazda šikmo svahom, základný zosuvný oblúk, oblúky s rôznym polomerom

 Vyhodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, ale aj na večerných nástupoch priebežne, formatívne pri ukončení LVVK s odovzdávaním vecných odmien.

 Žiaci mali každý večer program – vedomostný kvíz, súťaže v skupinách, milujem Slovensko ...:-)

 Žiaci preukázali zvládnutie lyžovania a stanovených cieľov na pretekoch – jazde zručnosti alebo boli ohodnotení nepretekovou formou ukážky lyžovania.

 LVVK ukončilo 29 žiakov. Počas kurzu sme mali jedno ochorenie, žiaka sme po dvoch dňoch horúčok a nevoľností poslali domov. Zranenie na svahu sme nemali žiadne.

 V Bratislave, 18.2.2019                                                        Mgr. Silvia Mackovich

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, chata Smrečina, obec Zázrivá, Orava, 27.01.-1.02.2019

LVVK sa zúčastnilo 35 žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti a jedno družstvo snowboard pre začiatočníkov.

 Výučba prebiehala dopoludnia aj popoludní s krátkymi a jednou dlhšou obednou prestávkou Každé popoludnie na chate bolo určené na odpočinok a relaxáciu žiakov. Po večeri sa žiaci navzájom spoznávali a zabávali sa v spoločenskej miestnosti.

 Počas celého lyžiarskeho výcviku sme sa dodržiavali bezpečnostné predpisy a pravidlá, vďaka čomu sme nemali žiadne zranenia ani u žiakov ani u pedagógov.

 Cieľ začiatočníkov bol: vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pre tých talentovaných aj základným carvingovým oblúkom

 Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol: zdokonalenie zjazdu, lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi,

 Skupina pre snowboard sa učila zjazd po spádnici, jazdu šikmo svahom, základný zosuvný oblúk a oblúky s rôznym polomerom

 Žiaci preukázali zvládnutie lyžovania a stanovených cieľov – tí pokročilejší na pretekoch a  jazde zručnosti, pokroky začiatočníkov boli posúdené osobitne.

 Vo štvrtok večer bolo vyhodnotenie a žiaci dostali na pamiatku diplom a sladké odmeny. Počasie a podmienky na lyžovanie boli výborné, lyžovali sme každý deň.

 V stredu sme lyžovali iba doobeda a poobede deti v skupinách tvorili prekrásne výtvory zo snehu.

 Vo štvrtok, pred večerou, deti – najprv dievčatá, potom chlapci, absolvovali relax vo vírivke. Keďže sa LVVK zúčastnili žiaci dvoch škôl, postupne sa viacerí aj skamarátili.

 Účelom LVVK bolo nielen zvládnutie lyžiarskych zručností, ale tiež vytvárať u detí vzťah k našej krásnej prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku i svojho správania a činov.

 Počas kurzu smer nemali žiadne zdravotné ťažkosti, ktoré by vyžadovali pomoc lekára.

FOTO A VIDEO Z TEJTO AKCIE