Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

 

Akcie organizované ŠKD v školskom roku 2018/2019

  

1. polrok 2018-2019

 

 

Lyžiarsky kurz

V dňoch 14. 1.. – 18. 1. 2019 sa uskutočnil lyžiarsky kurz  školského klubu detí v lyžiarskom stredisku Zochova chata, prostredníctvom firmy Happy Kids. Zúčastnilo sa ho 42 detí z nášho školského klubu. Počasie bolo nádherné, snehové podmienky výborné. Všetky deti sa naučili jazdiť na vlekoch, naučili sa základy lyžovania a tie deti, ktoré už lyžovať vedeli, sa zdokonalili pod vedením mladých, ale skúsených inštruktorov.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY ŠKD V MESIACI DECEMBRI 2018

 

   VIANOČNÁ TRŽNICA 

 Vianočná tržnica sa uskutočnila v termíne od 11. do 14. decembra 2018 v priestoroch vstupu do zberných tried ŠKD. Rodičia a aj deti mali možnosť si zakúpiť krásne darčekové predmety, ktoré vyrábali naše deti k Vianociam. Finančný výťažok 103€ sme darovali nadácii Detského kardiologického centra v Bratislave.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 VIANOČNÁ BESIEDKA ŠKD

 Deti nášho klubu spolu s pani vychovávateľkami dlhé týždne popoludní v školskom klube nacvičovali divadielka, tančeky, vianočné piesne, koledy, vinše, aby mohli potešiť svojich rodičov, starých rodičov a hostí na vianočnej besiedke. „Program cvičil kto bol zdravý, ale aj kto kýchal.“ Dňa 18. 12. 2018 sa ozaj vianočná besiedka uskutočnila o 16:00 hod. Deti mali veru aj trému, pretože sa úplne zaplnil vestibul školy, aj respírium. Vianočný program mal zo strany rodičov, príbuzných a hostí veľký úspech. Deťom sa dostalo odmeny veľkým potleskom a úsmevmi na tvárach obecenstva,  mali zo svojho úspechu radosť a potešili v predvianočnom čase aj svojich rodičov.

FOTO Z TEJTO AKCIE 

 

DETSKÝ  MUZIKÁL „SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ“

 Dňa 19. decembra 2018 sa všetky deti nášho školského klubu zúčastnili krásneho predstavenia – muzikálu „Snehová kráľovná“, ktoré predviedli deti zo Základnej umeleckej školy v Senci. Predstavenie sa uskutočnilo v Dome kultúry Lúky na Vígľašskej ulici. Deťom sa hudobná rozprávka veľmi páčila a odmenili detských hercov, spevákov a tanečníkov obrovským potleskom.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY ŠKD OKTÓBER – NOVEMBER 2018

 

  •  Jesenný beh pre zdravie – 9. ročník –„Beh Terryho Foxa“ – sa uskutočnil dňa 26. 10. 2018 v piatok o 13:30 hod. pri Chorvátskom ramene. Deti v tímoch nenáročným orientačno-vytrvalostným behom  plnili úlohy na stanovištiach, na ktorých za splnené úlohy dostali indície, z ktorých museli zostaviť v cieli preteku heslo dňa – behu. Bolo to zábavno-náučné a športové popoludnie, na ktorom sa zúčastnili aj rodičia.
  • FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

 

  • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže úcta k starším - „Deduška a babičku nosím v svojom srdiečku“ bola dňa 7. 11. 2018 v stredu na školskom dvore. Z každého oddelenia ŠKD boli vyhodnotené tri najkrajšie práce detí, ktoré boli ocenené diplomom a sladkou odmenou. Výstavka vyhodnotených prác je nainštalovaná vo vchode ŠKD, kde si ju môžu pozrieť rodičia
  • FOTO Z TEJTO AKCIE.

 

 

 

  • Rozprávková jeseň - divadelný festival v DK Zrkadlový háj sa uskutočnil v dňoch 9. 11. – 11. 11. 2018. Deti nášho klubu navštívili v rámci festivalu divadelné predstavenie „Škola mágie a kúziel“ dňa 9. 11. 2018 v piatok o 14:00 hod.
  • FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

 

  • Vernisáž výstavy  6. ročníka projektu „To, čo nás spája“ sa uskutočnila vo výstavnej sieni CC Centra na Jiráskovej 3, dňa 7. 11. 2018, v stredu o 14.00 hod.  Zúčastnili sa jej deti, ktoré sa podieľali na tvorbe prác. V decembri bude putovná výstava výtvarných prác detí nainštalovaná vo vestibule našej školy. Výstava potrvá do konca januára 2019.
  • FOTO Z TEJTO AKCIE

 

           

 

 

 

2. polrok 2018-2019

 

 

 

Akcie organizované ŠKD v školskom roku 2017/2018

 

1. polrok 2017-2018

 

2. polrok 2017-2018