Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

 

Akcie organizované ŠKD v školskom roku 2018/2019

 

2. polrok 2018-2019

 

MDD v ŠKD Švihadlová show

V piatok dňa 31. 5. sme pre deti v rámci MDD zorganizovali športové popoludnie švihadlovú show. Dlhé týždne, dokonca mesiace,  deti  v ŠKD na školskom dvore, ba aj v triede trénovali skákanie na švihadlách. Najprv prebehli triedne kolá a 2 najúspešnejšie deti z každého oddelenia postúpili do celoklubovej súťaže. Všetky deti povzbudzovali svojich kamarátov zo svojho oddelenia. Víťazi dostali diplomy aj medaily a sladkú odmenu.

 

Tanec v duši

Tanečná prehliadka všetkých petržalských školských klubov základných škôl, Jaroviec a Rusoviec sa uskutočnila dňa 4. 6. 2019 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Náš ŠKD reprezentovalo 18 detí  z 1.B a z 1.C triedy. Choreografiu a nácvik uskutočnila vych. Mgr. Adriana Soareová. Prehliadky sa zúčastnilo aj veľa rodičov, ktorí chválili deti a pani vychovávateľke Adriane blahoželali k peknému vystúpeniu, ktoré sa páčilo aj usporiadateľom a naše deti boli vybrané na vystupovanie na Hlavnom námestí v centre Bratislavy dňa 6. 6. 2019.

 

Tanečné vystúpenie detí ŠKD na Hlavnom námestí

– prezentácia mestskej časti Bratislava – Petržalka v centre mesta. Dňa 6. 6. 2019 vystúpili deti z nášho ŠKD na Hlavnom námestí centra Bratislavy. Z tanečnej prehliadky „Tanec v duši“ boli vybrané 4 školské kluby detí, ktoré reprezentovali mestskú časť Bratislava – Petržalka.

 

Výtvarná súťaž – v rámci Olympijského festivalu nádejí Petržalky OFNP 2019.

Téma výtvarnej súťaže bola  vytvoriť s deťmi v škole 2 plagáty – návrhy plagátu na budúci rok - plagát OFNP 2020. Plagát mal byť vytvorený voľnou technikou, námet mal vychádzať zo športových disciplín OFNP – atletika, vybíjaná na piesku, plávanie, cyklokros a minibasketbal.  Vyhodnotenia výtvarnej súťaže sa zúčastnili  deti, ktoré plagát namaľovali dňa 7. 6. o 10.30 hod v CCC na Jiráskovej ul., deti dostali za krásne výtvory darčeky.

 

Návšteva Hasičskej stanice“

všetky oddelenia nášho klubu sa zúčastnili exkurzie u hasičov v Petržalke, v blízkosti našej školy na Čapajevovej ul.  od  18. 6. – 20. 6. 2019. Staršie deti, ktoré už u hasičov boli, sa veľmi tešili, pretože vedeli, koľko zaujímavých zážitkov ich čaká. No a tí najmenší, naši prváci, boli plní očakávania z niečoho nového a poučného. Ujovia hasiči, ktorí nás už s radosťou očakávali, poukazovali deťom nielen hasičskú výstroj, masky, prilby, ale aj hasičské autá, ich vybavenie a vysvetlili všetko, čo je potrebné urobiť pre záchranu ľudských životov. Povestnou „čerešničkou na torte“ a teda aj najkrajším zážitkom bolo striekanie z hasičskej hadice, ktoré si všetky deti mohli aj vyskúšať. Keďže bolo vonku veľmi teplo, deťom takéto osvieženie prišlo vhod.

 

 Rytmus v tele

Dňa 28. 6. 2019 v stredu o 14:00 hod. vo vestibule školy. Rozlúčka so školským rokom - zábavné tanečné a kultúrne popoludnie všetkých  detí školského klubu. Zúčastnili sa ho v hojnom počte aj rodičia.

 

 Tábor a rodinný zájazd v Taliansku –  Bellaria – Igea Marina

Ktorýsa uskutočnil v termíne od  28. 6. – 7. 7. 2019. Zúčastnili sa ho rodičia s deťmi spoločne s učiteľmi z našej školy.

 

 

MDD v ŠKD - divadelné predstavenie „SEN JEDNÉHO DUBA“

V upršaný utorkový deň 28. mája 2019  pri príležitosti MDD do nášho klubu zavítali bábkoherci z prešovského bábkového divadla BABADLO. Pripravili si pre naše deti rozprávku „Sen jedného duba“.

Divadlo Babadlo nám ponúklo  pútavý príbeh jedného duba na motívy rozprávky H.Ch. Andersena. Bolo to nádherné interaktívne predstavenie s environmentálnou  tematikou. Deti si mohli „zahrať“ s hercami, dokonca mohli ovplyvniť záver rozprávky  o záchrane stromov a ich osude. Deťom a aj nám vychovávateľom sa predstavenie veľmi páčilo a určite do nášho klubu pozveme Babadlo opäť.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Divadelné predstavenie "Snehulienka a sedem trpaslíkov" v ŠKD"
Najstaršie deti z nášho školského klubu a to zo 4.A, 4.B, 4.D pod vedením vychovávateľa Eugena Pastora sa rozhodli, že nacvičia rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov tak trochu inak. Scenár rozprávky napísal pán vychovávateľ a deti dlhé týždne maľovali kulisy, nacvičovali texty, piesne, pripravovali si kostýmy. Výsledok stál zato. Túto rozprávku deti predviedli všetkých deťom ŠKD v jedno popoludnie. Deti boli nadšené a odmenili malých hercov veľkým potleskom.
Divadelné predstavenie Snehulienka a sedem trpaslíkov v MŠ Iľjušinova  v MŠ Tupolevova
Naši žiaci zo 4.A, 4.B a 4.D triedy spolu s pánom vychovávateľom navštívili Materskú školu na Iljušinovej ulici. Pre deti to bol veľký zážitok. Deťom sa divadielko o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch zo škôlky veľmi páčilo. Deti sa smiali a zároveň stále sa chceli fotiť s rozprávkovými postavičkami. Detom sa  páčilo netradične spracovanie rozprávky. Na zaver od kúzelných vil kmotričiek každé dieta dostalo sladkú odmenu. Toto predstavenie pokračovalo aj v MŠ Tupolevova. Poďakovanie patrí všetkým deťom a najmä pánovi vychovávateľovi Eugenovi Pastorovi.
 

 

Kurz plávania 

Kurz plávania sa uskutočnil prostredníctvom firmy Happy Kids v Petržalskej plavárni na Tupolevovej ulici v termíne od 15. 4. – 17. 4. – 24. 4. -  26. 4. 2019.

Zúčastnilo sa ho 35 detí z nášho školskéhoklubu, s vychovávateľkami Milkou Babínovou a Kristínkou Csonkovou. Pedagogický dozor im pomáhal zabezpečiť aj dedko prváčky Klaudie Špotákovej, ktorý aj kurz plávania zdokumentoval na fotografiách. 

Bol to 6-dňový kurz, kde sa deti naučili základom plávania a tie zdatnejšie sa v plávaní zdokonalili pod vedením skúsených inštruktorov firmy Happy Kids.

Deťom sa kurz náramne páčil a na záver dostali za odmenu na záver kurzu od inštruktorov medaily.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

MDŽ pre seniorov

Pri príležitosti MDŽ, deti z 3.A a 3.C, zavítali medzi seniorov v Dome 3.veku, aby im svojim hovoreným slovom, hrou na flaute, spevom a tancom spríjemnili marcové popoludnie (5.3.). A že sa im výstupenie páčilo svedčí aj fakt, že deťom pekne tlieskali a aj si s nimi pospevovali.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

Putovná výstava  projektu „To, čo nás spája“

V termíne od 1. februára do konca februára 2019  sa v priestoroch školského klubu detí  na našej škole  uskutočnila putovná výstava 7. ročníka projektu „To, čo nás spája“, ktorú organizuje CCCentrum na Jiráskovej ulici. Témou výtvarných prác detí bola téma Farebné výlety.  Do projektu okrem detí z nášho školského klubu boli zapojení klienti DSS Kampino, deti z ŠKD pri ZŠ Dudova a študenti zo SS Praktickej školy Švabinského 7, Bratislava. Tento projekt  sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva kultúry. Krásnu výstavu si pozrelo veľa rodičov a všetky deti nášho ŠKD.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

Detský karneval ŠKD

 Tradične každý rok sa uskutočňuje v našom školskom klube detský karneval. Nebolo to inak ani tohto roku. Dňa 20. 2. 2019 popoludní sa konal o 14,00 hod. Deti sa dobre bavili, tancovali, súťažili v maskách. Oficiálna časť sa konala vo vestibule, kde deti potešil pán kúzelník. Zábava pokračovala v jednotlivých oddeleniach, kde deti dostali diplom za krásne masky, vecnú a sladkú odmenu.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Kurz korčuľovania

O kurz korčuľovania v ŠKD bol tohto roku zo strany rodičov a detí mimoriadny záujem, takmer 75 prihlásených detí. Zorganizovali sme preto súčasne dva kurzy, jeden s počtom detí 42  v termíne od 4. 2. – 12. 2. 2019, ktorý prebiehal na zimnom štadióne Avion prostredníctvom firmy ŠK Tempo Juraj Hečko. Druhý kurz prebiehal na zimnom štadióne Ovsište v termíne od 5. 2. – 11. 2. 2019 prostredníctvom firmy Happy Kids. Zúčastnilo sa ho 25 detí. Oba kurzy boli úspešné, deti boli nadšené z výcviku, z trénerov a všetky sa naučili korčuľovať alebo sa v korčuľovaní zdokonalili.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

  

1. polrok 2018-2019

 

 

Lyžiarsky kurz

V dňoch 14. 1.. – 18. 1. 2019 sa uskutočnil lyžiarsky kurz  školského klubu detí v lyžiarskom stredisku Zochova chata, prostredníctvom firmy Happy Kids. Zúčastnilo sa ho 42 detí z nášho školského klubu. Počasie bolo nádherné, snehové podmienky výborné. Všetky deti sa naučili jazdiť na vlekoch, naučili sa základy lyžovania a tie deti, ktoré už lyžovať vedeli, sa zdokonalili pod vedením mladých, ale skúsených inštruktorov.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY ŠKD V MESIACI DECEMBRI 2018

 

   VIANOČNÁ TRŽNICA 

 Vianočná tržnica sa uskutočnila v termíne od 11. do 14. decembra 2018 v priestoroch vstupu do zberných tried ŠKD. Rodičia a aj deti mali možnosť si zakúpiť krásne darčekové predmety, ktoré vyrábali naše deti k Vianociam. Finančný výťažok 103€ sme darovali nadácii Detského kardiologického centra v Bratislave.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 VIANOČNÁ BESIEDKA ŠKD

 Deti nášho klubu spolu s pani vychovávateľkami dlhé týždne popoludní v školskom klube nacvičovali divadielka, tančeky, vianočné piesne, koledy, vinše, aby mohli potešiť svojich rodičov, starých rodičov a hostí na vianočnej besiedke. „Program cvičil kto bol zdravý, ale aj kto kýchal.“ Dňa 18. 12. 2018 sa ozaj vianočná besiedka uskutočnila o 16:00 hod. Deti mali veru aj trému, pretože sa úplne zaplnil vestibul školy, aj respírium. Vianočný program mal zo strany rodičov, príbuzných a hostí veľký úspech. Deťom sa dostalo odmeny veľkým potleskom a úsmevmi na tvárach obecenstva,  mali zo svojho úspechu radosť a potešili v predvianočnom čase aj svojich rodičov.

FOTO Z TEJTO AKCIE 

 

DETSKÝ  MUZIKÁL „SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ“

 Dňa 19. decembra 2018 sa všetky deti nášho školského klubu zúčastnili krásneho predstavenia – muzikálu „Snehová kráľovná“, ktoré predviedli deti zo Základnej umeleckej školy v Senci. Predstavenie sa uskutočnilo v Dome kultúry Lúky na Vígľašskej ulici. Deťom sa hudobná rozprávka veľmi páčila a odmenili detských hercov, spevákov a tanečníkov obrovským potleskom.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY ŠKD OKTÓBER – NOVEMBER 2018

 

  •  Jesenný beh pre zdravie – 9. ročník –„Beh Terryho Foxa“ – sa uskutočnil dňa 26. 10. 2018 v piatok o 13:30 hod. pri Chorvátskom ramene. Deti v tímoch nenáročným orientačno-vytrvalostným behom  plnili úlohy na stanovištiach, na ktorých za splnené úlohy dostali indície, z ktorých museli zostaviť v cieli preteku heslo dňa – behu. Bolo to zábavno-náučné a športové popoludnie, na ktorom sa zúčastnili aj rodičia.
  • FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

 

  • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže úcta k starším - „Deduška a babičku nosím v svojom srdiečku“ bola dňa 7. 11. 2018 v stredu na školskom dvore. Z každého oddelenia ŠKD boli vyhodnotené tri najkrajšie práce detí, ktoré boli ocenené diplomom a sladkou odmenou. Výstavka vyhodnotených prác je nainštalovaná vo vchode ŠKD, kde si ju môžu pozrieť rodičia
  • FOTO Z TEJTO AKCIE.

 

 

 

  • Rozprávková jeseň - divadelný festival v DK Zrkadlový háj sa uskutočnil v dňoch 9. 11. – 11. 11. 2018. Deti nášho klubu navštívili v rámci festivalu divadelné predstavenie „Škola mágie a kúziel“ dňa 9. 11. 2018 v piatok o 14:00 hod.
  • FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

 

  • Vernisáž výstavy  6. ročníka projektu „To, čo nás spája“ sa uskutočnila vo výstavnej sieni CC Centra na Jiráskovej 3, dňa 7. 11. 2018, v stredu o 14.00 hod.  Zúčastnili sa jej deti, ktoré sa podieľali na tvorbe prác. V decembri bude putovná výstava výtvarných prác detí nainštalovaná vo vestibule našej školy. Výstava potrvá do konca januára 2019.
  • FOTO Z TEJTO AKCIE

 

           

 

 

 

2. polrok 2018-2019

 

 

 

Akcie organizované ŠKD v školskom roku 2017/2018

 

1. polrok 2017-2018

 

2. polrok 2017-2018