Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Regionálne súťaže, ktoré organizujeme v školskom roku 2018-2019

 

 

V školskom roku 2018/2019 plánujeme organizovať nasledovné akcie a súťaže: 

 

  

SUDOKU - celobratislavské kolo

  Už šiestykrát sme zorganizovali na škole Petržalské kolo v riešení japonských hlavolamov. Tradične sme riešili nielen klasické, ale aj písmenkové, alebo párne Sudoku.  Najlepší zvládli vyriešiť všetkých 5 úloh pred časovým limitom 90 minút. Prekvapením boli súrodenci zo ZŠ Prokofievova, ktorí súťaž ovládli a obsadili prvé dve miesta. Po školskom kole, ktoré sme zorganizovali na celom druhom stupni, nás reprezentovali žiaci 5.B Alex Nagy a Matej Dorič,zo  7.B Izabela Čajková a z 8.B Jakub Chovančák. Len škoda, že svoje dobré výkony nepreniesli aj do Petržalského súperenia.

FOTO Z TEJTO AKCIE

   

 

 

Majstrovstá obvodu Bratislava V

v atletike žiakov a žiačok základných škôl

29. - 30. 5. 2019

Dňa 3.6.2019 sa po presune z dôvodu nepriaznivého počasia v plánovanom termíne 30.5. na našej škole konali školské Majstrovstvá obvodu Bratislava V, v atletike žiakov a žiačok základných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl.

Našu školu reprezentovali žiaci v zložení: Ján Varga, Samuel Rigo, Michal Varšániy, Matúš Čambalík, Andrej Pyniv, Gabriel Škorpil, Max Hubina, Martin Valíček, Samuel Háromšitz, Lukáš Šulák.

Žiačky: Katarína Kovarčíková, Melisa Metta, Kristína Režňáková, Scarlet Palátová, Laura Rakicová, Nina Czíriová, Vanesa Levaiová, Laura Stanislavská, Veronika Šepeláková a Hana Gräffingerová.

Družstvo našich žiakov sa umiestnilo na druhom mieste, Ján Varga v behu na 60 2.miesto a

v skoku do diaľky 2.miestío, Lukáš Šulák v skoku do výšky 3.miesto. V štafete sa umiestnili na 2.mieste.

Katarína Kovarčíkova v behu na 800 m 2.miesto, Scarlet Palátová v behu na 800 m 4. miesto, Laura Rakicová vo vrhu guľou 1.miesto. V štafete sa umiestnili na 1.mieste.

Super! Všetkým ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

FOTO Z TEJTO AKCIE

VÝSLEDKY

 

 

 

Novodobo so Shakespearom

 Novodobo so Shakespearom je súťaž v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Je určená pre žiakov 2. stupňa petržalských základných škôl. Táto súťaž má v Petržalke veľmi dlhú tradíciu a vysokú úroveň. Na ZŠ Tupolevova 20 sa uskutočnil už jej 15. ročník.

Tentokrát sa dňa 25.4. 2019 predstavilo 43 talentovaných žiakov z  petržalských škôl. Vďaka skvelým výkonom žiakov mala porota ako vždy veľmi náročnú úlohu.

Teší nás, že aj v tejto modernej, uponáhľanej dobe sa nájdu žiaci ochotní pochopiť a naučiť sa text v cudzom jazyku predniesť tak, aby to bolo zážitkom pre obecenstvo.

Ocenených bolo 19 žiakov. Touto cestou ďakujeme zástupcom vydavateľstiev Pearson, FLP, Oxford a Oxford Bookshop za hodnotné ceny pre súťažiacich.

Naši žiaci opäť výborne reprezentovali.

V kategórii ml. žiakov v prednese poézie sa na 1. mieste umiestnil Maroš Všetečka5.B a v kategórii st. žiakov na 2. mieste Lujza Semeráková9.B.

próze sa v kategórii ml. žiakov na 2. mieste umiestnila Sára Telárová a na 3. mieste Michaela Bíliková, obe z 5.B a v kategórii st. žiakov na 1. mieste Ema Gunárová zo 7.A.  

Víťazom a pani učiteľkám, ktoré súťažiacich pripravovali blahoželáme. Žiakov Gunárovú a Bílikovú pripravovala p. Jančiová a žiakov Všetečku, Semerákovú a Telárovú p. Gambaľová.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali.

Tešíme sa na ďalší ročník!

Celkové výsledky sú uverejnené TU!

Eva Gambaľová, predseda odbornej komisie súťaže, V Bratislave, 26.4.2019

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Krajské kolo gymnastického štvorboja, 2019 Bratislava.

Túto súťaž, ktorá sa konla 10.4.2019, usporiadala naša škola ZŠ Tupolevova už po tretí krát.

Stretnutia sa zúčastnilo 140 aktívnych pretekárov z desiatich základných škôl a gymnázií.

Hlavnými rozhodcami súťaže boli panie a pán:  Prof.PhDr. Elena Strešková, Marika Némethová, Ing. Jozef Mikula a Elena Cingelová.

Zúčastnené školy:

ZŠ Tupolevova 20, Bratislava, ZŠ Fándlyho Pezinok, ZŠ Gessayova 2, Bratislava, ZŠ Vinohradská 62, Šenkvice, ZŠ Školská 190, Kráľová pri Senci, ZŠ Kláštorné nám. 1, Malacky, ZŠ a gym. Tilgnerova 14, Bratislava, ZŠ Tajovského 1, Senec, Gym. Tomášiková 2, Bratislava, ZŠ Alapiskola, Tomášov – Fél.

Našu školu reprezentovali žiačky vo všetkých troch vekových kategóriách.

Kategória A žiačky:

Michaela Bolečková, Amélia Mária Hardy, Aneta Královičová, Ema Martinkovičová a Lucia Užeková.

Dievčatá sa umiestnili na 4.mieste.

Kategória B žiačky:

Michaela Bilíková, Lucia Gálová, Simona Kalmárová, Stela Mičková a Nina Murárová.

Dievčatá sa umiestnili na 4.mieste.

Kategória C žiačky:

Veronika Bobáková, Scarlett Palátová, Nina Rothmeirová, Lujza Semeráková a

Dominika Vargová.

Dievčatá sa umiestnili na 5.mieste.

FOTO A VIDEO Z TEJTO AKCIE

 

 

Majstrovstvá obvodu Bratislava V, v stolnom tenise družstiev - žiačok

   Dňa 20.11.2018 organizovala naša škola Majstrovstvá obvodu Bratislava V v stolnom tenise družstiev - žiačok.
Spomedzi 4 škol, zvíťazila Spojená škola Svätej Rodiny na Gercenovej ulici, pred ZŠ Černyševského a ZŠ Pankúchova.
Dievčatá bojovali s úsmevom na tvári a férovo.

 

 

Školský ľahko-atletický míting - celopetržalská súťaž

     Dňa 25.9.2018 naša škola spoluorganizovala Školský atletický míting. Michaela Fornadelová, Laura Pálfi, Matúš Čambalík, Jonáš Dubina, Innocent Hečko, Matej Melicher a Ladislav Trnka krásne reprezentovali našu školu. Scarlet Palátová získala pre našu školu dve bronzové miesta a to v skoku do diaľky a v behu na 800 m. Taktiež Janko Varga zabojoval a získal 2 x ten najcennejší kov a to zlato v behu na 60 m a v skoku do diaľky.

FOTO Z TEJTO AKCIE

 

 

Regionálne súťaže, ktoré organizujeme v školskom roku 2017-2018

 

 

Majstrovstvá obvodu v ľahkej atletike

01 Movla18 02 Movla18 03 Movla18 04 Movla18
  05 Movla18 06 Movla18  

          Vo štvrtok 3. mája 2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Bratislava V v atletike žiakov a žiačok základných škôl. Žiaci našej školy skončili v súťaži družstiev na krásnom 3. mieste a dievčatá na ešte lepšom 2. mieste.

 

          V behu na 300 metrov a tiež v skoku do diaľky skončil druhý Branislav Reimann, v behu na 1000 metrov skončil prvý Innocent Hečko. Adam Kalmár uspel v hode kriketovou loptičkou, kde skončil na druhom mieste. V štafete skončili žiaci Čupka, Jančo, Reimann a Kalmár taktiež na skvelom druhom mieste.

 

          V kategórii dievčat bola úspešná Anna Rakovská, ktorá skončila tretia v behu na 300 metrov, víťazkou v skoku do diaľky sa stala Simonka Bošmanská a vo vrhu guľou zvíťazila Scarlett Palátová. Dievčatá zvíťazili aj v štafete, konkrétne Rakovská, Bošmanská, Trangelová a Palátová.

 

          Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu a víťazom gratulujeme.

 

Novodobo so Shakespearom

01 Nss18 02 Nss18

          Súťaž v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom organizuje ZŠ Tupolevova 20 už 13. rokov. Teší nás, že v utorok 24. apríla 2018 35 talentovaných žiakov z 10 petržalských škôl aj vďaka trpezlivej príprave pedagógov opäť predviedlo profesionálny prednes. Porota zložená zo skúsených a obetavých učiteliek anglického jazyka mala ako každý rok náročnú úlohu.
          Ocenených bolo 17 žiakov. Touto cestou ďakujeme zástupcom vydavateľstiev Pearson, FLP, Megabooks a Oxford za spoluprácu, podporu a naozaj hodnotné ceny pre súťažiacich.
          Výsledky našich žiakov boli opäť skvelé. V kategórii 1B v prednese prózy mladší žiaci získala 1. miesto Ema Gunárová zo 6.A. Lujza Semeráková z 8.B v prednese poézie v kategórii 2A starší žiaci skončila na 3. mieste. Žiačku Gunárovú pripravila p. Jančiová, žiačku Semerákovú p. Gambaľová.
          Blahoželáme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali.
          Výsledky súťaže nájdete tu.

 

Gymnastický štvorboj 

01 Gš18 02 Gš18 03 Gš18

           V stredu 18. apríla 2018 organizovala naša škola krajské kolo v gymnastickom štvorboji. Bola to krásna akcia, stretnutie žiakov, učiteľov, trénerov a priateľov fandiacich športovej gymnastike. Krásny športový zážitok mal vyše 100 súťažiacich detí. Deti našej školy sa zapojili do všetkých dievčenských kategórií.

 

Historia magistra vitae - celobratislavská projektová súťaž 

01 HMV1117 02 HMV1117 03 HMV1117 04 HMV1117
05 HMV1117 06 HMV1117 07 HMV1117 08 HMV1117
09 HMV1117 10 HMV1117 11 HMV1117 12 HMV1117

          V stredu 29. novembra 2017 sa na našej škole slávnostne otvárala v poradí už 18. celobratislavská projektová súťaž Historia magistra vitae, tentokrát s názvom "Dejiny písané vodou". Výstavu otvoril pán riaditeľ Miroslav Cisár spolu s hlavnou  koordinátorkou súťaže pani učiteľkou Beatou Šnircovou. Veľmi peknými slovami sa prihovoril k prítomným aj zástapca starostu našej mestskej časti, pán Michal Radosa. Po úžasnom vystúpení spevákov, tanečníkov a hudobníkov, sa prihovorila k prítomným aj vedúca oddelenia školstva pani Veronika Redechová, ktorá sa poďakovala všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili, zagratulovala oceneným a do ďalšieho ročníka súťaže popriala všetkým ešte viacej tvorivého ducha.

          Na výstave boli umiestnené diela z 13 Bratislavských škôl, čo predstavilo 172 prác 223 žiakov a 11 kolektívov. Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže a majú záujem, môžu sa prihlásiť na jednodňovú exkurziu do Čachtíc. Navštívime Čachtický hrad, múzeum v Čachticiach a nedávno sprístupnené katakomby pod Čachticami. Avšak exkurziu uskutočníme až v máji alebo v júni 2018, keď bude na to vhodnejšie počasie.

          Medzi ocenenými žiakmi boli aj žiaci našej školy: Andrea Vašková zo 7.B získala 1. miesto v kategórií dvojrozmerné projekty. Cenu "Ocenený exponát" získali: Katarína Mikulová z 5.A, Marko Mifkovič zo 7.A a kolektívy žiakov z 2.C, 2.D, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, a 4.D.

          Všetkým blahoželáme a tešíme sa na úspechy aj v ďalšom ročníku súťaže.

 

Školský atletický míting

01 Šam 02 Šam 03 Šam 04 Šam
  05 Šam 06 Šam  

          V utorok 26. septembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING, kde sme boli aj spoluorganizátorom.

          Žiaci našej školy sa umiestnili takmer v každej disciíplíne na stupni víťazov: Dominik Fiedor, 600 m beh 3. miesto Innocent Hečko, 60 m beh 2. miesto Sarah Trangelová, 600 m beh 2. miesto Dominika Vargová, skok do diaľky 2. miesto Veronika Belišová, 60 m beh 3. miesto Anna Rakovská, 600 m beh 2. miesto Peter Čupka, 60 m beh 2. miesto Branislav Reimann, skok do diaľky 2. miesto a 600 m beh 1. miesto.

          Pretekov sa zúčastnilo desať petržalských škôl. V štafete 4x60 m v zložení Branislav Reimann, Scarlett Palátová, Peter Čupka a Anna Rakovská sme sa umiestnili na krásnom druhom mieste.

          Gratulujeme!

 

 

V školskom roku 2017/2018 plánujeme organizovať nasledovné akcie a súťaže: 

 

SUDOKU - celobratislavské kolo     

Novodobo so SHAKESPEAROM - obvodné kolo

Majstrovstvá OBVODU v ľahkej atletike - obvodné kolo

Majstrovstvá BRATISLAVY v športovej gymnastike žiakov - celobratislavská súťaž

Školský ľahko-atletický míting - celopetržalaská súťaž

 

  

  

Regionálne súťaže, ktoré organizujeme v školskom roku 2016-2017

 

Matematická súťaž - KLOKAN a MAXÍK

          

          Matematická súťaž Maksík je najväčšou súťažou na Slovensku a Klokan je najväčšia medzinárodná súťaž na svete. Pozostáva z jedného testu, ktorý píšu žiaci vo všetkých krajinách v rovnakom čase. Matematická súťaž KLOKAN aj MAKSÍK sú určené pre matematicky nadaných žiakov. Zároveň je to prípravou na testovanie žiakov.

 

          V medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN sa umiestnili na 1. mieste žiaci Tomáš Kodaj zo IV. B a Nicolas Králik zo IV. A triedy. V celoslovenskej matematickej súťaži Maksík boli najúspešnejšími riešiteľmi žiaci Patrik Piterka z III. B a Sára Králiková z III. C triedy.

 

          Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili týchto súťaží, boli pochválení a odniesli so sebou vecné dary a diplomy.

 

          Samozrejme by som touto cestou rada poďakovala všetkým žiakom, ktorí prejavili záujem o tieto súťaže. Pevne verím, že v budúcom školskom roku sa naša škola opäť zapojí do týchto súťaží v čo najväčšom počte žiakov a budeme môcť spoločne riešiť nové zábavné úlohy a príklady, čím dokážeme, že patríme aj my medzi tých najlepších.

 

 

 

Majstrovstvá obvodu v ľahkej atletike

01 A17 02 A17 03 A17 04 A17
  05 A17 06 A17  

          V piatok 26. mája 2017 sa na našej škole konali Majstrovstvá obvodu v ľahkej atletike. Počasie nám prialo a tak hneď po slávnostnom otvorení súťaže pánom riaditeľom Cisárom sa majstrovstvá mohli začať. Majstrovstiev sa zúčastnilo 11 základných škôl a dve gymnáziá. Konkurencia bola naozaj veľká a tak sa každá škola snažila dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Po tvrdom boji sa na prvých troch miestach umiestnili tieto školy:

1. miesto - ZŠ Pankúchova

2. miesto - ZŠ Dudova

3. miesto - ZŠ Prokofievova

          Všetci žiaci podávali skvelé výkony a rozdiely v bodoch boli naozaj tesné. Všetkým súťažiacim ako aj ich učiteľom ďakujeme za účasť, aj za veľmi príjemné piatkové dopoludnie a tešíme sa na ďalší rok, kedy sa opäť stretneme na majstrovstvách obvodu a zmeriame si sily.

 

 

SUDOKU - celobratislavské kolo

01 S17 02 S17 03 S17 04 S17

          Je za nami ďalší úspešný ročník súťaže v riešení SUDOKU. V utorok 16.mája 2017 sa jej na našej škole zúčastnilo 10 škôl z Petržalky, zástupcu mali aj Dúbravka a Staré mesto. Najúspešnejšou školou bola ZŠ Dudova. Nás teší 3. miesto Lucie Šlégrovej, žiačky 9.A triedy. Školu ešte reprezentovali Branislav Reimann z 8.B, a žiačky Sarah Trangelová a Yvetta Balčáková.
          A trochu poučenia na záver, čo znamená toto zvláštne slovo:


Suuji wa dokushin ni kagiru znamená japonsky: Vlož každú jednu číslicu do vymedzeného priestoru.

Skrátením slov vzniklo známe meno tejto pôvodom americkej hry.
          Všetkých možných rôznych rozmiestnení vyhovujúcich pravidlám sudoku na hracom poli s rozmermi 9×9 je 6 670 903 752 021 072 936 960, ak sa odrátajú symetrické pozície, tak ich je 5 472 730 538.

 

 

Novodobo so Shakespearom 

01 Nss17 02 Nss17

          Novodobo so Shakespearom je súťaž v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Je určená pre žiakov petržalských základných škôl. Táto súťaž má v Petržalke veľmi dlhú tradíciu a vysokú úroveň. Na ZŠ Tupolevova sa uskutočnil už jej 12. ročník. Predtým súťaž prebiehala pod vedením p. Bačovej z vtedajšej ZŠ Hálova, najstaršie ročníky súťaže zastrešovalo MC Gessayova. Teší nás, že vo štvrtok 27. apríla 2017 34 talentovaných žiakov z 10 petržalských škôl aj vďaka trpezlivej príprave pedagógov opäť predviedlo profesionálny prednes. Porota zložená zo skúsených a obetavých učiteliek anglického jazyka mala ako každý rok náročnú úlohu.
          Ocenených bolo 17 žiakov. Touto cestou ďakujeme zástupcom vydavateľstiev Pearson, FLP a Oxford za spoluprácu,  podporu a naozaj hodnotné ceny pre súťažiacich.
          Výsledky našich žiakov boli opäť skvelé. Získali sme 2 prvé miesta. Lujza Semeráková zo 7.B v prednese poézie v kategórii mladší žiaci a už tradične Patrik Koska z 9.B v speve v kategórii starší žiaci. Na výbornom druhom mieste v kategórii mladší žiaci sa umiestnili v prednese prózy Emília Bolerácová z 5.B, v speve Adriana Háromšitzová z 5.B a v kategórii starší žiaci Lucia Meká z 9.A v prednese poézie a Gabriel Kresánek z 8.B v prednese prózy. 
          Žiaka Kosku pripravila p. Jančiová, ostatných p. Gambaľová.
Blahoželáme.
          Ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali.
          Výsledky súťaže nájdete tu.

 

 

Historia Magistra Vitae

01 Hmv11-16 02 Hmv11-16 03 Hmv11-16 04 Hmv11-16
05 Hmv11-16 06 Hmv11-16 07 Hmv11-16 08 Hmv11-16

          V dňoch 30. novembra až 2. decembra 2016 sme v priestoroch našej školy uskutočnili 17. ročník projektovej súťaže spojenej s výstavou súťažných prác žiakov základných škôl Bratislavského kraja "Historia Magistra Vitae" pod názvom "Radosti a strasti vladárov".

          Do súťaže sa zapojilo 13 škôl. Návštevníci si mohli prezrieť 147 exponátov, ktoré vytvorilo 172 žiakov a 17 kolektívov. Porota ocenila vystavené exponáty. V kategórii dvojrozmerných projektov získal 1. miesto Martin Javor z 8.A a 3. miesto Tatiana Hutňanová z 8.B triedy. V kategórii trojrozmerných projektov získala 2. miesto Nikola Jureková z 8.A triedy. Porota udelila aj cenu "ocenený exponát" žiačke Kataríne Mikulovej zo 4.A a kolektívom žiakov 1.D, 3.A, 3.B, 3.D a 4.D triede.

          Veríme, že výstava sa všetkým veľmi páčila a tešíme sa na otvorenie 18. ročníka súťaže na budúci rok.

Dňa 25.9.2018 naša škola spoluorganizovala Školský atletický míting. Michaela Fornadelová, Laura Pálfi, Matúš Čambalík, Jonáš Dubina, Innocent Hečko, Matej Melicher a Ladislav Trnka krásne reprezentovali našu školu. Scarlet Palátová získala pre našu školu dve bronzové miesta a to v skoku do diaľky a v behu na 800 m. Taktiež Janko Varga zabojoval a získal 2 x ten najcennejší kov a to zlato v behu na 60 m a v skoku do diaľky.