Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Záujmové krúžky v školskom roku 2018/2019

 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín krúžku
HIP - HOP tanec Mgr. Silvia Mackovich

Utorok

13:30 - 14:15 (1. - 2. roč.)

14:15 - 15:00 (3. - 4. roč.)

Futbal

(1. - 2. stupeň)

Erich Baláž

Utorok

14:00 - 15:00 (začiatočníci)

15:00 - 16:00 (pokročilí)

Florbal Mgr. Robert Henček

Streda

14:00 - 14:45 (1. - 4. roč.)

14:45 - 15:30 (5. - 9. roč.)

Športové hry

(vybíjaná, florbal,

basket, hádzaná)

Mgr. Zuzana Hubinová

Štvrtok

14:00 - 14:45 (1. - 2. roč.)

14:45 - 15:30 (3. - 4. roč.)

Hra na flaute Mgr. Zuzana Bulafčíková

Štvrtok

13:30 - 14:15 (1. - 2. roč.)

 

Stolný tenis Mgr. Miroslav Cisár

Utorok

14:00 - 15:30 (2. stupeň)

Štvrtok

14:00 - 15:00 (1. stupeň)

Francúzsky jazyk Mgr. Katarína Ivanová

dohodou

dohodou (1. stupeň)

Počítačový krúžok Mgr. Patrícia Bašťovanská

Utorok

14:00 - 15:30 (1. - 2. stupeň)

Ruský alebo talianský jazyk Mgr. Eva Jančiová

dohodou

dohodou (5. - 9. roč.)

Príprava na monitor Mgr. Jana Kostovčáková

dohodou

dohodou (9.B)

Redaktorsko - mediálny krúžok Mgr. Jana Janotková

Utorok

14:00 - 15:30 (5. - 9. roč.)

Príprava na strednú školu "FUTURES" Mgr. Matej Sedláček

Pondelok

12:35 - 13:40 (9. roč.)