Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Pripravované akcie ŠKD

 

Aktivity ŠKD plánované na mesiace máj a jún 2018 

 

 1. „Tanec v duši“ –  tanečná prehliadka všetkých školských klubov detí Petržalky, Jaroviec a Rusoviec sa uskutoční dňa 21. 5. 2018  v pondelok v DK Zrkadlový háj od 14:00 do 16:00 hod. Náš ŠKD bude reprezentovať 15 detí v tanečnom štýle hip-hop. Deti pripravovala pani učiteľka Silvia Mackovich na záujmovom krúžku hip-hop a pridali sa aj deti z klubu, ktoré krúžok nenavštevovali. Pedagogický dozor, pomoc pri nácviku a výber kostýmov pre deti zabezpečovala pani vychovávateľka Ivetka Huťanová. Na tanečnú prehliadku pôjdu povzbudzovať naše tanečníčky deti nášho klubu. Rodičia sú taktiež srdečne vítaní.

 

2. „MDD v našom klube“: dňa 30. 5. 2018 - v stredu - od 14:00 – 16:00 hod. sa uskutoční zábavné popoludnie na školskom dvore skákanie na trampolínach (zabezpečuje firma Happy Kids - 2€/dieťa), hudba, súťaže. Maľovanie na chodník na školskom dvore pod názvom „Môj vymyslený príbeh“. Dňa 1. 6. 2018 v piatok – od 13:30 – 14:30 hod. sme pripravili pre deti divadelné predstavenie vo vestibule našej školy pod názvom „Analfabeta Negramotná“.

 

3. „OFNP 2017 – Olympijský festival nádejí Petržalky“ od 4. 6. – 9. 6. 2018 na vybraných petržalských školách v športových disciplínach: atletika, vybíjaná, plávanie, cyklistika a v sobotu 9. 6. 2018 na ZŠ Holíčska od 9:00 hod. minibasketbal, kde si môžu rodičia s deťmi zahrať spoločne. 20 vybraných detí pôjde reprezentovať našu školu.

 

4. "Výtvarná súťaž – v rámci Olympijského festivalu nádejí Petržalky OFNP 2018". Téma výtvarnej súťaže je vytvoriť s deťmi v škole 2 plagáty – návrhy plagátu na budúci rok - plagát OFNP 2019. Plagát má byť vytvorený voľnou technikou, námet má vychádzať zo športových disciplín OFNP – atletika, vybíjaná na piesku, plávanie, cyklokros a minibasketbal.  Vyhodnotenia výtvarnej súťaže sa zúčastnia  deti, ktoré plagát namaľovali dňa 8. 6. o 10.30 hod v CCC na Jiráskovej ul., deti dostanú za krásne výtvory darčeky.

 

5. „Rytmus v tele" - dňa 27. 6. 2018 v stredu o 14:00 hod. vo vestibule školy. Rozlúčka so školským rokom - zábavné tanečné a kultúrne popoludnie všetkých detí školského klubu. Pozvaní sú aj rodičia.

 

6. „Tábor v Taliansku – Bellaria – Igea Marina“ sa uskutoční v termíne od  29. 6. – 8. 7. 2018. Zúčastnia sa ho rodičia s deťmi spoločne s učiteľmi z našej školy.