Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Zmluvy 2017

 

Zverejnené

Evid. číslo

Predmet / Partner

IČO

Suma

Príloha

24.11.2017

ZoS

01-2017

Zmluva o spolupráci na projekte "Educate Slovakia"

AIESEC Comenius University

30814146

150,00 € stiahnuť
21.11.2017

ZoPSM

01-2017

Zmluva o prevode správy majetku SSŠaŠZP

Protipožiarne schodisko MŠ Tupolevova

31811485

1 200,00 € stiahnuť
13.10.2017

ZoPFD

01-2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

35829141

2 000,00 € stiahnuť
02.10.2017

NZ

18-2017

Vedecké pokusy

Krúžky v škole o.z.

42412421

0,00 € stiahnuť
14.09.2017

ZoPS ŠJ

01-2017

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

EKOHEAT s.r.o.

46023909

0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

17-2017

Gymnastické cvičenia Parkúr

OZ Beni klub

42180309

0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

16-2017

Volejbal

ŠŠK VIVUS Bratislava

31785069

0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

15-2017

Atletické prípravné cvičenia

AK Run for Fun Petržalka REKREAČNÝ BEH, o.z.

31805159

0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

14-2017

Tréning karate

Športová škola karate Bratislava

50940309

0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

13-2017

Tréning karate

TJ BUDO Bratislava

30806801

0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

12-2017

Tréning karate

Karate klub Duvikan Bratislava

31820719

0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

11-2017

Futbal

ACORD s.r.o.

35825952 0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

10-2017

Futbal

Marián Gramblička

  0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

09-2017

Volejbal

Štefan Lučanský

  0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

08-2017

Futbal

Stanislav Mikulič

  0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

07-2017

Futbal

Tomáš Burdan

  0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

06-2017

Futbal

Miroslav Poláček

  0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

05-2017

Basketbal

Maroš Sýkora

  0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

04-2017

Futbal

Miroslav Broš

  0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

03-2017

Nácvik folklórneho tanca

HÁJENKA občianske združenie

30786711

0,00 € stiahnuť
12.09.2017

NZ

02-2017

Hra na hudobné nástroje, výučba tanca, spevu a maľovania

SZUŠ Art Pegas

37926195

0,00 € stiahnuť
04.07.2017

KZ ŠJ

03-2017

Kúpno-predajná zmluva

"Školské ovocie" ZD ECAV - Jozef Čmehýl D-O-S

31933475

17547521

0,00 € stiahnuť
04.07.2017

KZ ŠJ

02-2017

Kúpno-predajná zmluva

"Školské ovocie" ZŠ Tupolevova - Jozef Čmehýl D-O-S

31754961

17547521

0,00 € stiahnuť
26.06.2017

KZ ŠJ

01-2017

Kúpno-predajná zmluva

"Školské ovocie" SSŚaŠZ - Jozef Čmehýl D-O-S

31811485

17547521

0,00 € stiahnuť
11.04.2017

ZGP

2017/02/45

Zmluva o poskytnutí finačného príspevku

Nadácia ZSE

35823551 570,00 € stiahnuť
30.03.2017

OÚ-BA-OS3-2017/039107

Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov ZŠ v obvode BA V v školskom roku 2016/2017

Ministervstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

00151866  550,00 €   stiahnuť
22.03.2017

OÚ-BA-OS3-2017/038248

Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže žiakov ZŠ v školskom roku 2016/2017

Ministervstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

00151866

600,00 € stiahnuť
07.03.2017

DZ

72/CVTISR/2017

Hnuteľný majetok štátu

Centrum vedecko - technických informácií SR

00151882

0,00 € stiahnuť
14.02.2017

NZ

01-2017

Táborová činnosť

OZ Beni Klub

42180309

0,00 € stiahnuť
23.01.2017

KZ

01-2017

Mlieko a mliečne výrobky

KOLIBA Trade, s.r.o.

46436961

0,00 € stiahnuť