Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Oddelenia ŠKD

 Zadelenie detí do oddelení ŠKD v školskom roku 2018/2019

 

 1. stupeň 

Meno triedneho učiteľa        

E-mail

Meno vychovávateľa

E-mail

1.A

Mgr. Zuzana Hubinová

hubinova@zs-tupolevova.sk

Kristína Csonková

csonkova@zs-tupolevova.sk

1.B

Mgr. Zuzana Bulafčíková

bulafcikova@zs-tupolevova.sk

Mgr. Adriana Soareová

soareova@zs-tupolevova.sk

1.C

Mgr. Ružena Valentínová

valentinova@zs-tupolevova.sk

Viera Tomečková 

tomeckova@zs-tupolevova.sk

1.D

Mgr. Miroslava Ondrušková

ondruskova@zs-tupolevova.sk

delia sa do 1.A, B, C

 

 

 

 

 

 

 2.A

Mgr. Agneša Semerská

semerska@zs-tupolevova.sk

Jarmila Palečková 

paleckova@zs-tupolevova.sk

 2.B

Mgr. Janka Miková

mikova@zs-tupolevova.sk

Marta Ráczová

raczova@zs-tupolevova.sk

 2.C

Mgr. Katarína Ivanová

ivanova@zs-tupolevova.sk

Monika Tollaová

tollaova@zs-tupolevova.sk

 2.D

Mgr. Mariana Takáčová

takacova@zs-tupolevova.sk

delia sa do 2.A,B, C

 

 

 

 

 

 

 3.A

Mgr. Marta Fremlová

fremlova@zs-tupolevova.sk

Mgr. Petra Palkovičová

palkovicova@zs-tupolevova.sk

 3.B

PaedDr. Andrea Ďurikovičová

durikovicova@zs-tupolevova.sk

Iveta Repiská

repiska@zs-tupolevova.sk

 3.C

Mgr. Patrícia Bašťovanská

bastovanska@zs-tupolevova.sk

Emília Babínová

babinova@zs-tupolevova.sk

 3.D

Mgr. Darina Burdanová

burdanova@zs-tupolevova.sk

delia sa  do 3.A, B, C

 

 

 

 

 

 

 4.A

Mgr. Rastislav Pivoň

pivon@zs-tupolevova.sk

Mgr. Rastislav Pivoň            

 pivon@zs-tupolevova.sk

 4.B

Mgr. Alena Mladá

mlada@zs-tupolevova.sk

delia sa do

4.A a do 4.C

 

 4.C

Mgr. Paulína Blizmanová

blizmanova@zs-tupolevova.sk

Iveta Huťanová

hutanova@zs-tupolevova.sk

 4.D

Mgr. Alena Šprtová

sprtova@zs-tupolevova.sk

delia sa do

4.A a do 4.C

 

 

 

ZADELENIE DETÍ DO ODDELENÍ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

               

I. oddelenie: vych. Kristína Kocmanová                                            
trieda: 1.A + 1.D
miestnosť: 1. poschodie B1, trieda 1.A
 
II. oddelenie: Mgr. Adriana Soareová                                                     
trieda: 1.B + 1. D
miestnosť: B3 zelené dvere - herňa
 
III. oddelenie: vych. Viera Tomečková                                            
Trieda: 1.C + 1.D
Miestnosť: prízemie B1, trieda 1.C
 
IV. oddelenie: vych. Jarmila Palečková                                                    
trieda: 2.A +2.D  
miestnosť: prízemie B1, trieda 2.A
 
V. oddelenie: vych. Marta Ráczová                                                 
trieda: 2.B + 2.D
miestnosť: B3 zelené dvere - herňa
 
VI. oddelenie: vych. Monika Tollaová                                              
trieda: 2.C
miestnosť: prízemie B1, trieda 2.C
 
VII. oddelenie: Mgr. Petra Palkovičová                                            
trieda: 3.A + 3.D
miestnosť: prístavba 3. poschodie - herňa
 
VIII. oddelenie:  vych. Iveta Repiská                             
trieda: 3.B + 3.D
miestnosť: B3 žlté dvere - herňa
 
IX. oddelenie: vych. Emília Babínová                                               
trieda: 3.C
miestnosť: prístavba, 3. poschodie – herňa
 
X. oddelenie: Mgr. Rastislav Pivoň                                         
trieda: 4.A + 4.B + 4.D
miestnosť: 2. poschodie B1, trieda 4.A
 
XI. oddelenie: vych. Iveta Huťanová
trieda: 4.C + 4.B + 4.D
miestnosť: prístavba, 3. poschodie – herňa