Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Pripravované akcie ŠKD

 

 

AKTIVITY ŠKD NA MESIACE NOVEMBER – DECEMBER 2018

 

 •  Imatrikulácia prvákov v Miestnej knižnici Petržalky na Prokofievovej ulici. V  mesiaci novembri  deti prvých ročníkov z nášho klubu navštívia Miestnu knižnicu na Prokofievovej ulici, kde budú zábavnou formou zdarma prijaté za čitateľov knižnice. 1.A dňa 5. 11. 2018, 1.B dňa 16. 11. 2018 a 1.C dňa 26. 11. 2018 o 14:00 hod.

 

 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže úcta k starším - „Deduška a babičku nosím v svojom srdiečku“ dňa 7. 11. 2018 v stredu vo vestibule našej školy o 14:00 hod. Z každého oddelenia ŠKD budú vyhodnotené tri najkrajšie práce detí. Výstavka vyhodnotených prác bude nainštalovaná vo vchode ŠKD, kde si ju budú môcť pozrieť rodičia.

 

 • Poplatok za ŠKD – pripomíname rodičom, aby uhradili poplatok za ŠKD za mesiace november a december 2018.

 

 • Jesenný divadelný festival v DK Zrkadlový háj sa uskutoční v dňoch 9. 11. – 11. 11. 2018. Deti nášho klubu navštívia v rámci festivalu divadelné predstavenie „Rozprávka mágie a kúziel“ dňa 9. 11. 2018 v piatok o 14:00 hod.

 

 • Vernisáž výstavy  6. ročníka projektu „To, čo nás spája“ sa uskutoční vo výstavnej sieni CC Centra na Jiráskovej 3, dňa 14. 11. 2018, v stredu o 14.00 hod.  Zúčastnia sa jej deti, ktoré sa podieľali na tvorbe prác.

 

 • Šarkaniáda – v mesiaci novembri v popoludňajšej činnosti ŠKD sa deti potešia z lietajúcich šarkanov, ktoré si sami vyhotovia alebo prinesú z domu. Každé oddelenie si určí termín podľa počasia.

 

 • Výzdoba herní a priestorov ŠKD zimnou a vianočnou tematikou.                                                                               
 • Rodičovský aktív – 15. 11. 2018. Informácie  rodičom o výchovno-vzdelávacej činnosti, o aktivitách ŠKD, o poplatku za  ŠKD.

 

 • Mikulášske popoludnie v ŠKD – sa uskutoční dňa 6. 12. 2018 vo štvrtok o 14:00 hod. v hudobnej miestnosti.

 

 • Vianočná tržnica od 10. 12. – 14. 12. 2018 v priestoroch zberných tried ŠKD.

 

 • Vianočná besiedka ŠKD – vo vestibule našej školy sa uskutoční dňa 18. 12. 2018 v utorok o 16:00 hod. Pre rodičov, starých rodičov vystúpia deti zo všetkých oddelení ŠKD.

 

 • Muzikál Snehová kráľovná – dňa 19. 12. 2018 v stredu o 14:00 hod. v Dome kultúry Lúky na Vígľašskej ul. Muzikál predvedú deti zo Základnej umeleckej školy v Senci.

 

 

 

 

Aktivity ŠKD plánované na mesiace máj a jún 2018 

 

 1. „Tanec v duši“ –  tanečná prehliadka všetkých školských klubov detí Petržalky, Jaroviec a Rusoviec sa uskutoční dňa 21. 5. 2018  v pondelok v DK Zrkadlový háj od 14:00 do 16:00 hod. Náš ŠKD bude reprezentovať 15 detí v tanečnom štýle hip-hop. Deti pripravovala pani učiteľka Silvia Mackovich na záujmovom krúžku hip-hop a pridali sa aj deti z klubu, ktoré krúžok nenavštevovali. Pedagogický dozor, pomoc pri nácviku a výber kostýmov pre deti zabezpečovala pani vychovávateľka Ivetka Huťanová. Na tanečnú prehliadku pôjdu povzbudzovať naše tanečníčky deti nášho klubu. Rodičia sú taktiež srdečne vítaní.

 

2. „MDD v našom klube“: dňa 30. 5. 2018 - v stredu - od 14:00 – 16:00 hod. sa uskutoční zábavné popoludnie na školskom dvore skákanie na trampolínach (zabezpečuje firma Happy Kids - 2€/dieťa), hudba, súťaže. Maľovanie na chodník na školskom dvore pod názvom „Môj vymyslený príbeh“. Dňa 1. 6. 2018 v piatok – od 13:30 – 14:30 hod. sme pripravili pre deti divadelné predstavenie vo vestibule našej školy pod názvom „Analfabeta Negramotná“.

 

3. „OFNP 2017 – Olympijský festival nádejí Petržalky“ od 4. 6. – 9. 6. 2018 na vybraných petržalských školách v športových disciplínach: atletika, vybíjaná, plávanie, cyklistika a v sobotu 9. 6. 2018 na ZŠ Holíčska od 9:00 hod. minibasketbal, kde si môžu rodičia s deťmi zahrať spoločne. 20 vybraných detí pôjde reprezentovať našu školu.

 

4. "Výtvarná súťaž – v rámci Olympijského festivalu nádejí Petržalky OFNP 2018". Téma výtvarnej súťaže je vytvoriť s deťmi v škole 2 plagáty – návrhy plagátu na budúci rok - plagát OFNP 2019. Plagát má byť vytvorený voľnou technikou, námet má vychádzať zo športových disciplín OFNP – atletika, vybíjaná na piesku, plávanie, cyklokros a minibasketbal.  Vyhodnotenia výtvarnej súťaže sa zúčastnia  deti, ktoré plagát namaľovali dňa 8. 6. o 10.30 hod v CCC na Jiráskovej ul., deti dostanú za krásne výtvory darčeky.

 

5. „Rytmus v tele" - dňa 27. 6. 2018 v stredu o 14:00 hod. vo vestibule školy. Rozlúčka so školským rokom - zábavné tanečné a kultúrne popoludnie všetkých detí školského klubu. Pozvaní sú aj rodičia.

 

6. „Tábor v Taliansku – Bellaria – Igea Marina“ sa uskutoční v termíne od  29. 6. – 8. 7. 2018. Zúčastnia sa ho rodičia s deťmi spoločne s učiteľmi z našej školy.