Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

 

Akcie a podujatia v školskom roku 2018/2019

  

2. polrok 2018-2019

 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, chata Smrečina, obec Zázrivá, Orava, 27.01.-1.02.2019

 

LVVK sa zúčastnilo 35 žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti a jedno družstvo snowboard pre začiatočníkov.

 Výučba prebiehala dopoludnia aj popoludní s krátkymi a jednou dlhšou obednou prestávkou Každé popoludnie na chate bolo určené na odpočinok a relaxáciu žiakov. Po večeri sa žiaci navzájom spoznávali a zabávali sa v spoločenskej miestnosti.

 Počas celého lyžiarskeho výcviku sme sa dodržiavali bezpečnostné predpisy a pravidlá, vďaka čomu sme nemali žiadne zranenia ani u žiakov ani u pedagógov.

 Cieľ začiatočníkov bol: vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pre tých talentovaných aj základným carvingovým oblúkom

 Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol: zdokonalenie zjazdu, lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi,

 Skupina pre snowboard sa učila zjazd po spádnici, jazdu šikmo svahom, základný zosuvný oblúk a oblúky s rôznym polomerom

 Žiaci preukázali zvládnutie lyžovania a stanovených cieľov – tí pokročilejší na pretekoch a  jazde zručnosti, pokroky začiatočníkov boli posúdené osobitne.

 Vo štvrtok večer bolo vyhodnotenie a žiaci dostali na pamiatku diplom a sladké odmeny. Počasie a podmienky na lyžovanie boli výborné, lyžovali sme každý deň.

 V stredu sme lyžovali iba doobeda a poobede deti v skupinách tvorili prekrásne výtvory zo snehu.

 Vo štvrtok, pred večerou, deti – najprv dievčatá, potom chlapci, absolvovali relax vo vírivke. Keďže sa LVVK zúčastnili žiaci dvoch škôl, postupne sa viacerí aj skamarátili.

 Účelom LVVK bolo nielen zvládnutie lyžiarskych zručností, ale tiež vytvárať u detí vzťah k našej krásnej prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku i svojho správania a činov.

 Počas kurzu smer nemali žiadne zdravotné ťažkosti, ktoré by vyžadovali pomoc lekára.

FOTO A VIDEO Z TEJTO AKCIE

 

 

1. polrok 2018-2019 

 

Šaliansky Maťko

 25. januára sa traja žiaci našej školy zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Zástupcu sme mali v každej súťažnej kategórii. Všetkým trom reprezentantom našej školy sa podarilo obsadiť miesto na stupienku víťazov. Sofia Bolerácová z 3.B    získala 1. miesto, Maroš Všetečka z 5.B obsadil 2. miesto. a Emília Bolerácova zo 7.B získala 1. miestko. Dievčatá pokračujú v súťaži na krajskom kole. Držme im palce!

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Návšteva Europarlamentu v Bruseli

 Vďaka europoslankyni Jane Žitňanskej a programu Teach for Slovakia dostali dve naše žiačky Vanesska Lévaiová a Viki Gyurcsiová spolu so svojou triednou učiteľkou Janou Janotkovou možnosť navštíviť krásny Brusel.

 Počas svojej návštevy boli pozvané do Europarlamentu, kde si posedeli s pani poslankyňou. Samozrejme nechýbala dôkladná prehliadka tejto významnej inštitúcie.

Popritom navštívili Parlamentárium, ktoré slúži návštevníkom Bruselu na lepšie spoznanie  našej histórie a fungovania Európskej Únie.

 Navštívili Prírodovedné múzeum, v ktorom si okrem iného mohli pozrieť veľkolepé kostry dinosaurov.

 Samozrejme nechýbala prehliadka mesta. Nenechali si ujsť symbol Bruselu, sochu cikajúceho chlapca, či Víťazný oblúk. Ochutnali aj slávne belgické hranolčeky.

 Ešte raz ďakujeme za možnosť priniesť si toľko zážitkov a nových skúseností!

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Anglicky týždeň

Tento týždeň, od 28.1. do 31.1.2019, som sa každý deň zúčastnila netradičných trojhodinoviek angličtiny v  našej škole. Lektorkami boli Cindy z Kyrgyzstanu a May z Taiwanu. Okrem toho, že sme si dobre precvičili angličtinu, sme sa od nich  veľa dozvedeli o kultúre, tradíciách a tradičných jedlách týchto krajín. Taktiež sme si zahrali hry, ktorými sme si precvičili a oživili slovnú zásobu. Dobre sme sa zabavili a pritom veľa naučili. 

Alexandra Popelišová, 6.B
FOTO Z TEJTO AKCIE
 

 

 Vianočné stromčeky

 Dňa 29.11.2018 sa žiaci 4.B a 4.C sa zapojili do realizácie projektu Vianočné stromčeky, ktorý realizovalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Úlohou žiakov bolo dotvoriť podľa vlastnej fantázie vianočné gule na stromček, poprípade si vyrobiť aj vlastné vianočné ozdoby. Stromčeky boli inštalované na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého. Vyzdobené stromčeky budú na nádvorí vystavené do 15.12.2018 a následné prevezené na podujatie Dobrý trh 16.12.2018, kde z nich vytvoria „rozprávkový les“ a určitý počet stromčekov bude darom pre charitu.

 

4.12. sa uskutočnilo vyhodnotenie Vianočných stromčekov, kde sa naša škola umiestnila na 3. mieste.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Planetárium Brno

 Dňa 19.10. sa žiaci štvrtého ročníka ZŠ zúčastnili exkurzie do planetária v Brne. Okrem vzdelávacieho programu Zem v pohybe si žiaci mohli pozrieť vonkajšiu expozíciu, v ktorej sa dozvedeli, aká by bola ich hmotnosť na jednotlivých planétach. Ďalšími interaktívnymi exponátmi, ktoré si žiaci mohli pozrieť a vyskúšať bol kaleidoskop, pixelová stena a zvukovod. Pani sprievodkyňa žiakov zaviedla aj do historického centra Brna a podala im krátky výklad jeho histórie.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Hovorme o jedle

V dňoch 15.-19.10. sa celá naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle. Žiaci v rámci projektu ochutnali rôzne druhy chleba s vlastnoručne vyrobenými mäsitými aj bezmäsitými nátierkami. Zapili to slovenským mliekom. Do bielych jogurtov si dali ovocie a orechy. Vyrobili si domáce kompóty, puding a smoothie. Vymýšľali básničky, maľovali obrázky a spievali piesne o ovocí. Vyplnili dotazník o počte skonzumovaného ovocia a zeleniny počas celého týždňa.

FOTO Z TEJTO AKCIE