Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

 Objednávky

 

Deň

zverejnenia

Predmet obstarania

Kód CPV

Termín

zadania

Poznámka

15.12.2014

Rôzne potravinárske výrobky

15800000-6

02.01.2015

 

15.12.2014

Spracované a konzervované ryby

15200000-0

02.01.2015

 

15.12.2014

Mlieko a mliečne výrobky

15500000-3

02.01.2015

 

15.12.2014

Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

15400000-2

02.01.2015

 

15.12.2014

Mlynské výrobky

15610000-7

02.01.2015

 

15.12.2014

Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky

15300000-1

02.01.2015

 

15.12.2014

Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a   orechy

03200000-3

02.01.2015

 

15.12.2014

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

15100000-9

02.01.2015

 

23.09.2013

Rôzne potravinárske výrobky

15800000-6

27.09.2013

 

23.09.2013

Spracované a konzervované ryby

15200000-0

27.09.2013

 

23.09.2013

Mlieko a mliečne výrobky

15500000-3

27.09.2013

 

23.09.2013

Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

15400000-2

27.09.2013

 

23.09.2013

Mlynské výrobky

15610000-7

27.09.2013

 

23.09.2013

Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky

15300000-1

27.09.2013

 

23.09.2013

Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a   orechy

03200000-3

27.09.2013

 

23.09.2013

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

15100000-9

27.09.2013

 

17.09.2013

Kanalizačné práce

45232410-9

20.09.2013

Havarijný stav

10.09.2013

Kancelárske potreby

30192000-1

13.09.2013

 

09.09.2013

Tlačiarenské farby, atramenty

22610000-9

12.09.2013

 

15.07.2013

Príslušenstvo k stropným svietidlám

31524100-6

18.07.2013

 

15.07.2013

Stropné svetlá

31524120-2

18.07.2013

 

12.07.2013

Čistiace výrobky

39830000-9

15.07.2013

 

01.07.2013

Náterové farby, laky a tmely

44800000-8

01.07.2013

 

 

Objednávky - ZŠ

Objednávky za rok 2013

Objadnávky za rok 2012

Objednávky k faktúram za rok 2012

 

E-mailové objednávky - ZŠ

Objednávky za rok 2013

Objednávky za rok 2012